Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 134

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biotesten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Inleiding op het thema : Hoe meet je weerbaarheid? \ Kas techniek [Artikel]
Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Breeuwsma, S. \ 2014
Werken aan weerbare planten in weerbare plantsystemen is belangrijk om zuiniger om te kunnen gaan met steeds schaarser wordende bronnen als energie, gewasbeschermingsmiddelen en arbeid. Maar ook om meer grip te houden op een betrouwbare productkwalit ...
help
Screening van hot spots van nieuwe verontreinigingen : een pilot studie in bodem, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Lahr, J. \ Laak, T. ter \ Derksen, A. \ 2014
Onder nieuwe verontreinigingen verstaan we stoffen die nog niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan de milieurisico’s vaak onbekend zijn. Daarbij gaat het om stoffen als natuurlijke hormonen en hormoonverstorende stoffen (weekmakers, deterge ...
help
Werken aan bodemweerbaarheid [Boek]
Broek, R. van den \ Berg, W. van den \ Lamers, J. \ Cuijpers, W.J.M. \ Hospers-Brands, A.J.T.M. \ Smits, S. \ 2014
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt ...
help
Gebruik van grondwater voor zilte aquacultuur op land in Zeeland : ervaringen en resultaten van drie jaar onderzoek (periode 2009-2012) \ Aquacultuur [Artikel]
Hiele, T. van der \ Heringa, J. \ Creemers, J. \ Dalen, P. van \ 2012
Op tien plaatsen in Zeeland wordt zout grondwater gebruikt voor het kweken van zoutwaterorganismen in binnendijkse systemen. Het gebruik van grondwater heeft grote voordelen ten opzichte van oppervlaktewater en de ervaringen zijn overwegend positief. ...
help
Gewasbeschermingsmiddelen, waterkwaliteit en risicobeoordeling bij toelating \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Brock, T.C.M. \ 2012
Eén van de doelstellingen van het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen is te voorkomen dat, na goede landbouwkundige toepassing, deze middelen en hun omzettingsproducten een schadelijke uitwerking hebben op waterorganismen. Het kan verbazin ...
help
Evaluatie van hormonale activiteit gemeten in de Rijn bij Lobith (2010-2011) [Boek]
Slootweg, T. \ Houtman, C.J. \ 2012
Om een integraal beeld te krijgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater, kunnen naast chemische screening ook effectgerichte bioassays ingezet worden. Met behulp van deze assays is het mogelijk om effecten te meten van de complexe mengsels aan ve ...
help
Nematoden als indicator voor de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sollie, S. \ Kluck, J. \ Hooff, A. van \ Helder, J. \ 2012
Het beoordelen van de waterkwaliteit is een lastige zaak. Vaak wordt de chemische kwaliteit bepaald, maar eigenlijk willen we weten welke effecten die heeft op de biologische kwaliteit. Veld- en microscopisch onderzoek aan biologische indicatoren is ...
help
REA-toets voor analyse van estrogene activiteit in de watercyclus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, R. van der \ Nguyen, M.T. \ Bovee, T. \ 2012
De aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen in het oppervlaktewater vormt nog steeds een punt van zorg voor waterbeheerders en drinkwaterbedrijven. Omdat chemische analyses van watermonsters op hormoonverstorende stoffen erg duur zijn, is het aant ...
help
Rododendron spoort Phytophthora op [Poster]
Evenhuis, B. \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie. In dit onderzoek worden blaadjes van Rododendron gebruikt om Phytophthora aan te tonen in water dat gebruikt wordt voor de aardbeienteelt.
help
Ontwikkeling biotoets voor de detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi : proefuitvoering in de nematodentuin op PPO AGV, 2010 [Boek]
Gastel-Topper, A.W.W. van \ Visser, J.H.M. \ Korthals, G.W. \ cop. 2011
De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een biotoets waarmee lage besmettingen van het quarantaine aaltje Meloidogyne chitwoodi voorafgaand aan de pootaardappelteelt of ander vermeerderingsmateriaal betrouwbaar kunnen worden gedetect ...
help
Development of aquatic biomonitoring models for surface waters used for drinking water supply [Proefschrift]
Penders, E.J.M. \ 2011
Given the need for continued quality control of surface waters used for the production of drinking water by state-of-the-art bioassays and biological early warning systems, the objective of the present thesis was to validate and improve some of the b ...
help
Geringe besmetting goed zelf op te sporen \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Gastel-Topper, W. van \ Korthals, G. \ 2011
PPO ontwikkelde een biotoets om Meloidogyne chitwoodi op te sporen. Deze toets doer de teler zelf en geeft meer zekerheid dan een laboratoriumtoets.
help
Maximale opsporingskans voor Meloidogyne chitwoodi [Brochure]
2011
Brochure over het opsporen van Meloidogyne chitwoodi met behulp van een biotoets.
help
Stenotrophomonas veroorzaker zwarte vaten in radijs : nieuwe bacterieziekte lijkt op Xanthomonas \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2011
Sinds 2007 heeft een aantal telers last van een nieuwe ziekte in radijs. Symptomen zijn misvormde knollen, uitval, extra wortelgroei en vooral zwarte vaten in het knolletje. Over de verspreiding is nog weinig bekend. Deze bacterieziekte treedt pleksg ...
help
Opheffen groeiremming als onderdeel van emissie-reductie [Presentatie]
Maas, B. van der \ 2011
Powerpointpresentatie over de mogelijkheid om de hoeveelheid spuiwater te verminderen door hergebruik van het drainwater.
help
Topsoil+ bodemweerbaarheid [Presentatie]
Os, G. van \ 2010
Presentatie over het project TopSoil+. In dit project wordt de invloed van organische stof op het bodemleven en de bodemweerbaarheid onderzocht. Er zijn biotoetsen met bloembollen uitgevoerd.
help
Eerste resultaten onderzoek zwarte vaatbundels in radijs [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Janse, J. \ Wensveen, W. van \ Pham, K. \ 2010
Poster met onderzoeksinformatie naar de oorzaak van zwarte vaatbundels in radijs.
help
Soil suppressiveness of Meloidogyne, Verticillium and Pythium in diverse agricultural soils: possible mechanisms, and options for sustainable management \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wurff, A. van der \ Stooten, M. van \ Hamelink, R. \ Böhne, S. \ Wensveen, W. van \ Os, G. van \ Postma, J. \ Bloem, J. \ 2010
Grond uit veertien verschillende glastuinbedrijven is door middel van biotoetsen getest op ziektewerend vermogen tegen drie belangrijke pathogenen, namelijk Meloidogyne incognita, Pythium aphanidermatum and Verticillium dahliae.
help
Bodemweerbaarheid biedt perspectieven \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Os, G. van \ 2010
Tien Noord-Hollandse bollentelers zijn zo geïnteresseerd geraakt door onderzoek van Gera van Os naar bodemweerbaarheid, dat ze zelf een praktijkproef hebben opgezet. Al in het eerste jaar zijn er positieve effecten.
help
Toxic pressure in the Dutch delta measured with bioassays : trends over the years 2000 - 2009 [Boek]
Struijs, J. \ Grinten, E. van der \ Aldenberg, T. \ 2010
Van 2000 tot en met 2009 zijn met behulp van een additionele methode, zogeheten bioassays, de effecten van giftige stoffen op het ecosysteem in Nederlands oppervlaktewater gemeten (toxische druk). Deze methode geeft meer informatie over de effecten v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.