help
Next-generation monitoring of aquatic biodiversity using environmental DNA metabarcoding \ Molecular ecology [Artikel]
Valentini, A. \ Taberlet, P. \ Miaud, C. \ Civade, R. \ Herder, J. \ Thomsen, P.F. \ Bellemain, E. \ Besnard, A. \ Poulet, E. \ Roset, N. \ Copp, G.H. \ Geniez, P. \ Pont, D. \ Crivelli, A.J. \ Olivier, A. \ Acqueberge, M. \ Le Brun, M. \ Møller, P.R. \ Willerslev, E. \ Dejean, T. \ Argillier, C. \ Baudoin, J.-M. \ Peroux, T. \ 2016
Global biodiversity in freshwater and the oceans is declining at high rates. Reliable tools for assessing and monitoring aquatic biodiversity, especially for rare and secretive species, are important for efficient and timely management. Recent advanc ...
help
Impact of water quality and irrigation management on organic greenhouse horticulture [Boek]
Dorais, Martine \ Alsanius, Beatrix W.. \ Voogt, Wim \ Pepin, Steeve \ Tüzel, Hakki \ Tüzel, Yüksel \ Möller, Kurt \ 2016
Water quality and water supply are essential for organic greenhouse grown crops to prevent soil contamination by undesirable chemicals and microorganisms, while providing the correct amount of water required for plant growth. The absence of natural p ...
help
Rassenproef bio wintertarwe 2014-2015: samengestelde kruisingspopulaties bevestigen \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ Vandenbroucke, B. \ 2015
Steeds meer onderzoeken tonen aan dat het verhogen van de genetische diversiteit in gewassen voordelen biedt ten opzichte van een pure teelt met één ras. In het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen experimenteert men met het gebruik van ‘com ...
help
Werkgroep Fytobacteriologie : verslag van de bijeenkomst op 3 september 2015 : dead or alive \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wolf, J. van der \ Overbeek, L. van \ 2015
Het thema van deze werkgroepbijeenkomst ‘dead or alive’ was al tijdens een eerder werkgroepoverleg gekozen. Het kunnen onderscheiden van dode en levende bacteriën is belangrijk, zowel voor pathogene bacteriën als voor ‘beneficials’, maar het ondersch ...
help
Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van bodems om plantenziekten en plagen te onderdrukken [Presentatie]
Kos, M. van \ Bezemer, M.A. van der \ 2015
Natuurlijke bodems zijn vaak weerbaar tegen bodemziektes, bijvoorbeeld door aanwezigheid van andere micro-organismen. Kan door middel van het aanplanten van een combinatie van planten gezonde teeltgrond, gecreëerd worden waarop weerbare planten tegen ...
help
Nereda breekt internationaal door : innovaties dankzij gouden driehoek : thema Samenwerken over de grens \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2015
De eerste revolutionaire Nereda-zuiveringsinstallatie voor afvalwater, die Waterschap Vallei en Veluwe in Epe liet bouwen, geniet internationale belangstelling. Mede dankzij dit voorbeeldproject en de nauwe samenwerking met waterschappen krijgt Royal ...
help
Huishoudelijke afvalwaterzuivering met de bacterie-algensymbiose (SYMBAAL) \ H2O online [Artikel]
Dekker, A. \ Boelee, N. \ 2014
De symbiose tussen bacteriën en algen (afgekort: SYMBAAL) biedt theoretisch de mogelijkheid om een zuiveringsconcept te ontwikkelen waarbij energiebesparing, grondstofterugwinning en vergaande nutriëntenverwijdering in één proces worden gecombineerd. ...
help
Waterharmonica Grou : onderzoek naar biologische filtratie van effluent van de RWZI Grou in mesocosm bakken ter optimalisatie van watervlooienvijvers: fysische chemie [Boek]
Kampf, R. \ Boomen, R. van den \ Claassen, T. \ 2014
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en om daarmee dichter bij de doelen van de KRW te komen is een verdere waterkwaliteitsverbetering nodig. Verdere zuivering van effluenten van rwzi's biedt goede mogelijkheden om ‘probleemstoffen’ ...
help
Hoe gaan we straks voedsel telen op Mars? \ Kas techniek [Artikel]
Vlooswijk, A. \ Mol, E. \ Heistek, J. \ 2014
Zo'n 40 jaar geleden begon een klein groepje idealisten in het Brabantse Boxtel een duurzame leefgemeenschap. Het kreeg de naam 'De Kleine Aarde'. Alles draaide om zelfvoorziening en het sluiten van kringlopen. Een bijzonder initiatief voor die tijd, ...
