Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 358

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biologische filtratie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Dossier Zuivering van restvloeistoffen \ Management&techniek [Artikel]
Pauwelyn, E. \ Koopmans, K. \ De Baets, T. \ Dieleman, P. \ 2016
In dit dossier 'Zuivering van restvloeistoffen' de volgende artikelen: Restvloeistoffen zuiveren, voor milieu en behoud producten. Zelf een biofilter bouwen. Goedkoop en efficiënt puntvervuiling vermijden. Heliosec getest. Tevreden over de fytobak. E ...
help
De invasie van de quaggamossel komt in beeld \ H2O online [Artikel]
Schaub, B.E.M. \ Kamp, M. van der \ Oosterbaan, J. \ Gerrits, H. \ Devlin, A. \ 2016
Het water in de boezem van het hoogheemraadschap van Rijnland is op het ogenblik erg helder; waarschijnlijk vanwege de quaggamossel. Het waterschap heeft behoefte aan een vlakdekkende inventarisatie van deze mossel om de verspreiding te bepalen, de f ...
help
Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas [Boek]
Stroom, J.M. \ 2016
De doelstellingen van dit rapport zijn om voor de Sloterplas: 1. kwantitatief te onderbouwen dat de quaggamossels de systeemomslag van troebel blauwalgwater naar veel helderder water hebben veroorzaakt 2. een prognose te geven van de ontwikkeling van ...
help
De bouw van een fytobak [Video]
2015
Voor de opbouw van de fytobak zijn heel wat variaties mogelijk. Het principe blijft echter steeds hetzelfde. In de film wordt één uitvoering beschreven met de benodigdheden.
help
Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
help
Waterkwaliteitsverandering in relatie tot de aanwezigheid van Dreissena mosselen : implicaties voor beleid [Boek]
Kamp, M. van der \ Schaub, B. \ Michielsen, B. \ Schaik, F. van \ Oosterbaan, J. \ Gerrits, H. \ 2015
In de Rijnlandse boezem wordt het water opvallend helder. Dit verschijnsel trad ook op in rijkswateren. Daar was de toename in helderheid te verklaren door de komst van een nieuwe mosselsoort, de quaggamossel. Deze filtert het water en maakt het wate ...
help
Quaggamosselen: exotische waterzuiveraars met nadelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamp, M. van der \ Penning, E. \ 2015
De quaggamossel heeft een grote impact op de waterkwaliteit. Deze zoetwatermossel filtert algen en zwevend stof uit het water. Dat klinkt goed. Toch brengt deze invasieve exoot ook risico's met zich mee. Dit artikel is mede gebaseerd op de kennisdag ...
help
Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal - locatie 2 = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house in the Netherlands [Boek]
Melse, R.W. \ Hol, J.M.G. \ Ploegaert, J.P.M. \ Nijeboer, G.M. \ Hattum, T.G. van \ 2015
In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak (NH3), geur, fijn stof (PM10, PM2.5) en broeikasgassen (CO2, N2O, CH4) vastgesteld voor een biofilter (440 m2) dat de ventilatielucht van een aantal varkensstallen behandelde (totale ventilatiecapa ...
help
Quaggamossel: vloek of zegen voor oppervlaktewaterkwaliteit? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Het is een onooglijk mosseltje, niet groter dan een centimeter of twee. Desondanks zorgt deze exoot, die in 2006 voor het eerst in Nederland werd gesignaleerd, in korte tijd voor opmerkelijke veranderingen in de wateren waarin hij voorkomt. Het doorz ...
help
Nieuwe perspectieven voor de membraanbioreactor op rwzi’s in Nederland \ H2O online [Artikel]
Ellenbroek, H. \ Nonnekens, J. \ Wiltvers, K. \ Jager, R. de \ Lierop, P. van \ 2015
Een membraanbioreactor (MBR) is, door de vergaande verwijdering van bacteriën en zwevende stof, een interessante optie voor verbetering van de effluentkwaliteit, met name in gebieden met een kwetsbare waterhuishouding of daar waar sprake is van herge ...
