Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 249

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biogeochemie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bioremediation of chlorinated ethenes in aquifer thermal energy storage [Proefschrift]
Ni, Zhuobiao \ 2015
help
Een biogeochemische analyse van het grondwater en de onderwaterbodem van de G.W. Lovendaalsingel te Grave [Boek]
Smolders, A.J.P. \ 2015
De G.W. Lovendaalsingel in Grave is een singel parallel aan de rivier Graafsche Raam. De singel maakte vroeger deel uit van de oude slotgracht. Sinds een aantal jaar treden er in de Lovendaalsingel periodiek blauwalgenbloeien op. In 2011 is er sprake ...
help
How upward seepage of alkaline groundwater sustains plant species diversity of mesotrophic meadows [Proefschrift]
Cirkel, D.G. \ 2014
Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. Tegenwoordig v ...
help
Het onderste boven : de waterbodem in ecologisch perspectief [Boek]
Gogh, I. van \ 2014
In de waterbodem vinden processen en activiteiten plaats die van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor de kwaliteit van het aquatische ecosysteem, en omgekeerd. De waterbeheerders zijn zich hier meer en meer bewust van. Maar nog lang niet in all ...
help
Stikstof en biodiversiteit: een onverzoenbaar duo. 4. Focus op biogeochemie \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
De Schrijver, A. \ Demey, A. \ De Frenne, P. \ Schelfhout, S. \ Vergeynst, J. \ De Smedt, P. \ Verheyen, K. \ 2013
De milieukosten van stikstofverliezen vanuit de landbouw in Europa werd recentelijk beraamd tussen 35 en 230 miljard euro per jaar, wat de directe economische opbrengst ten gevolge van het stikstofgebruik volledig teniet doet. De wereldwijde atmosfer ...
help
Van landbouw naar natuur: gericht op zoek naar kansen! [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Mullekom, M van \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Weijters, M.J. \ Tomassen, H.B.M. \ Bobbink, R. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De omvorming van voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme, soortenrijke natuur kan op verschillende manieren plaatsvinden. Door middel van een bodemchemisch vooronderzoek kan de effectiviteit van verschillende methoden om het fosfor af te voeren ...
help
Effecten van verhoogde stikstofdepositie: is herstelbeheer zinvol? [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Bobbink, R. \ Berg, L.J.L. van den \ Tomassen, H.B.M. \ Weijters, M.J. \ 2013
Voor behoud van biodiversiteit zou het optimaliseren van de interne kwaliteit en de vergroting van bestaande natuurterreinen de hoogste prioritiet moeten hebben in de dichtbevolkte West-Europese landen. Echter, één van de belangrijkste bedreigingen v ...
help
Sleutelrol voor halfparasieten in de biogeochemie van soortenrijke graslanden. 3. Focus op biogeochemie \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Demey, A. \ Ameloot, E. \ De Schrijver, A. \ Staelens, J. \ Hermy, M. \ Boeckx, P. \ Verheyen, K. \ 2013
Het wereldrecord 'soortenrijkdom van planten' vinden we in tropisch regenwoud. Dat in Ecuador bevat 942 plantensoorten per hectare! Maar wist je ook dat op kleinere schaal (<50 m2) het wereldrecord te vinden is in de gematigde streken, in nutriëntarm ...
help
Waterkwaliteit in het veenweidegebied : de complexe interacties tussen oever, waterbodem en oppervlaktewater \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J.H.M. van \ Geurts, J.J.M. \ Poelen, M.D.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
Veenweidegebieden zijn een bron van grote zorg voor het waterbeheer, natuurbeheer en beleid. De waterkwaliteit is er over het algemeen slecht in verband met hoge fosfaatconcentraties. In dit reviewartikel worden de biogeochemische processen besproken ...
help
Waterberging en veenvorming als klimaatbuffer : kansen en valkuilen vanuit biogeochemisch perspectief [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Tomassen, H.B.M. \ Mullekom, M. van \ Kempen, M. van \ Roelofs, J.G.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
De ontwikkeling van klimaatbuffers gaat vaak hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe natte natuur. Het kan hierbij gaan om moerasnatuur die ontstaat als gevolg van de berging van oppervlaktewater of om nieuwe veenvormende natuur waarin vooral ook ...
