Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 1745

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biogeografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The “Umbrella Effect” of the Natura 2000 network : an assessment of species inside and outside the European Natura 2000 protected area network : executive summary [Boek]
Jones-Walters, Lawrence \ Gillings, Simon \ Groen, Thomas \ Hennekens, Stephan \ Noble, David \ Santini, Luca \ Sierdsema, Henk \ Kleunen, Andre van \ Swaay, Chris van \ Sluis, Theo van der \ 2016
help
BioScore 2 - Plants & Mammals : background and pre-processing of distribution data [Boek]
Hennekens, S.M. \ Hendriks, J.M. \ Ozinga, W.A. \ Schaminée, J.H.J. \ Santini, L. \ 2015
This report highlights the background and pre-processing of the distribution of plant species, habitats and mammal species. For plants a selection of about 900 taxa has been made, based on 45 Annex I habitat types, which represent a substantial part ...
help
Biogeografische benadering Natura 2000-beheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Steur, G. \ 2015
De Europese Unie probeert het beheer van Natura 2000-habitattypen te verbeteren door te experimenteren met een nieuwe benadering: de biogeografische. Dat is uiterst relevant gezien de vaak slechte staat van instandhouding van Natura 2000 gebieden en ...
help
Broedvogels van het Gorzenveld, Gruttoveld en de Rassenbeektochtstrook in 2014 [Boek]
Deuzeman, S. \ 2015
In het voorjaar van 2014 werden enkele terreinen van Het Flevo-landschap (86 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Het ging om het Gorzenveld (29 ha), het Gruttoveld en de Rassenbeektochtstrook (57 ha) in Zuidelijk Flevoland. Sovon Vogelonderzoek Nede ...
help
Broedvogels van Peppelenburg Westerrode en de Stortplaats Wekerom in 2014 [Boek]
Deuzeman, S. \ 2015
In het voorjaar van 2014 is Peppelenburg Westerrode en de Stortplaats Wekerom (241 ha) in opdracht van de Gemeente Ede, Afdeling Beheer geïnventariseerd op broedvogels. Peppelenburg Westerrode bestaat hoofdzakelijk uit bos. De structuur van de oude ( ...
help
Broedvogels van Tiengemeten in 2014 [Boek]
Klemann, M. \ Slaterus, R. \ 2015
In het voorjaar van 2014 zijn in opdracht van Natuurmonumenten alle broedvogels op het eiland Tiengemeten gekarteerd. Dit rapport is een verslag van deze broedvogelkartering. Het rapport start met een korte beschrijving van de verschillende deelgebie ...
help
Roofvogels en enkele karakteristieke en schaarse soorten van het Bergherbos in 2014 [Boek]
Klaassen, O. \ 2015
In het voorjaar van 2014 is het door Vereniging Natuurmonumenten beheerde deel van het Bergherbos onderzocht op de aanwezigheid en verspreiding van roofvogels. Het bos is hiertoe uitgekamd op roofvogelnesten, zowel bezette nesten als oude nesten. De ...
help
Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2014/15 : verslag van slaapplaatstellingen [Boek]
Klaassen, O. \ 2015
De Halsbandparkiet (Psittacula krameri) heeft zich begin jaren zeventig gevestigd als broedvogel in Nederland, met het eerste officiële broedgeval in 1968 in Den Haag (van Kleunen et al. 2010). Uit de aanvankelijk lage aantallen, voortgekomen uit los ...
help
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels: onderzoek naar het verspreidingsgedrag van scholeksters [Boek]
Ens, B.J. \ Dokter, A. \ Rappoldt, K. \ Oosterbeek, K. \ 2015
In berekeningen aan de mogelijke effecten van bodemdaling op de wadvogels die op het drooggevallen wad naar voedsel zoeken speelt het model WEBTICS (Rappoldt et al. 2004) een centrale rol (Rappoldt & Ens 2011, Rappoldt & Ens 2013a). Dit model voorspe ...
help
Nederland weer keizerrijk! \ Vlinders [Artikel]
Swaay, C. van \ Strien, A. van \ Wallis de Vries, M. \ 2015
Voor zo’n grote en opvallende parelmoervlinder weten we verrassend weinig over de keizersmantel in ons land. Ooit wijd verbreid in onze (hakhout) bossen kon er in het Landelijke Dagvlinder Project in de jaren tachtig geen voortplanting meer geconstat ...
