help
Biofumigatie vraagt gewassen met hoger glucosinolaatgehalte \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2015
Biologische ontsmetting met groenbemester is nog geen alternatief voor chemisch ontsmetten.
help
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond [Boek]
Wenneker, M. \ Steeg, P.A.H. van der \ Visser, J.H.M. \ Korthals, G.W. \ 2014
Op zandgronden vormt herinplantziekte of bodemmoeheid één van de grootste problemen bij de herinplant van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze herinplantziekte is het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Om het gebruik en de afhankelijkh ...
help
Field evaluation of 10 biofumigation crops for the control of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae [Poster]
Korthals, G.W. \ Lamers, J. \ Visser, J.H.M. \ Molendijk, L.P.G. \ [2014]
Biological control against soil pathogens is strongly needed, this project concentrates on the effectivity of biofumigation crops as an alternative to chemical control.
help
Biofumigatie kan belofte nog niet waarmaken \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Hoek, H. \ Visser, J. \ 2013
Biofumigatiegewassen kunnen hun belofte als effectieve aaltjesbestrijder vooralsnog niet waarmaken. De inzet van Afrikaantjes tegen wortellesieaaltjes blijkt aanmerkelijk effectiever en ook zwarte braak scoort beter. Dit blijkt uit onderzoek van PPO ...
help
Ritnaalden: een sectorbreed probleem \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ De Win, J. \ Temmerman, F. \ 2013
Ritnaalden zijn de larven van kniptorren. Ze leven onder-gronds waar ze meerdere jaren verblijven en diverse gewas-sen aantasten. De laatste jaren neemt deze schade aan onze cultuurgewassen toe. In geen enkele teelt blijkt er echter een duurzame oplo ...
help
Terugblik op demo's groenbedekkers \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Declercq, P. \ Coopman, F. \ Debussche, B. \ 2012
Naar jaarlijkse gewoonte werden opnieuw enkele bezoeken gepland aan de demovelden groenbedekkers, in 2011 gelegen in Poparinge en Zwalm. Dat groenbedekkers tal van positieve effecten hebben op de bodemstructuur en -vruchtbaarheid, is al langer bekend ...
help
Ziektepreventie met groenbedekkers \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ 2011
Walter Vervoort van Limagrain ziet het inzetten van groenbedekkers als een mogelijkheid om allerlei problemen in de akkerbouw te corrigeren. Reden genoeg om eens te luisteren naar zijn verhaal.
help
Biofumigatie bestrijdt niet alle belagers \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
2011
Uit drie jaar onderzoek op PPO Vredepeel blijkt dat biofumigatiegewassen bodempathogenen beperkt actief bestrijden. Sommige biofumigatiegewassen vermeerderen zelfs wortellesieaaltjes. Gedroogde gewasresten als zaadmeel bieden mogelijkheden van bestri ...
help
FAB en een weerbare bodem [Boek]
Zanen, M. \ Bos, M. \ Belder, P. \ Janmaat, L. \ Molendijk, L. \ Korthals, G. \ Alebeek, F. van \ 2011
Een duurzaam beheer van die bodem kan bijdragen aan een vitaal bodemleven en de groei van een gezond en weerbaar gewas. Van 2008 tot en met 2011 hebben agrarische ondernemers in Zuid-Holland en in Noord- Brabant zich verdiept in de verschillende aspe ...
help
De bodem ontsmetten met aandacht voor het milieu : thema aardbeien \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Clemens, S. \ 2011
Een monocultuur van aardbeien in vollegrond op hetzelfde perceel zal op termijn zorgen voor bodemmoeheid. Gezien de schaarste aan goede aardbeigronden in Vlaanderen moeten telers in hun bedrijfsstrategie zeker voldoende aandacht hebben voor een duurz ...