help
Behoud van variatie in vennen met behulp van biogeochemische inzichten [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2013
De kennis over het functioneren en beheren van vennen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Op basis daarvan zijn onder meer allerlei ventypen onderscheiden en zijn doelen geformuleerd voor vennen. Hiermee is het gevaar ontstaan dat beheer van v ...
help
Waternatuur in een veranderend klimaat [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Poelen, M. \ Berg, L.J.L. van den \ Geurts, J.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De laatste jaren zijn er op veel plaatsen in Nederland gunstige ontwikkelingen in waterkwaliteit en de biodiversiteit van water- en moerasnatuur. Het veranderende klimaat zal echter extra inspanningen vereisen met betrekking tot hydrologie en waterkw ...
help
Introductie van soorten via maaisel na herinrichting: ongeduld of wijsheid? [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Loeb, R. \ Weijters, M. \ 2013
Op het symposium 'Biogeochemie en natuur- en waterkwaliteit: een onafscheidelijke combinatie!' ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Onderzoekcentrum B-WARE werd een forumdiscussie gehouden over het water- en natuurbeheer van de toekomst. Eén ...
help
Biogeochemie van de bosrand en effecten op biodiversiteit. 2. Focus op biogeochemie \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Wuyts, K. \ De Schrijver, A. \ Staelens, J. \ Verheyen, K. \ 2013
Wereldwijd reduceren houtkap, urbanisatie, industrialisatie en uitbreiding van het landbouwareaal de oppervlakte bos. Daarbij worden continue of aansluitende bosgebieden gefragmenteerd tot kleinere, geïsoleerde vlekken en neemt het aandeel bosrandzon ...
help
"Grondig biogeochemisch onderzoek onmisbaar voor natuurherstel" : interview met Jan Roelofs, wetenschappelijk directeur van Onderzoekcentrum B-WARE [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Boo, M. de \ 2013
Prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs is de ontdekker van de ammoniakproblematiek in de natuur. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2009 hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Roelofs is medeoprichter en wet ...
help
Water en nutriënten gelimiteerde gewasopbrengst : koppeling van de modellen SWAP-ANIMAO-WOFOST [Boek]
Stolk, P.C. \ Kroes, J.G. \ 2012
Dit rapport beschrijft een verkennende studie voor een methodiek waarin de bodem-nutriëntenhuishouding op dynamische wijze is gekoppeld aan gewasgroei. Voor deze studie is gewasgroei gesimuleerd met het model WOFOST, gekoppeld aan het hydrologisch mo ...
help
Gecombineerde atmosferische depositie en klimaatverandering : mogelijke effecten op laagveenmoerassen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijk, J. van \ Robroek, B.J.M. \ Kardel, I. \ Wassen, M.J. \ 2012
Atmosferische depositie van stikstof (N) en zwavel (S) en veranderingen in de vochthuishouding van de bodem door klimaatverandering kunnen elk grote effecten hebben op de biogeochemie en vegetatie van laagveenmoerassen. Het gecombineerde effect van d ...
help
Release of CO2 and CH4 from lakes and drainage ditches in temperate wetlands \ Biogeochemistry : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Schrier-Uijl, A.P. \ Veraart, A.J. \ Leffelaar, P.A. \ Berendse, F. \ Veenendaal, E.M. \ 2011
Shallow fresh water bodies in peat areas are important contributors to greenhouse gas fluxes to the atmosphere. In this study we determined the magnitude of CH4 and CO2 fluxes from 12 water bodies in Dutch wetlands during the summer season and studie ...
help
Een frisse blik op warmer water : over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan [Boek]
Kosten, S. \ Schep, S. \ Weeren, B.J. van \ 2011
Dit rapport bundelt de belangrijkste kennis over mogelijke invloeden van klimaatverandering op zoete aquatische ecosystemen en geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van ...
help
Restoration of fens and peat lakes: a biogeochemical approach [Proefschrift]
Geurts, J.J.M. \ cop. 2010
Het onderzoek in dit proefschrift maakt deel uit van het nationale onderzoeksprogramma OBN Laagveenwateren van LNV. Het doel van dit onderzoeksprogramma was om de achteruitgang van laagveenwateren in Nederland te onderzoeken door de processen die hie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.