help
Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe - Deel 1: Inleiding [Boek]
Arnolds, E. \ Chrispij, R. \ Enzlin, R. \ Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe \ 2015
Deze ecologische atlas behandelt in 3 delen de resultaten van een inventarisatie van paddenstoelen in Drenthe in de jaren 1999-2010 door de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Deel 1 bevat algemene hoofdstukken over onder meer de historie van d ...
help
Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe - Deel 2: Graslanden, heiden, moerassen en cultuurland [Boek]
Arnolds, E. \ Chrispij, R. \ Enzlin, R. \ Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe \ 2015
Deze ecologische atlas behandelt in 3 delen de resultaten van een inventarisatie van paddenstoelen in Drenthe in de jaren 1999-2010 door de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Deel 1 bevat algemene hoofdstukken over onder meer de historie van d ...
help
Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe - Deel 3: Loof- en naaldbossen [Boek]
Arnolds, E. \ Chrispij, R. \ Enzlin, R. \ Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe \ 2015
Deze ecologische atlas behandelt in 3 delen de resultaten van een inventarisatie van paddenstoelen in Drenthe in de jaren 1999-2010 door de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Deel 1 bevat algemene hoofdstukken over onder meer de historie van d ...
help
Variatie in gedrag van bijen : Europees bijenproject: 'De beste bij' (4) \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Heemert, K. van \ 2015
In het vorige artikel werd de interactie tussen genotypen en milieu besproken. In dit artikel van de serie over de beste bij wordt ingegaan op het gedrag van bijen in relatie tot andere milieuomstandigheden dan die waaraan ze gewend zijn in hun herko ...
help
Green 33 vrijwel verdwenen : wijziging bestrijdingsstrategie Shirlan effectief \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2014
In 2013 is het phytophthora-monitoringsonderzoek voor het eerst in heel Europa uitgevoerd door EuroBlight. Phytophthorastam Blue 13 komt alleen voor beneden de lijn Utrecht-Polen. Het Wageningse onderzoeksinstituut PRI is samen met het James Hutton I ...
help
Tracking butterflies for effective conservation [Proefschrift]
Swaay, C.A.M. van \ 2014
Dit proefschrift bestaat uit drie delen: het volgen van veranderingen in de verspreiding van vlinders, het volgen van veranderingen in de populatiegrootte van vlinders en hoe deze kennis te gebruiken voor hun bescherming.
help
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland [Boek]
Deuzeman, S. \ Slaterus, R. \ 2014
Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland voorkomende vogelsoorten. Daartoe behoren ook populaties van soorten die Nederland niet op eigen kracht hebben bereikt, maar bijvoorbeeld uit vogelcollecties afkomsti ...
help
Databank flora en fauna maakt doorstart : Gegevensautoriteit Natuur verdwijnt, toekomst onafhankelijk toezicht onzeker \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2013
De Gegevensautoriteit Natuur staakt door geldproblemen haar activiteiten, maar inzameling en beheer van natuurgegevens in de nationale databank zijn voorlopig veiliggesteld. "We hebben een heel mooi systeem gemaakt met 65 miljoen natuurgegevens en ja ...
help
Fraxinus: een geslacht in de branding \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2013
Deze bijdrage heeft als basis de in 2012 gehouden Dendrologendag in Doorn. De belangrijkste lezing werd verzorgd door de Zweedse Eva Wallander, die in 2001 een interessant proefschrift heeft geschreven over de evolutie en de bloei van de es. Cees van ...
help
Nachtvlinders belicht : dynamisch, belangrijk, bedreigd [Boek]
Ellis, W.N. \ cop. 2013
De laatste jaren is in Nederland de aandacht voor en de kennis van nachtvlinders enorm toegenomen. Een omvangrijke database, die inmiddels ruim 3,5 miljoen waarnemingen telt, maakt het mogelijk om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over ...
help
Natuur langs het spoor : flora en fauna in kaart gebracht [Boek]
Groene Ruimte \ 2012
Aan de hand van tien dier- en plantensoorten ('ambassadeurs') worden natuurtypen beschreven die op en langs het spoor voorkomen. Aan de hand van de 'ambassadeur' worden de waarde van het spoor voor de natuur en de er voorkomende soorten beschreven. O ...
help
Biodiversity hotspots on the Dutch continental shelf : a marine strategy framework directive perspective [Boek]
Bos, O.G. \ Witbaard, R. \ Lavaleye, M. \ Moorsel, G. van \ Teal, L.R. \ Hal, R. van \ Hammen, T. van der \ Hofstede, R. ter \ Bemmelen, R. van \ Witte, R.H. \ Geelhoed, S. \ Dijkman, E.M. \ 2011
This report presenst hotspots of biodiversity for benthos, fish, birds, marine mammals and habitats on the Dutch Continental Shelf. These hotspots are based on a spatial application of biodiversity metrics developed in this study for the GES(Good Env ...
