help
Including multistress in the risk assessment of plant protection products : current state of knowledge, based on a literature review and an evaluation of tank mixture applications in a spraying schedule for strawberries [Boek]
Arts, G. H. P.. \ Beltman, W. H. J.. \ Holterman, H. J.. \ Vliet, P. J. M. van \ Wipfler, E. L.. \ Zande, J. C. van de \ 2017
Fluctuations of input and output prices are major reasons causing volatile gross margins in livestock production. There are large historic differences in the period 2001-2015 between the dairy sector and fattening pig sector in volatility. Relatively ...
help
Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure [Boek]
Rietra, R. P. J. J.. \ Mol, G. \ Rietjens, I. M. C. M.. \ Römkens, P. F. A. M.. \ 2017
help
Evaluatie van bestrijdingsmiddelenmetingen in Nederland; effecten van simultane blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen? \ H2O online [Artikel]
Baas, J. \ Vijver, M. \ Zelfde, M. van 't \ 2016
De Nederlandse bestrijdingsmiddelenmetingen in oppervlaktewater zoals die zijn verzameld in de bestrijdingsmiddelenatlas zijn geanalyseerd op het voorkomen van effecten ten gevolge van simultane blootstelling aan meerdere stoffen (mengseleffecten) te ...
help
Training manual : Occupational Pesticide Exposure & Health and Safe & Responsible Handling of Pesticides : with courtesy of veg IMPACT a program financed by The Netherlands' Government [Boek]
Maden, Edwin van der \ Koomen, Irene \ 2016
Pesticides are commonly used in the horticulture sector. While emphasis is often on the correct and efficient application of pesticides, the risk associated with application of pesticides receives less attention. Those working with pesticides need to ...
help
Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden : risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden [Boek]
Zeilmaker, M.J. \ Janssen, P. \ Versteegh, A. \ Pul, A. van \ Vries, W. de \ Bokkers, B. \ Wuijts, S. \ Oomen, A. \ Herremans, J. \ 2016
Het RIVM heeft in deze risicobeoordeling onderzocht in hoeverre de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) tussen 1970 en 2012 uit de fabriek in Dordrecht is vrijgekomen in het milieu en welke mogelijke gezondheidseffecten dat heeft gehad voor omwonenden. Hie ...
help
Calculation of exposure concentrations for NL standard scenarios by the TOXSWA model : use of FOCUS_TOXSWA 4.4.3 software for plant protection products and their metabolitesin Dutch risk assessment for aquatic ecosystems [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Vink, C. \ Poot, A. \ 2016
TOXSWA calculates exposure concentrations of plant protection products in water and in sediment and isused in risk assessment studies of aquatic organisms. Replacement of the TOXSWA 1.2 software by the morerecent FOCUS_TOXSWA software for use with th ...
help
Dietary exposure to cadmium in the Netherlands [Boek]
Sprong, R.C. \ Boon, P.E. \ 2015
Het RIVM heeft in 2015 berekend hoeveel cadmium mensen binnen kunnen krijgen via voeding in Nederland. Uit de berekening blijkt dat kinderen tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar gemiddeld meer cadmium binnen krijgen dan wenselijk is. De hoeveelheid c ...
help
Occupational pesticide exposure & health : training manual [Boek]
Maden, E. van der \ Gordijn, F. \ Wulansari, M. \ Koomen, I. \ 2015
The VegIMPACT project, short for ‘vegetable production and marketing with impact’, aims to improve vegetable production and marketing of small farmers in Indonesia. VegIMPACT contributes to increased food security and private sector development in In ...
help
Gezondheid gebaat bij 250 meter afstand tussen intensieve veehouderij en burgerwoning \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Wolff, J. de \ 2015
Vanuit gezondheidsperspectief adviseert de GGD aan gemeenten een minimumafstand van 250 meter tussen een intensieve veehouderij en een burgerwoning. Dit afstandsadvies is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek naar infectierisico's, fijns ...
