help
The “Umbrella Effect” of the Natura 2000 network : an assessment of species inside and outside the European Natura 2000 protected area network : executive summary [Boek]
Jones-Walters, Lawrence \ Gillings, Simon \ Groen, Thomas \ Hennekens, Stephan \ Noble, David \ Santini, Luca \ Sierdsema, Henk \ Kleunen, Andre van \ Swaay, Chris van \ Sluis, Theo van der \ 2016
help
BioScore 2 - Plants & Mammals : background and pre-processing of distribution data [Boek]
Hennekens, S.M. \ Hendriks, J.M. \ Ozinga, W.A. \ Schaminée, J.H.J. \ Santini, L. \ 2015
This report highlights the background and pre-processing of the distribution of plant species, habitats and mammal species. For plants a selection of about 900 taxa has been made, based on 45 Annex I habitat types, which represent a substantial part ...
help
Biogeografische benadering Natura 2000-beheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Steur, G. \ 2015
De Europese Unie probeert het beheer van Natura 2000-habitattypen te verbeteren door te experimenteren met een nieuwe benadering: de biogeografische. Dat is uiterst relevant gezien de vaak slechte staat van instandhouding van Natura 2000 gebieden en ...
help
Broedvogels van het Gorzenveld, Gruttoveld en de Rassenbeektochtstrook in 2014 [Boek]
Deuzeman, S. \ 2015
In het voorjaar van 2014 werden enkele terreinen van Het Flevo-landschap (86 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Het ging om het Gorzenveld (29 ha), het Gruttoveld en de Rassenbeektochtstrook (57 ha) in Zuidelijk Flevoland. Sovon Vogelonderzoek Nede ...
help
Broedvogels van Peppelenburg Westerrode en de Stortplaats Wekerom in 2014 [Boek]
Deuzeman, S. \ 2015
In het voorjaar van 2014 is Peppelenburg Westerrode en de Stortplaats Wekerom (241 ha) in opdracht van de Gemeente Ede, Afdeling Beheer geïnventariseerd op broedvogels. Peppelenburg Westerrode bestaat hoofdzakelijk uit bos. De structuur van de oude ( ...
help
Broedvogels van Tiengemeten in 2014 [Boek]
Klemann, M. \ Slaterus, R. \ 2015
In het voorjaar van 2014 zijn in opdracht van Natuurmonumenten alle broedvogels op het eiland Tiengemeten gekarteerd. Dit rapport is een verslag van deze broedvogelkartering. Het rapport start met een korte beschrijving van de verschillende deelgebie ...
help
Roofvogels en enkele karakteristieke en schaarse soorten van het Bergherbos in 2014 [Boek]
Klaassen, O. \ 2015
In het voorjaar van 2014 is het door Vereniging Natuurmonumenten beheerde deel van het Bergherbos onderzocht op de aanwezigheid en verspreiding van roofvogels. Het bos is hiertoe uitgekamd op roofvogelnesten, zowel bezette nesten als oude nesten. De ...
help
Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2014/15 : verslag van slaapplaatstellingen [Boek]
Klaassen, O. \ 2015
De Halsbandparkiet (Psittacula krameri) heeft zich begin jaren zeventig gevestigd als broedvogel in Nederland, met het eerste officiële broedgeval in 1968 in Den Haag (van Kleunen et al. 2010). Uit de aanvankelijk lage aantallen, voortgekomen uit los ...
help
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels: onderzoek naar het verspreidingsgedrag van scholeksters [Boek]
Ens, B.J. \ Dokter, A. \ Rappoldt, K. \ Oosterbeek, K. \ 2015
In berekeningen aan de mogelijke effecten van bodemdaling op de wadvogels die op het drooggevallen wad naar voedsel zoeken speelt het model WEBTICS (Rappoldt et al. 2004) een centrale rol (Rappoldt & Ens 2011, Rappoldt & Ens 2013a). Dit model voorspe ...