help
Modelling concepts in biogeomorphology : results from presentations and discussion sessions of the workshop of 15 February 2011, Wageningen University, the Netherlands [Boek]
Riksen, M. \ Groot, A. de \ Keijsers, J. \ Poortinga, A. \ Voogt, A. \ 2011
Interactions between vegetation and landscape evolution are a growing field of interest within earth sciences. With processes acting at different spatial and temporal scales, the system’s interactions are often complex. In order to simulate complex p ...
help
Phylogenetic and biogeographic studies in Guareeae (Meliaceae: Melioideae) [Studentenverslag]
Koenen, E. \ 2011
help
De evolutionaire stamboom van het stippelmottengeslacht Yponomeuta (Lepidoptera: Yponomeutidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Turner, H. \ 2011
Het geslacht Yponomeuta (stippelmotten) wordt al zeer lang gebruikt als een model systeem om de evolutie van de relatie van insecten met hun waardplanten te bestuderen. Om de observaties van het gedrag van de motten - met name hun gebruik van waardpl ...
help
Kleine parelmoervlinder terug in het binnenland \ Vlinders [Artikel]
Swaay, C. van \ Plate, C. \ 2010
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de kleine parelmoervlinder een echte duinvlinder geworden. Daarbuiten werd af en toe wel eens een zwerver gezien, maar het bleef bij enkelingen. Sinds 1995 wordt de kleine parelmoervlinder weer steeds meer in ...
help
Verspreidingsatlas.nl [Website]
KNNV Vereniging voor Veldbiologie \ [ca. 2010]
Verspreidingsatlas.nl is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de Nederlandse natuur voorkomen. Het betreft: mossen, kostmossen, paddenstoelen en kranswieren. Er zijn startpagina's van de volgende soortgroepen: 1 ...
help
Topjaar duinparelmoervlinder op Ameland \ Vlinders [Artikel]
Huizenga, J. \ 2010
De duinparelmoervlinder is de laatste decennia binnen zijn Nederlandse verspreidingsgebied steeds zeldzamer geworden en staat vermeld als `bedreigd` op de Rode Lijst. De huidige populaties vinden we hoofdzakelijk in de Hollandse duinen en op de Wadde ...
help
Zoetwaterleven van Noordwest-Europa [Boek]
Greenhalgh, M. \ Ovenden, D. \ cop. 2010
Dit handzame naslagwerk biedt gedetailleerde informatie over het dieren- en plantenleven in plassen, rivieren, beken, meren en vijvers. Het beslaat het gehele noordwesten van Europa, met inbegrip van de Baltische staten. Ruim 900 soorten die zichtbaa ...
help
De nieuwe vlindergids [Boek]
Tolman, T. \ Lewington, R. \ Buschman, R. \ cop. 2010
De nieuwe vlindergids, een standaardwerk over vlinders. Compleet geactualiseerd en in een nieuwe uitvoering. Deze gids beschrijft alle soorten met informatie over taxonomie, verspreiding, vliegtijd, variatie, biotoop, gedrag en levensloop. Onmisbaar ...
help
Klimaat Respons Database [Database]
[ca. 2010]
De Klimaat Respons Database geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering op het voorkomen van soorten in Nederland. De database richt zich op de gevolgen van het verschuiven van geschikte klimaatzones op de verspreiding van soorten (klimaatres ...
help
Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1980-2009 verspreiding en ecologie [Boek]
Steeman, R. \ [ca. 2010]
Van de 2516 in deze atlas geregistreerde soorten paddenstoelen werden er 1.290 waargenomen in Brussel, waarvan 26 exclusieve soorten. Deze uitgave is rijkelijk voorzien van afbeeldingen, in totaal zo’n 800 foto’s, kaarten en tabellen, die de ontdekki ...
help
Invasion biology [Boek]
Davis, M.A. \ 2009
Written fifty years after the publication of Elton's pioneering monograph on the subject, Invasion Biology provides a comprehensive and up-to-date review of the science of biological invasions while also offering new insights and perspectives relatin ...
help
Handbook of alien species in Europe [Boek]
Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe, DAISIE \ cop. 2009
Biological invasions by alien (non-native) species are widely recognized as a significant component of human-caused global environmental change and the second most important cause of biodiversity decline. Alien species threaten many European ecosyste ...