help
Bring in the Dutch : innovatieve zuiveringsinstallatie als succesvol exportproduct : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Alblas, J. \ 2014
De TU Delft, STOWA en Royal HaskoningDHV bedachten een nieuwe manier van afvalwaterzuivering: de Nereda-technologie. Dat deden zij in samenwerking met de waterschappen. Ingenieursburea Royal HaskoningDHV bedient inmiddels ook de internationale afzetm ...
help
Lokken van trips met behulp van blauw ledlicht [Boek]
Genuchten, L. van \ 2014
De tuinbouwsector beschikt over steeds minder “knock-down” insecticiden. In de geïntegreerde bestrijding is daar ook steeds minder ruimte voor. Wel is er behoefte aan stoffen met meer subtiele werkingsmechanismen, zoals afweren (repellentie) en lokke ...
help
Factsheet quaggamossel : (Dreissena rostriformis bugensis Andrusov, 1897) [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ 2014
Sommige waterbeheerders willen Dreissena’s gebruiken om blauwalgen te bestrijden. Het ministerie van Economische Zaken heeft recent ontheffing gegeven om de quaggamossel uit te zetten op enkele (niet-geïsoleerde) wateren. Het vermoeden bestaat dat de ...
help
Pioniers in biologische varkensmestbewerking \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2014
De een zocht een betrouwbare en eenvoudige mestbewerkingstechniek en de ander was op zoek naar een veehouder waar hij zijn zelfbedachte installatie kon beproeven. Kalverhouder Bennie Ottink en technicus Jos van den Langeberg vonden elkaar zes jaar ge ...
help
Nieuwe fytobak en biofilter op het PCS \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Pauwels, E. \ 2014
Begin maart 2002 werd op het PCS een eerste fytobak aangelegd in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. Die was 18 m² groot en 1 m diep. Het was een primeur voor Vlaanderen, maar men kon zich baseren op ervaringen uit Frankrijk en Wallonië. G ...
help
Zorgen over sterkere sturing onderzoek: "als je universiteiten toegepast onderzoek laat doen, moet je TNO en DLO opheffen" \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2014
Het kabinet zet in zijn Wetenschapsvisie 2025 volgens kritische biologen te zwaar in op meer sturing. "Natuurlijk hou je toepassingen in je achterhoofd, maar je richten op toepassing is de dood in de pot". Aan het woord de Amsterdamse plantenbioloog ...
help
Werken aan bodemweerbaarheid [Boek]
Broek, R. van den \ Berg, W. van den \ Lamers, J. \ Cuijpers, W.J.M. \ Hospers-Brands, A.J.T.M. \ Smits, S. \ 2014
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt ...
help
Enhanced digestion and alginate-like-exopolysaccharides extraction from Nereda sludge [Studentenverslag]
Hogendoorn, A. \ 2013
In 2010 STOWA published the roadmap for the wastewater treatment plant (WWTP) of 2030. Instead of solely reducing the amount of pollutants to the receiving water, a WWTP could function as a resource factory; e.g. recover water, energy and nutrients f ...
help
Registratieprogramma geintegreerd potchrysant [Boek]
[ca. 2013]
Registratieprogramma geïntegreerd potchrysant: spint, trips, mineervlieg, bladluis en vangplaattellingen. Waarneming 15 planten.
help
Bio-middelen voor plantversterking [Poster]
Wurff, A. van der \ Blok, C. \ Messelink, G. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Os, E. van \ Staaij, M. van der \ Helm, F. van der \ Eveleens-Clark, B. \ Slooten, M. van \ Streminska, M. \ Wubben, J. \ Bij de Vaate, J. \ Holtman, W. \ Oppedijk, B. \ [2013]
Bio-middelen krijgen een steeds grotere rol in de gangbare teelt. Ook hier is een gezonde en sterke plant van belang. Maar doordat de werking in de praktijk vaak moeilijk kan worden vastgesteld worden middelen getoetst. Poster met informatie over de ...
help
Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen : resultaten onderzoek 2012 [Boek]
Dijk, W. van \ Schipperus, R. \ Grobben, S. \ Weide, R. van der \ 2013
In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het ka ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.