help
Anaerobe GrondOntsmetting (AGO) voor open teelten [Boek]
Os, G. van \ 2016
Anaerobe grondontsmetting is een biologische manier van grond ontsmetten. Hiermee wordt een breed scala aan schadelijke ziekten en plagen in de bodem beheersbaar. Het is een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting (metamnatrium) ter bestr ...
help
Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen [Boek]
Zwart, Feije de \ García, Nieves \ Kromwijk, Arca \ Kempkes, Frank \ 2016
De warmtevraag bij drie voorbeelden van extensieve teelten varieert tussen 4 m³/(m² jaar) gas bij Leeuwebek en 13 m³/(m² jaar) bij een extensieve Aardbeienteelt. Door kassen veel beter te isoleren en energiezuinig te ontvochtigen daalt bij Leeuwebek ...
help
Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen [Boek]
Sluis, Bart van der \ Even, Stefan \ 2015
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.
help
Effect biologische grondontsmetting op wortellesieaaltje in de teelt van rozen en laanbomen [Boek]
Sluis, Bart van der \ Even, Stefan \ 2015
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast na te gaan welk bestrijdingseffect deze grondbehandeling heeft op het voorkomen van wortellesieaaltje in de grond.
help
Beginnen met een schone lei \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
Het onder water zetten van land is een effectieve bestrijdingsmaatregel tegen aaltjes. Maar er komt nogal wat bij kijken. Jochum Mansholt is een van de weinige akkerbouwers met ervaring. „We wilden onze percelen toch al egaliseren en opnieuw indelen. ...
help
Mogelijkheden bodemontsmetting toegelicht op studiedag potchrysant \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2015
Een 70-tal geïnteresseerden waren op 17 december te Destelbergen aanwezig voor de jaarlijkse studiedag potchrysant, georganiseerd door het Departement Landbouw & Visserij in samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt. In een eerste luik lag de ...
help
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond : BO-31.03-001-012 [Presentatie]
Os, G. van \ Bent, J. van \ Breeuwsma, S. \ Roelofs, P. \ 2015
Resultaten van diverse maatregelen tegen het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans op duinzandgrond.
help
Bodem resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting [Boek]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ Visser, J. \ Regeer, H. \ Feil, H. \ Meints, H. \ 2015
Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt van Wageningen UR en Agrifirm Plant is daarvoor een “groene” manier van grondbehand ...
help
Biofumigatie vraagt gewassen met hoger glucosinolaatgehalte \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2015
Biologische ontsmetting met groenbemester is nog geen alternatief voor chemisch ontsmetten.
help
Doorontwikkeling biologische grondontsmetting (bodemresetten) als alternatief voor stomen : demonstratieproeven op vier bedrijven en kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw [Boek]
García Victoria, N. \ Helm, F. van der \ Streminska, M. \ Roelofs, T. \ [2015]
Het ontsmetten van de grond is een onvermijdelijke activiteit in de Nederlandse grondgebonden glastuinbouw tegen persistente grondgebonden ziekten (bijvoorbeeld Verticillium dahliae) en plagen (bijvoorbeeld wortelduizendpoot, Scutigerella immaculata ...
help
Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk [Boek]
Sluis, B.J. van der \ Even \ 2015
Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er ...
help
‘Bacteria do the biggest clean up and diseases stay away longer’ : more understanding of biological soil disinfection \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Resetting the soil in a greenhouse using bacteria is not an alternative to steaming because the process takes too long. Nevertheless, biological disinfection can achieve much more than steaming. Diseases stay away longer. We are just at the beginning ...
help
Bodem resetten binnenteelt [Video]
2014
Biologische grondsmetting van zieke kasgrond met Bodem Resetten (Soil Resetting)
help
Bestrijding van Verticillium in de bodem : in de teelt van laanbomen (klei) en rozen (zand) [Boek]
Hiemstra, J.A. \ Sluis, B.J. van der \ 2014
De in dit rapport beschreven experimenten werden opgezet om een aantal nieuwe methoden (alternatieven voor chemische bodemontsmetting) te testen op hun werkzaamheid voor wat betreft bestrijding van Verticillium dahliae (Vd) en daarnaast ook nematoden ...
help
'Bodemreset' nieuw middel voor biologische grondontsmetting tegen aaltjes [Video]
2014
Proeven gestart met nieuwe methode, bodem resetten, voor biologische grondontsmetting tegen aaltjes.
help
Onderzoek bio-ontsmetting in stroomversnelling \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Een bestaande manier om biologisch grond te ontsmetten in vollegrondteelten is het inwerken van veel organisch materiaal, meestal gras. Hierna wordt de grond zes weken lang, in de zomerperiode, afgedekt. In proeven is het middel Herbie toegevoegd zod ...
help
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond [Boek]
Wenneker, M. \ Steeg, P.A.H. van der \ Visser, J.H.M. \ Korthals, G.W. \ 2014
Op zandgronden vormt herinplantziekte of bodemmoeheid één van de grootste problemen bij de herinplant van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze herinplantziekte is het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Om het gebruik en de afhankelijkh ...
help
Werken aan bodemkwaliteit \ Management&techniek [Artikel]
D'Hose, T. \ Willekens, K. \ Ruysschaert, G. \ 2014
Uit verschillende meerjarige veldproeven in Vlaanderen blijkt dat zowel het toepassen van compost als van niet-kerende bodembewerking de bodemkwaliteit verbeteren. Dit moet de gewasproductie verzekeren. Toegepast zijn bodemverbeterende middelen als b ...
help
Beperking toepassing metamnatrium dwingt tot nadenken : 'Wees kritisch op alle mooie oplossingen die aangeboden worden' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Verstegen, S. \ 2014
Leendert Molendijk is dé aaltjesdeskundige van Nederland. De onderzoeker van PPO-Lelystad stelt dat de beperkingen rond de toepassing van metam-natrium zo ongeveer betekenen dat het middel praktisch niet meer toepasbaar is. Hij waarschuwt voor 'mooie ...
help
Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD) : PPO-AGV:materias & methods, gas production and consumption & volatile fatty acids production [Boek]
Runia, W. \ 2014
Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against F ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.