help
Ecopassage Griftenstein bij de N237 : advies voor het ontwerp van de faunapassage en toetsing effecten van vertsoring vanuit de omgeving [Boek]
Grift, E.A. van der \ 2009
In opdracht van de Provincie Utrecht is een advies opgesteld voor het ontwerp van Ecopassage Griftenstein. Het advies omvat aanbevelingen betreffende het type faunapassage dat aan de eisen van alle doelsoorten voldoet, de dimensies en inrichting van ...
help
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007 \ Kustbroedvogels in het Deltagebied in... met een samenvatting van ...jaar monitoring... [Jaarverslag]
Strucker, R.C.W. \ Hoekstein, M.S.J. \ Wolf, P.A. \ 2008
Het voorkomen van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007
help
Tien jaar paddestoelenmeetnet: twee jubilea van de Nederlandse Mycologische Vereniging \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Veerkamp, M. \ Arnolds, E.J.M. \ 2008
Het is alweer enkele jaren geleden dat een oproep verscheen in Natura voor medewerking aan het paddenstoelenmeetnet. Intussen zijn er tien telseizoenen voorbij gegaan. Tijd om er aandacht aan te besteden
help
Beleidsnota invasieve exoten [Boek]
[2007]
Beleidsnota waarin ingegaan wordt op de ontwikkeling van het exotenbeleid (globalisering, internationale afspraken) en uitgangspunten van nieuw beleid. Een exoot is een uitheemse plant, dier of micro-organisme die Nederland niet op eigen kracht kan b ...
help
A climatic atlas of European breeding birds [Boek]
Huntley, B. \ cop. 2007
A comprehensive exploration of the relationships between the distributions of birds breeding in Europe and the present climate, and how future climatic change may alter each species' potential breeding distribution. Results are presented in detail fo ...
help
Topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland [Kaart] - [2e] dr
Huigen, P. \ Vogel, R. \ 2007
Ten behoeve van veldwaarnemingen van flora en fauna is een topografische atlas met atlasblokken samengesteld. Het plaatsnamenregister is voorzien van de coördinaten van het betreffende RD-grid. Een gezamenlijke uitgave van Vogelbescherming Nederland ...
help
Invasieve exoten \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Bouterse, J. \ 2007
Invasieve exoten zijn planten- of diersoorten die door menselijk handelen Nederland zijn binnengekomen en zich kunnen handhaven en explosief kunnen uitbreiden (een invasie vormen). Exotisch heeft niets te maken met het al of niet fraaie uiterlijk van ...
help
The urban district, a biogeographical acquisition \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Denters, T. \ 2007
Denters describes the urban areas as a mature ecosystem with a specific urban wildlife adapted to locations with constant buzz or surprising tranquility and its development. He makes an inventory of measures to improve its quality. Denters (1994) suc ...
help
Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985-2005 [Boek]
Spitzen-van der Sluijs, A.M. \ 2007
In Gelderland komen 19 van de 23 inheemse soorten reptielen en amfibieën voor. De afgelopen 20 jaar zijn meer dan 82.000 gegevens over de verspreiding van de herpetofauna in Gelderland aan de databank van RAVON toegevoegd, waardoor een update van het ...
help
Parapluutjesmos is kosmopoliet : soort van de maan in april \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
2007
Het is een fabeltje dat je over mossen kunt uitglijden. Klaas van Dort, auteur van de Veldgids Mossen, runt tegenwoordig een ecologisch adviesbureau, maar werkte ooit in de onkruidbestrijding: “Het oogt wel eens alsof het glad is, maar in steden uitg ...
help
Het snuitkevergenus Larinus in Nederland, met Larinus turbinatus als nieuwe soort voor de fauna (Coleoptera: Curculionidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Heijerman, T. \ 2007
Met enige regelmaat worden nieuwe kevers voor de Nederlandse fauna gerapporteerd. In deze bijdrage wordt Larinus turbinatus voor het eerst gemeld. Deze soort werd in 2004 voor het eerst in ons land aangetroffen en is sindsdien op diverse locaties waa ...
help
Rugstreeppad is pionier : soort van de maand in mei \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Heer, K. de \ 2007
Arnold van Rijsewijk inventariseert voor de Stichting RAVON. Hij schrijft rapporten over het voorkomen van reptielen, amfibieën en vissen. Maar zijn veldwerk inspireert hem tegelijk tot het schrijven van complete boeken over de levendbarende hagedis, ...
