help
Infographic SYSTEMIC [Factsheet]
[ca. 2017]
De helft van de fosfor en stikstof die elk jaar wordt toegepast op landbouwgronden in de EU is afkomstig van niet-hernieuwbare bronnen. In dit lineaire proces wordt een hoog percentage waardevolle nutriënten ongebruikt gelaten, wat leidt tot vervuili ...
help
Towards general guidelines for the management of bioslurry in Kenya [Boek]
Postma, R. \ Zhang, X. \ 2016
The project “Optimal use of bioslurry as a fertilizer” is being performed by Nutrient Management Institute NMI in order of Hivos Foundation in the period from November 2014 to July 2015. Within the scope of this project a practical user manual for th ...
help
Aardgas uit melkveemest \ Management&techniek [Artikel]
De Mey, J. \ Vandelannoote, L. \ 2016
Dat de kleinschalige vergisting in Vlaanderen de laatste jaren sterk gegroeid is en hoe de kaarten liggen voor de toekomst, kon u reeds lezen in Management&Techniek 5. Een nieuwe techniek laat toe om het geproduceerde biogas te zuiveren tot aardgaskw ...
help
Digestaat behoeft aangepaste wetgeving \ Management&techniek [Artikel]
De Keulenaere, B. \ Meers, E. \ 2015
In de huidige mestwetgeving ontvangt digestaat uit co-vergisting van mest met andere stromen volledig het statuut dierlijke mest. De biogassector werkt aan een voorstel om een deel van zijn output te beschouwen als andere meststof, die dan niet meer ...
help
Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Buisonjé, F. de \ Verheijen, R. \ 2014
Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.
help
Bio-slurry as fertilizer : is bio-slurry from household digesters a better fertilizer than manure? : a literature review [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Zwart, K.B. \ Rietra, R.P.J.J. \ Postma, R. \ Haas, M.J.G. de \ 2014
In many developing countries manure is anaerobically digested to produce biogas. The residue of manure digestion, bio-slurry, can be used as fertilizer for crop production and aquaculture. This study compared bio-slurry and manure as fertilizers. Nut ...
help
Warnars and openoorth : boslurry: a supreme fertiliser : a study on bioslurry results and uses [Boek]
2014
Biogas produced from cattle, pig, and buffalo dung (and other excrement, e.g. human), together with the by-product bioslurry, can be a solution to poor access to modern energy services, poverty, climate change, and soil fertility problems. It is a si ...
help
Rioolwaterzuivering als deel van groen-gasproductie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leeuwen, R.P. van \ Alberts, B. \ Jogems, J. \ 2013
De vergistingsinstallatie van een rioolzuiveringsinstallatie wordt aangepast om mest en biomassa te vergisten, zodat biogas kan worden geleverd. Naar dit concept is onderzoek uitgevoerd op de rwzi Goor, met een uitgewerkte businesscase.
help
Economic and institutional aspects of biogas production [Studentenverslag]
Sok, J. \ 2012
Biogas is produced out of organic materials in an oxygen-free environment. The growth of biogas production in The Netherlands is mainly caused by co-digestion of manure. Obtained biogas is mainly utilized for producing renewable electricity. The outc ...
help
Biogasgülle, Boden und Lebensmittelqualität : Wirkung der Biogas-Feststoffsuspension auf Bodenfruchtbarkeit und Nahrungsqualität \ Lebendige Erde [Artikel]
Elers, B. \ Schmidt, R. \ 2011
Het beschreven onderzoek vergelijkt rundermest, runderdrijfmest en biogassubstraat over een periode van vier jaar. Daarbij werden trendmatige effecten op de bodemrespiratie, maar nauwelijks op de beschikbaarheid van voedingststoffen gevonden. Voor ee ...
help
Emissiearme stal door verwerking verse mest : 'Toekennen van SDE-gelden lijkt op een jaarlijkse loterij' \ Boer en bouw gids [Hoofdstuk uit boek]
Groot Antink, M. \ 2011
Tachtig procent van de mest en restproducten in Nederland is geschikt voor vergisting. Zestig procent daarvan is beschikbaar op de boerderij. Toch wordt de biovergister niet met open armen ontvangen en staan er nog maar 34 in Nederland. Een individue ...
help
Managing phosphorus cycling in agriculture : pretreatment of manure [Brochure]
Timmermans, M. \ Rulkens, W. \ 2010
This survey gives a global overview of the prospects of different methods for the pretreatment of manure to increase the biogas production.
help
Praktijknetwerken 2010 : voorbeelden van projecten [Brochure]
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2010
Drie voorbeelden van projecten en een voorbeeld van een groot praktijknetwerk. Deze projecten ontvingen geld vanuit de subsidie Praktijknetwerken. Project 1. Met mest meer gas. Project 2. Leefbaar boeren bij de stad. Project 3. Kennis verzamelen over ...
help
Gebruik van varkensdrijfmestdigestaat in de akkerbouw : verslag van een vierjarige demo, uitgevoerd binnen het project Nutriënten Waterproof op proefboerderij Vredepeel [Boek]
Geel, W. van \ Haan, J. de \ Verstegen, H. \ 2010
Digestaat is een restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van drijfmest voor de productie van biogas. Het kan evenals drijfmest als meststof worden gebruikt in de akker- en tuinbouw. In de jaren 2006 t/m 2009 is het gebruik van digestaat van ...
help
Informatieblad mest van bedreiging naar kans : ontsluiting van mest voor hogere energieproductie en Technieken voor mestdroging [Poster]
Timmerman, M. \ Rulkens, W. \ 2010
De hoeveelheid biogas die via anaerobe vergisting per m3 rundvee- en varkensdrijfmest wordt geproduceerd is relatief gering. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat drijfmest voor het overgrote deel (>90%) uit water bestaat en anderzijds doordat het ...
help
Recycling of nutrients from animal slurry [Poster]
Buisonjé, F. de \ Hoeksma, P. \ [ca. 2010]
Products from slurry processing.
help
Varkensbedrijf kan producent van energie zijn: productie van waetrstof, bio-ethanol en algen mogelijk : [thema] energieproductie \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2009
Varkensmest is prima startmateriaal voor energieproductie op een varkensbedrijf. In combinatie met co-producten of zonnepanelen op het dak en in samenwerking met andere veehouders zijn er goede mogelijkheden om energieproducent te kunnen worden. Naas ...
help
Van mest tot stadsverwarming : Mestvergisters op Nij Bosma Zathe voorzien stadsdeel van warmte en stroom \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2009
Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe in Goutum realiseerde onlangs samen met energieleverancier Essent en de stad Leeuwarden een bijzonder project. Het biogas uit de vergistingsinstallatie op het melkveebedrijf wordt naar het stadsdeel Techum in Leeuwarde ...
help
Van mest tot stadsverwarming : mestvergisters op Nij Bosma Zathe voorzien stadsdeel van warmte en stroom \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2009
Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe in Goutum realiseerde onlangs samen met energieleverancier Essent en de stad Leeuwarden een bijzonder project. Het biogas uit de vergistingsinstallatie op het melkveebedrijf wordt naar het stadsdeel Techum in Leeuwarde ...
help
Het vuur brandend houden \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Het vuur van het mestverbrandingsproject BMC dreigt te doven. Letterlijk en figuurlijk. Redding moet komen van grote kortingen op aangeleverde mest van goede kwaliteit en van het openstellen van de biomassacentrale voor kippenmest van niet leden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.