help
Impact of temperature on feed-flow characteristics and filtration performance of an upflow anaerobic sludge blanket coupled ultrafiltration membrane treating municipal wastewater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Ozgun, H. \ Tao, Y. \ Ersahin, M.E. \ Zhou, Z. \ Gimenez, J.B. \ Spanjers, H. \ Lier, J.B. van \ 2015
The objective of this study was to assess the operational feasibility of an anaerobic membrane bioreactor (AnMBR), consisting of an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor coupled to an ultrafiltration membrane unit, at two operational tempera ...
help
Long-term study on the impact of temperature on enhanced biological phosphorus and nitrogen removal in membrane bioreactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Sayi-Ucar, N. \ Sarioglu, M. \ Insel, G. \ Cokgor, E.U. \ Orhon, D. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2015
The study involved experimental observation and performance evaluation of a membrane bioreactor system treating municipal wastewater for nutrient removal for a period 500 days, emphasizing the impact of high temperature on enhanced biological phospho ...
help
Neerpelt is erg op IBA's gesteld : gemeente loopt voorop \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
In Neerpelt zijn in de periode 2013 - 2014 wel 19 IBA's geplaatst. Deze systemen zijn geïnstalleerd bij woningen die te ver van bestaande rioleringen verwijderd zijn. Op 14 januari 2015 werd het laatste exemplaar van de reeks geplaatst. In totaal inv ...
help
Waterharmonica Grou : onderzoek naar biologische filtratie van effluent van de RWZI Grou in mesocosm bakken ter optimalisatie van watervlooienvijvers: fysische chemie [Boek]
Kampf, R. \ Boomen, R. van den \ Claassen, T. \ 2014
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en om daarmee dichter bij de doelen van de KRW te komen is een verdere waterkwaliteitsverbetering nodig. Verdere zuivering van effluenten van rwzi's biedt goede mogelijkheden om ‘probleemstoffen’ ...
help
Veel volk op open dag fruitteelt Hageland \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Begin augustus kwam er weer veel volk de fruitteeltproeven bekijken op het bedrijf van de familie Hupko in Ransberg. Zoals steeds de laatste jaren, was het goede weer van de partij.
help
Het zuiverende stadslandschap De Ceuvel, van thesis naar realisatie \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Venema, A. \ 2014
Sommige afstudeerprojecten blijven niet alleen papieren ontwerpen, maar worden ook daadwerkelijk gerealiseerd. In 2009 studeerden Pieter Theuws en Mark Wilschut af in Wageningen met ‘Healing Urban Landscapes’, een project waar in Amsterdam-Noord met ...
help
Onstuitbare opmars van de quaggamossel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ 2014
De quaggamossel is in Nederland bezig met een snelle opmars. Omdat deze nieuwe soort zeer effectief kan filteren, neemt het doorzicht van het water waar ze zich hebben gevestigd vaak spectaculair toe. Dat klink menig waterbeheerder als muziek in de o ...
help
Nieuwe fytobak en biofilter op het PCS \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Pauwels, E. \ 2014
Begin maart 2002 werd op het PCS een eerste fytobak aangelegd in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. Die was 18 m² groot en 1 m diep. Het was een primeur voor Vlaanderen, maar men kon zich baseren op ervaringen uit Frankrijk en Wallonië. G ...
help
Applicability of dynamic membrane technology in anaerobic membrane bioreactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Ersahin, M.E. \ Ozgun, H. \ Tao, Y. \ Lier, J.B. van \ 2014
This study investigated the applicability of dynamic membrane technology in anaerobic membrane bioreactors for the treatment of high strength wastewaters. A monofilament woven fabric was used as support material for dynamic membrane formation. An ana ...
help
Lavafilter Rotterdam effectief voor zware metalen en PAK's \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F. \ Beltgens, D. \ Pieneman, J. \ 2014
Het lavafilter aan de Vaanweg in Rotterdam blijkt 70 procent van de zware metalen en 60 procent van de PAK’s bij druk verkeer af te vangen. De wijze van aanleg, het ontwerp en het beheer van filter en verharding (bijvoorbeeld het strooien van zout) z ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.