help
De waterviolier is een alleskunner : aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2007
In het late voorjaar en in de voorzomer kan het gebeuren dat sloten, genormaliseerde beken, weteringen en ondiepe plassen zo vol met lila bloemen staan, dat het een lust voor het oog is. Het gaat dan meestal om de Waterviolier (Hottonia palustris), e ...
help
Paaigebieden vis [Boek]
Hofstede, R. ter \ [2006]
Rijkswaterstaat (RWS) dient als beheerder van de Noordzee en de kustwateren deskundig en adequaat te opereren bij milieucalamiteiten en rampen. Daarvoor is kennis nodig betreffende het ecologisch en economisch functioneren van de Nederlandse mariene ...
help
De halsbandparkiet in de kijker : biologie, historie en de eerste landelijke parkietente lling \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Kooijmans, J.L. \ 2006
Bericht over de halsbandparkiet. De eerste landelijke telling vond plaats op 12 november 2004. Het aantal lijkt groter te zijn dan aanvankelijk gedacht. In Amsterdam werden er 1900 geteld, waar vermoed werd, dat er 1800 waren
help
Entomofauna van Noord-Drenthe : verslag van de 160e zomerbijeenkomst te Schipborg \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Drost, B. \ Cuppen, J.G.M. \ 2006
Tijdens de 160e zomerbijeenkomst van de Nederlandse Entomologische Vereniging zijn 1425 soorten van tien insectenordes waargenomen. 81 soorten werden voor het eerste gemeld voor de provincie Drenthe en drie soorten zijn zelfs helemaal nieuw voor de N ...
help
Strijd tussen natuur en cultuur in de Wallertuin \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Veen, H.J. van der \ 2006
In de Delftse Wallertuin is al veertig jaar geen onderhoud meer gepleegd. Het gevolg is dat er midden in Delft een 'oerbos' is ontstaan. Over de toekomst van de tuin zijn de meningen verdeeld. De natuurvereniging wil de spontane stadsnatuur behouden, ...
help
Themanummer 10 jaar VOFF \ De levende natuur [Artikel]
Kalkman, V. \ Odé, B. \ Tooren, B. van \ 2006
In dit themanummer ter ere van het tienjarig bestaan van de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) laten de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) zien op welke wijze het vele werk van vrijwilligers bijdraagt aan een betere kennis en ...
help
De dagvlinders van Nederland : verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) [Boek]
Bos, F. \ 2006
Een nieuwe atlas van de Vlinderstichting; een gezamenlijke uitgave van KNNV en EIS Nederland en Naturalis. Het bevat een overzicht van de in totaal 106 in Nederland voorkomende soorten
help
Kustbroedvogels in het Deltagebied in... met een samenvatting van ...jaar monitoring... [Serie]
Rijkswaterstaat. Directie Zeeland \ Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie \ [?]-
In dit rapport wordt de ontwikkeling van aantallen kustbroedvogels besproken. In het kader van andere projecten wordt door RIKZ ook aandacht besteed aan het functioneren van broedgebieden. Daarbij wordt o.a. onderzoek gedaan naar het broedsucces van ...
help
Biogeography : an ecological and evolutionary approach [Boek] - 7th ed
Cox, C.B. \ Moore, P.D. \ 2005
help
Een mooie dag in Twente \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Ligterink, W. \ 2005
Een beekrombout, pinksterbloemen met oranjetipjes, de vroege franjehoed en andere typische voorjaarspaddestoelen. Noordoost-Twente heeft veel te bieden op een doorsnee dag in de maand mei
help
Nederlands soortenregister : overzicht van de Nederlandse biodiversiteit [Database]
Kleukers, R. \ 2005
Het Nederlandse soortenregister is lijst van de Nederlandse biodiversiteit. Het geeft een stamboom van de Nederlandse soorten en zorgt voor een standaardisatie van de status van het voorkomen. Met de introductie van deze website is een einde gekomen ...
help
Nature [Boek]
Castree, N. \ 2005
Nature is an advanced introduction to its topic. For students, it aims to inform and to challenge by showing that nature is not what it seems to be. For geography teachers and researchers, Nature brings together ideas and arguments hitherto compartme ...
help
Wald und Huftiere : eine Lebensgemeinschaft im Wandel [Boek]
Eidgenössische Forschungsanstalt WSL \ 2005
help
Nieuws over Nederlandse kortschildkevers 4 - Paederinae, Staphylininae ( Coleoptera : Staphylinidae ) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Vorst, O. \ 2005
Deze aflevering van een reeks artikelen over de Nederlandse kortschildkevers is de eerste over de subfamilie Staphylininae. Revisie van het beschikbare materiaal leverde deze keer vijf soorten die tot nu toe nog niet uit ons land bekend waren: Xantho ...
