help
Beantwoording Kamervragen over kaalkap in Estland voor Nederlandse biomassacentrales [Brief]
Wiebes, E. \ 2021
help
Advanced Biofuels - Potential for Cost Reduction [Boek]
Brown, A. \ Waldheim, L. \ Landälv, I. \ Saddler, J. \ Ebadian, M. \ McMillan, J.D. \ Bonomi, A. \ Klein, B. \ 2020
This project uses as its starting point a study on the costs of advanced biofuels carried out within the programme of work of the Sub-Group on Advanced Biofuels (SGAB) (under the European Commission’s Sustainable Transport Forum (STF)) and published ...
help
UFOP Report on Global Market Supply 2019/2020 [Boek]
2020
European and world demand for biomass for the purpose of biofuel production in relation to supply in the food and feedstuff markets.
help
Warmte uit aardgas of uit biomassa? : Klimaatimpact over de keten en effecten op luchtkwaliteit vergeleken voor warmtelevering aan industrie en bebouwde omgeving [Boek]
2020
Op verzoek van de NVDE heeft HaskoningDHV Nederland B.V. een vergelijking uitgevoerd tussen warmtelevering op basis van houtige biomassa en op basis van aardgas. De vergelijking is uitgevoerd voor twee situaties: Bij het aardgasvrij maken van woninge ...
help
Evaluatie programma Groene Groei [Boek]
Wolters, A. \ 2020
help
Kamerbrief Routekaart Groen Gas [Brief]
2020
help
Routekaart Biomassa Cascadering & Maximaal hergebruik van koolstof uit biomassa [Boek]
2020
Dit document is een eerste schets van hoe de optimale inzet van biomassa er de komende decennia uit zal zien, met als eindpunt de rol van biomassa in een circulaire economie in 2050.
help
10-jarenplan Circular Biobased Delta 2020-2030 [Boek]
2020
In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Hoe gaat Nederland dat bereiken? In de illustratie hieronder staat in het kort wat er de komende 10 jaar moet gebeuren en hoe we dat moeten aanpakken om on ...
help
Biomassa in perspectief : Joint fact-finding biomassa – een zoektocht naar feiten in een verhitte discussie [Boek]
2020
De controverses over biomassa gaan maar ten dele over biomassa sec, maar weerspiegelen vooral uiteenlopende opvattingen over maatschappelijke doelen waartussen trade-offs bestaan: economische ontwikkeling en volumegroei, klimaatdoelen, biodiversiteit ...
help
Kamerbrief met visie kabinet op verduurzaming basisindustrie 2050 [Brief]
2020
Minister Wiebes stuurt de visie van het kabinet op de verduurzaming van de basisindustrie richting 2050.
help
Bioeconomy, a smarter way of using agricultural resources [Factsheet]
2020
Giving biological resources such residues and waste a second life means also making money out of the closing of the production circle. Bioeconomy promotes a smarter way of using and also conceiving these resources.
help
Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap [Boek]
Spijker, Joop \ Elbersen, Wolter \ Vural Gursel, Iris \ Lerink, Bas \ 2020
Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de geringe uniformiteit en de geringe volumes. Dit r ...
help
Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa : verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen [Boek]
Strengers, Bart \ Elzenga, Hans \ 2020
help
Bio-Scope : Toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa [Boek]
2020
De scope van dit rapport, over beschikbaarheid en toepassingen van ‘duurzame biomassa’ in de zichtjaren 2030 en 2050, is breed (zie Figuur 1). De studie omvat de toepassing van biomassa voor materialen zoals bijvoorbeeld hout voor de bouw, voor feeds ...
help
How much biomass do bio-based plastics need? \ Bioplastics magazine [Artikel]
Carus, M. \ Porc, O. \ Chinthapalli, R. \ 2020
An update on the “Land use” debate and facts on biomass use in general.
help
Is biomassa verstandig als energiebron voor stadsverwarming? [Boek]
Turkenburg, W. \ 2020
Maandag 27 januari 2020 vond in de raadszaal van de gemeente Purmerend een informatiebijeenkomst plaats over het gebruik van houtige biomassa bij het opwekken van warmte. Purmerend maakt van deze aanpak gebruik voor hun stadsverwarming. De warmtecent ...
help
Scenario's voor klimaatneutraal energiesysteem : Slimme combinaties van energie-opties leiden tot duurzame en betaalbare energiehuishouding [Boek]
Scheepers, M. \ Faaij, A. \ Brink, R. van den \ 2020
Door TNO zijn twee scenario’s opgesteld (ADAPT en TRANSFORM) waarmee met name de grote veranderingen in het Nederlandse energiesysteem zijn verkend die kunnen (moeten) plaatsvinden in de periode na 2030.
help
The valorization of volatiles released during torrefaction of various kinds of agricultural biomass : a study on the modelling and economics of torrefaction [Studentenverslag]
Koning, J. de \ 2020
Pretreatment and densification processes such as torrefaction coupled with pelletization have proven to be valuable techniques to convert biomass to solid biofuels. Presently, waste streams from the torrefaction process in the form of volatiles are u ...
help
Routekaart Nationale Biogrondstoffen : naar een groter aanbod en betere benutting [Boek]
Corbey, D. \ Haas, C. de \ Gooijer, K. de \ Jong, P. de \ Schoonman, D.S. \ Schouwenberg, P.-P. \ Wanningen, H. \ Zelderen, K. van \ Smit, I. \ Asselt, B. van \ 2020
We kunnen in Nederland meer biogrondstoffen beschikbaar maken. We kunnen meer biogrondstoffen produceren, we kunnen aanwezige reststromen uit de industrie, landbouw, bos, natuur en openbare ruimte beter benutten. En we kunnen het gebruik van in Neder ...
help
Convenant duurzaamheid biomassa : Jaarrapportage 2019 en mid-term evaluatie [Jaarverslag]
Grinsven, A. van \ Leguijt, C. \ Veen, R. van der \ 2020
In 2015 sloten energiebedrijven en milieuorganisaties het Convenant Duurzaamheid Biomassa (verder genoemd: het Convenant). Het Convenant schrijft ook voor dat een onafhankelijke partij jaarlijks rapporteert over de geleverde inspanningen en bereikte ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.