help
Drahtwürmen keine Ruhe gönnen \ Bio-land : Fachzeitschrift fuer den Organisch-Biologischen Land- und Gartenbau [Artikel]
Schept, U. \ 2010
Een kombinatie van verschillende plantenteeltechnische maatregelen kan de met draadworm besmette landbouwoppervlakten duurzaam verminderen. Het is lonend om dergelijke maatregelen enkele jaren consequent in te zetten
help
Biologische beheersing van wortelknobbelaaltjes in de biologische teelt van groenten en bloemen onder glas : stand van kennis : verslag van onderzoek over de periode 2005 tot 2010 [Boek]
Wurff, A.W.G. van der \ Kok, C.J. \ Zoon, F.C. \ 2010
Gedurende de periode 2005 – 2009 is er onderzoek gedaan naar duurzame oplossing voor gewasschade veroorzaakt door het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne spp.) in de biologische teelt van bloemen en groenten. Op dit moment wordt grondstomen gezien als b ...
help
Biofumigatie tegen zwarte vlekken in peen bewijst zich (nog) niet \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Schepers, H. \ Meier, R. \ 2009
Zwarte vlekken kunnen tijdens de bewaring van peen behoorlijk toeslaan. Er is maar weinig voorhanden om dit tegen te gaan. Onderzocht is of biofumigatie een oplossing biedt
help
Verslag van de 2e Nationale Bodemgezondheidsdag op 10 september 2008 te Vredepeel \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Gastel-Topper, W. van \ Kroonen-Backbier, B. \ 2009
De 2e Nationale Bodemgezondheidsdag heeft ruim vierhonderd belangstellenden getrokken, waaronder telers, onderzoekers, beleidsmakers en intermediairs.
help
Alternatieve grondontsmettingtechnieken om aaltjes te bestrijden : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-005.06 [Poster]
Korthals, G. \ Lamers, J. \ Gastel, W. van \ Kok, H \ Poleij, L. \ Visser, J. \ [2009]
Poster met informatie uit onderzoek naar de effectiviteit van een groot aantal biofumigatie gewassen op de bestrijding van het wortellesieaaltje en de bodemschimmel Verticillium dahliae
help
Oriënterend onderzoek naar het effect van biofumigatie met Terraprotect op optreden van zwarte vlekkenziekte in praktijkpercelen peen [Boek]
Schepers, H. \ Meier, R. \ 2009
Zwarte vlekken op peen leidt tot een ernstige vermindering en soms afkeuring van de peen. De veroorzakende schimmels bevinden zich in de grond en kunnen zich vestigen in de opperhuid van de peen. Bij de oogst liften de schimmels mee de bewaring in, m ...
help
Biofumigatie krijgt het voordeel van de twijfel \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2009
Groenbemesters uit de koolfamilie kennen een kunstje dat interessante mogelijkheden biedt: vers ondergewerkt doden ze aaltjes en schimmels in de grond. Behalve bij wat losse proeven wordt deze zogenoemde biofumigatie in de praktijk nog weinig toegepa ...
help
Chemische en biologische alternatieven bodemontsmetting : thema aardbeien \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Clemens, S. \ Meesters, P. \ 2009
help
Effect van verschillende biofumigatie-gewassen op Verticillium dahliae en knolkwaliteit van het volggewas aardappelen : resultaat van twee jaar onderzoek [Boek]
Bus, C.B. \ Lamers, J.G. \ Korthals, G.W. \ Visser, J.H.M. \ 2009
De algemene conclusie is dat een aantal objecten in verschillende jaren een positieve invloed hebben gehad op de verlaging van de Verticilliumbesmetting in de grond in het voorjaar en op verlaging van diepe schurftaantasting. In deze proef konden ech ...
help
Bodemmoeheid, alternatievegrondontsmettingenen weerbaarheid : oplossingsrichtingen vanuit de biologie [Presentatie]
Wurff, A. van der \ [2009]
Presentatie over bodemmoeheid vs bodemvitaliteit, het ingrijpen bij bodemziekten en -plagen (biofumigatie, biologische grondontsmetting, wisselteelt, bestrijding, gesloten systemen) en preventie van problemen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.