help
Burkholderia community structure in soils under different agricultural management [Proefschrift]
Salles, J.F. \ 2005
help
Balkan biodiversity : pattern and process in the European hotspot [Boek]
Griffiths, H.I. \ Krytufek, B. \ 2004
help
Microlepidoptera in Nederland in 2001-2002 \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Huisman, K.J. \ Koster, J.C. \ Nieukerken, E.J. van \ Ulenberg, S.A. \ 2004
In 2001 en 2002 werd ons land weer drie soorten kleine vlinders rijker: Phyllonorycter insignitella, Elachista orstadii en Blastobasis lignea. De eerste twee zijn in Zuid-Limburg gevonden en horen daar waarschijnlijk tot de oorspronkelijke fauna. Bla ...
help
Plectrocnemia brevis, a caddisfly species (Trichoptera) new for the fauna of the Netherlands \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Botosaneanu, L. \ 2004
In the entomological collections of the Zoological Museum of Amsterdam several specimens of the caddisfly Plectrocnemia brevis were found, originating from two localities in the southern part of the province Limburg. The species, which is not recorde ...
help
Earthworm ecology [Boek] - 2nd ed
Edwards, C.A. \ 2004
This well-illustrated, expansive study examines the important, and often overlooked, impact earthworms have on the environment. It discusses the impact of climate, soil properties, predation, disease and parasitism, and competition upon earthworm eco ...
help
Nieuws over Nederlandse kortschildkevers. 3. Steninae, Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Vorst, G. \ 2004
De subfamilies van de Nederlandse kortschildkever, Steninae en Paederinae, worden behandeld. Een kritische revisie van het beschikbare materiaal resulteerde in de ontdekking van een aantal nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna: Stenus contumax, S. ...
help
Avibase : the world bird database [Database]
Lepage, D. \ Bird Studies Canada \ Bird Life International \ 2004-
"Avibase is an extensive database information system about all birds of the world, containing over 1.4 million records about 10,000 species and 22,000 subspecies of birds, including distribution information, taxonomy, synonyms in several languages an ...
help
Vogels van de Monnikenberg : resultaten van een eerste broedvogelinventarisatie in 2003 [Boek]
Jonkers, D.A. \ Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken \ 2004
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek vliegend hert Lucanus cervus [Boek]
Smit, J.T. \ 2004
Onderzoek van Stichting EIS in opdracht van Expertisecentrum LNV. In totaal betrof het 341 waarnemingen, met een grote verspreiding op de Veluwe, terwijl uit veldwerk op de Utrechtse Heuvelrug, Holterberg en omgeving Enschede blijkt, dat daar de soor ...
help
Kwaliteit van groenblauwe dooradering en voorkomen van vogels, vlinders en planten [Boek]
Geertsema, W. \ Grashof, C. \ Meeuwsen, H. \ Schotman, A. \ Trunhout, C. van \ Swaay, C. van \ 2004
In dit rapport wordt de relatie tussen kenmerken van groenblauwe dooradering en soortenrijkdom van een aantal soortgroepen in agrarische gebieden in Nederland gekwantificeerd. Daarbij ligt de nadruk op de ruimtelijke rangschikking van de landschapsel ...
help
De natuur van de Delta in nationaal en internationaal perspectief \ Deltalandschap : natuur en landschap van Zuidwest-Nederland in historisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Jacobusse, C. \ 2004
help
Frontiers of biogeography : new directions in the geography of nature [Boek]
Lomolino, M.V. \ Heaney, L.R. \ 2004
help
Grenzen aan gastvrijheid : kosten wildschade lopen uit de hand \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2003
Het beleid wordt bijgesteld; zwarte kraai, kauw en vos komen op een landelijke vrijstellingslijst en dit betekent dat je er zonder toestemming van de provincie op mag schieten. Maar er is dan geen aanspraak mogelijk op schadevergoeding in plaats van ...