help
Nederland weer keizerrijk! \ Vlinders [Artikel]
Swaay, C. van \ Strien, A. van \ Wallis de Vries, M. \ 2015
Voor zo’n grote en opvallende parelmoervlinder weten we verrassend weinig over de keizersmantel in ons land. Ooit wijd verbreid in onze (hakhout) bossen kon er in het Landelijke Dagvlinder Project in de jaren tachtig geen voortplanting meer geconstat ...
help
Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe - Deel 1: Inleiding [Boek]
Arnolds, E. \ Chrispij, R. \ Enzlin, R. \ Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe \ 2015
Deze ecologische atlas behandelt in 3 delen de resultaten van een inventarisatie van paddenstoelen in Drenthe in de jaren 1999-2010 door de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Deel 1 bevat algemene hoofdstukken over onder meer de historie van d ...
help
Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe - Deel 2: Graslanden, heiden, moerassen en cultuurland [Boek]
Arnolds, E. \ Chrispij, R. \ Enzlin, R. \ Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe \ 2015
Deze ecologische atlas behandelt in 3 delen de resultaten van een inventarisatie van paddenstoelen in Drenthe in de jaren 1999-2010 door de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Deel 1 bevat algemene hoofdstukken over onder meer de historie van d ...
help
Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe - Deel 3: Loof- en naaldbossen [Boek]
Arnolds, E. \ Chrispij, R. \ Enzlin, R. \ Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe \ 2015
Deze ecologische atlas behandelt in 3 delen de resultaten van een inventarisatie van paddenstoelen in Drenthe in de jaren 1999-2010 door de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Deel 1 bevat algemene hoofdstukken over onder meer de historie van d ...
help
Variatie in gedrag van bijen : Europees bijenproject: 'De beste bij' (4) \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Heemert, K. van \ 2015
In het vorige artikel werd de interactie tussen genotypen en milieu besproken. In dit artikel van de serie over de beste bij wordt ingegaan op het gedrag van bijen in relatie tot andere milieuomstandigheden dan die waaraan ze gewend zijn in hun herko ...
help
Green 33 vrijwel verdwenen : wijziging bestrijdingsstrategie Shirlan effectief \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2014
In 2013 is het phytophthora-monitoringsonderzoek voor het eerst in heel Europa uitgevoerd door EuroBlight. Phytophthorastam Blue 13 komt alleen voor beneden de lijn Utrecht-Polen. Het Wageningse onderzoeksinstituut PRI is samen met het James Hutton I ...
help
Tracking butterflies for effective conservation [Proefschrift]
Swaay, C.A.M. van \ 2014
Dit proefschrift bestaat uit drie delen: het volgen van veranderingen in de verspreiding van vlinders, het volgen van veranderingen in de populatiegrootte van vlinders en hoe deze kennis te gebruiken voor hun bescherming.
help
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland [Boek]
Deuzeman, S. \ Slaterus, R. \ 2014
Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland voorkomende vogelsoorten. Daartoe behoren ook populaties van soorten die Nederland niet op eigen kracht hebben bereikt, maar bijvoorbeeld uit vogelcollecties afkomsti ...
help
Databank flora en fauna maakt doorstart : Gegevensautoriteit Natuur verdwijnt, toekomst onafhankelijk toezicht onzeker \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2013
De Gegevensautoriteit Natuur staakt door geldproblemen haar activiteiten, maar inzameling en beheer van natuurgegevens in de nationale databank zijn voorlopig veiliggesteld. "We hebben een heel mooi systeem gemaakt met 65 miljoen natuurgegevens en ja ...
help
Fraxinus: een geslacht in de branding \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2013
Deze bijdrage heeft als basis de in 2012 gehouden Dendrologendag in Doorn. De belangrijkste lezing werd verzorgd door de Zweedse Eva Wallander, die in 2001 een interessant proefschrift heeft geschreven over de evolutie en de bloei van de es. Cees van ...
help
Nachtvlinders belicht : dynamisch, belangrijk, bedreigd [Boek]
Ellis, W.N. \ cop. 2013
De laatste jaren is in Nederland de aandacht voor en de kennis van nachtvlinders enorm toegenomen. Een omvangrijke database, die inmiddels ruim 3,5 miljoen waarnemingen telt, maakt het mogelijk om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.