help
Topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland [Kaart]
Have, T. van der \ Huigen, P. \ 2003
Inventarisatie Vogelbescherming Nederland
help
Nieuwe kansen voor de muurhagedis : een actueel beeld van de verspreiding buiten het kerngebied van de Maastrichtse hoge fronten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tilmans, R.A.M. \ Moors, C.M.M. \ Crombaghs, B. \ 2003
Vijf aanbevelingen zijn besproken om de leefgebieden van deze hagedis te beschermen
help
The speciation and biogeography of birds [Boek]
Newton, I. \ 2003
help
De Tangkoel: ontwikkelingen in de flora en vegetatie van een oude maasmeander, 1955-2001 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coolen, F. \ Mars, H. de \ 2003
De ontwikkeling van de flora en vegetatie in een oude meander van de rivier de Maas. Dit natuurgebied is slechts 4 hectare groot en bestaat voornamelijk uit bossen en open water
help
Hylis foveicollis (Coleoptera: Eucnemidae), een dood-houtkever nieuw voor de Nederlandse fauna \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Moraal, L.G. \ Burgers, J. \ Vorst, O. \ 2003
Hylis foveicollis is een in Europa zeldzame keversoort die recent op meerdere lokaties in Nederland is gevonden. De larven ontwikkelen zich in dood hout, maar dat moet wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Een aangepast, natuurgericht bosbeheer met ...
help
Lasiodiamesa gracilis (Chironomidae: Podonominae) new for the Dutch fauna = Lasiodiamese gracilis (Chironomidae: Podonominae), een nieuwe dansmug voor de Nederlandse fauna \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ Duinen, G.J.A. van \ Moller Pillot, H.K.M. \ Esselink, H. \ 2003
De dansmug Lasiodiamesa gracilis wordt voor het eerst uit Nederland gemeld. De soort is aangetroffen in enkele veenmoerassen in de Achterhoek, Gelderland. Waarschijnlijk gaat het om relictpopulaties van na de Würm-ijstijd
help
Themanummer Beegderheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Berg, J.G.S. van den \ Teeuwen, J.J.W.M. \ Hermans, J.T. \ Eenshuistra, P.J. \ Peeters, G.M.T. et al. \ 2003
Themanummer bevattende gegevens over flora, fauna, hydrologie, vennen, begrazing en herstel van de Beegderheide, een gebied van circa 300 ha op de westelijke oever van het Maasdal ter hoogte van Roermond
help
De Elrits in het stroomgebied van de Roer : perspectieven voor een nieuwe populatie in Nederland? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V.A. van \ Gubbels, R.E.M.B. \ 2003
Onderzoek naar het voorkomen van de Elrits (zeldzame vissoort) in het stroomgebied van de Roer, uitgevoerd eind 2002. Getracht is om de herkomst van de gevangen dieren te verklaren en er is ingegaan op de vraag of hier mogelijk sprake is van een nieu ...
help
Een nieuwe vondst van de eivormige waterbies (Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.) in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peeters, G.M.T. \ 2003
Een nieuwe waterbiessoort werd gevonden in het Stevol-ontgrindingsgebied, gelegen tussen Stevensweert, Ohé en Laak enerzijds en het Julianakanaal anderzijds. Er is ingegaan op de groeiplaaats, het voorkomen en de herkomst van de plant
help
Chymomyza amoena (Diptera: Drosophilidae) new for the Netherlands \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Jong, H. de \ Zuijlen, J.W. van \ 2003
Tijdens een inventarisatie van de entomofauna bij Tilburg werd een mannetje van de fruitvlieg Chymomyza amoena (Loew) gevangen. De soort was nog niet eerder in Nederland gevonden en wordt nier als een nieuwe aanwinst voor de Nederlandse fauna opgevoe ...
help
De langverwachte libellenatlas is uit! \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Uilhoorn, K. \ 2003
Aandacht voor de lange weg van het ontstaan van het boek 'De Nederlandse libellen (Odonata)', het vierde deel in de serie 'Nederlandse fauna'. Het in 1992 gestarte libellenproject heeft niet alleen een boek opgeleverd, maar ook de Nederlandse Verenig ...
help
De Spaanse Vlag in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kamp, O. op den \ Groenendijk, D. \ 2003
Deze dagactieve nachtvlinder (Euplagia quadripunctaria) komt in Nederland alleen in Zuid-Limburg voor. De vleugels hebben een kenmerkende tekening. De Spaanse Vlag staat vermeld op de EU-Habitatrichtlijn. Een van de verplichtingen is een goede monito ...
help
Butterfly densities on line transects in The Netherlands from 1990-2001 \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Swaay, C.A.M. van \ 2003
In het Landelijk Meetnet Dagvlinders worden momenteel op meer dan 300 plekken in Nederland dagvlinders geteld. Wekelijks worden de vlinders vastgesteld op een vast transect. De resultaten bieden de mogelijkheid om de gemiddelde vlinderdichtheid in ve ...
help
Microlepidoptera in Nederland in 2000 \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Huisman, K.J. \ Koster, J.C. \ Nieukerken, E.J. van \ Ulenberg, S.A. \ 2003
In dit jaaroverzicht van de Nederlandse Microlepidoptera worden vier nieuwe soorten voor Nederland gemeld
help
Op de bres voor vlinders : de dagvlinderstand in de hoge fronten te Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Reumkens, H. \ 2003
Vanaf 1996 is systematisch onderzoek gedaan naar de situatie van de dagvlinders in het Beschermd Natuurmonument de Hoge Fronten, een historisch monument in de stad Maastricht. De resultaten van dit onderzoek, conclusies en aanbevelingen zijn vermeld
help
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Boek]
Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging \ IVN \ 2003
help
Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi - Parte III: Muscicapidae-Emberizidae [Boek]
Spina, F. \ Licheri, D. \ 2003
help
Trekvlinders in 2000 en recente adventieve vondsten (Lepidoptera). Eenenzestigste jaarverslag \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Vos, R. de \ 2003
In dit eenenzestigste jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de in het jaar 2000 waargenomen trekvlinders in Nederland. Door 153 vrijwilligers zijn 29 soorten waargenomen
help
Phytoliriomyza terra incognita (Diptera: Agromyzidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Ellis, W.N. \ Koster, S. \ 2003
Van het geslacht Phytoliriomyza komen drie soorten met zekerheid in Nederland voor. Een daarvan, P. variegata (Meigen), is nieuw voor de fauna. Twee andere soorten zijn uit Nederland vermeld, maar alleen een revisie van het materiaal kan hun status b ...
help
Europees project volgt luizen op de voet \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
2003
Het EXAMINE-project heeft vallen opgesteld, over heel Europa verspreid, om de luizenpopulaties te kunnen volgen. Ze onderzoeken ook de invloed van het broeikaseffect en luchtverontreiniging op de groei van de luizenpopulatie
help
Het Natuurloket: makelaar in gegevens over planten en dieren \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]Website Natuurloket
Vermanen, C. \ Westrienen, R. van \ 2003
Het hoe, wat, waar en waarom van de website 'Het Natuurloket', waar iedereen die zich bezig houdt met plannenmakerij en ruimtelijke ordening gegevens kan krijgen over het voorkomen van beschermde en bedreigde plant- en diersoorten in een gebied. In e ...
help
Klimaat onder vuur [thema Vuur, water, lucht en aarde] \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Vos, D. de \ 2003
Eerste artikel van een serie over de vier elementen. Aandacht voor het 'vuur', d.w.z. de gevolgen van de opwarming van de aarde voor klimaat en natuur. De klimaatsverandering uit zich o.a. in vroege bloei van planten, vervroegde terugkeer van broedvo ...
help
Henk Siebel: 'Het wordt warmer, maar vooral veel natter' \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Bosscher, F. \ 2003
Wat Nederland te wachten staat door de klimaatsverandering: hogere temperaturen, zwaardere stormen en veel meer regen. Beleidsmedewerker van Natuurmonumenten Henk Siebel ziet de effecten in de natuur. Verspreidingsgebieden van soorten veranderen en z ...
help
Gegevenslevering via het Natuurloket goed op gang \ De levende natuur [Artikel]
Westrienen, R. van \ 2003
Sinds 2001 kunnen verspreidingsgegevens over planten en dieren opgevraagd worden. De gegevens worden aangeleverd door de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Het natuurloket wordt volledig gesubsidieerd door LNV. Dit artikel geeft een ...
help
Taxonomy, evolution and phylogeny of the genus Radopholus (didelphic species) according to morphological data, with a key to species (Nematoda: Tylenchida) \ Zoosystematica Rossica [Artikel]
Ryss, A.Y. \ 2002
Present taxonomic status and synonymy of the didelphic species of the genus Radopholus are considered. A monoentry polytomous key to Radopholus is presented, as well as the rows of characters and a matrix of species and characters which were used for ...
help
Grote grazers: opsteker voor vogels : natuurlijke begrazing en broedvogels \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Erhart, F. \ 2002
Natuurontwikkeling in de Loowaard heeft geleid tot verschuivingen in de soorten van per plekke broedende vogels
help
De terugkeer van de gewone zeehond in Vlaanderen! \ De levende natuur [Artikel]
Versweyveld, S. \ 2002
Door overbejaring en vervuiling verdween de zeehond begin jaren zestig definitief uit de Schelde
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.