help
Probabilistic dietary exposure models : relevant for acute and chronic exposure assessment of adverse chemicals via food [Boek]
Boon, P.E. \ Voet, H. van der \ 2015
Exposure models are used to calculate the amount of potential harmful chemicals ingested by a human population. Examples of harmful chemicals are residues of pesticides, chemicals entering food from the environment (such as dioxins, cadmium, lead, me ...
help
Reducing or using temptation : exposure to candy enhances self-regulatory competence but does not boost nor hurt subsequent self-regulation behaviour in children [Studentenverslag]
Takens, F. \ 2015
The present study examines the role of exposure to temptation in strengthening self-regulation in a field setting and context which promotes self-regulation.
help
Gewasbeschermingsmiddelen : Tips en vuistregels voor de toolboxmeeting \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
2014
Eigenlijk kunnen we niet zonder gewasbeschermingsmiddelen. We willen met z’n allen immers constant kwalitatief goede en betaalbare groenten, fruit en siergewassen. En ook de onkruidbestrijding doen we liever niet met de hand. Zorgvuldig handelen bij ...
help
Refined exposure assessment of E150 food colours with use levels provided by the industry [Boek]
Sprong, C. \ Niekerk, M. \ Donkersgoed, G. van \ Etemad, Z. \ [2014]
Aan sommige voedingsmiddelen, zoals bepaalde likeuren, donkere bieren, en koekjes, worden karamelkleurstoffen (E150) toegevoegd om het product een bruine kleur te geven. Er is nu een verfijndere manier beschikbaar om te berekenen in welke mate consum ...
help
Bestrijdingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen en biociden : GGD informatieblad medische milieukunde [Boek]
Staal, L. \ Vaal, M. \ Dusseldorp, A. \ 2014
Hoewel het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in Nederland daalt, worden ze bij verschillende teelten intensief gebruikt. Omwonenden van bijvoorbeeld akkerbouw-, fruitteelt- en bloembolpercelen maken zich zorgen over een eventuele bloots ...
help
Chinese scenarios for groundwater leaching and aquatice exposure : development of scenarios for environmental risk assessment procedures of pesticides in China [Boek]
Horst, M.M.S. ter \ Wipfler, E.L. \ Adriaanse, P.I. \ Boesten, J.J.T.I. \ Fait, G. \ Li, W. \ Tao, C. \ 2014
Within the frame work of the Sino-Dutch Pesticide Environment Risk Assessment Project (PERAP) and as part of the Chinese environmental ris assessment procedures models and scenarions were developed to estimate concentrations of Plant Protection Produ ...
help
Endotoxinen-niveaus op productmonsters van aardappelen, uien en zaden in het kader de identificatie van kansrijke mitigatietechnieken [Boek]
Spaan, S. \ Gröllers-Mulderij, M. \ Duuren-Stuurman, B. van \ Terwoert, J. \ 2014
In dit project zijn voor in totaal 330 productmonsters de endotoxinen-niveaus bepaald. De range in gevonden endotoxinen-niveaus was erg groot, variërend van 0,7 tot ~16.400.000 EU/g. Gemiddeld werden de hoogste endotoxinenniveaus gevonden op de monst ...
help
Selectie van kansrijke mitigatietechnieken voor reductie van blootstelling aan endotoxinen in de agro-food industrie [Boek]
Runstraat, A. van de \ Duisterwinkel, A. \ Terwoert, J. \ Spaan, S. \ 2014
Het doel van het deelproject ‘selectie kansrijke mitigatietechnieken’ binnen het project ‘Aanpak endotoxinen bij de bron – Een schone start’ is het beschrijven van mogelijk kansrijke, effectieve en efficiënte maatregelen om de (persoonlijke) blootste ...
help
Kruiscontaminatie van antibiotica : onderzoek naar de aanwezigheid van antibioticaresiduen in mest van vleesvarkens en vleeskalveren en op pluimveebedrijven [Boek]
Zuidema, T. \ Stolker, A.A.M. \ Ginkel, L.A. van \ 2014
Dit onderzoek heeft tot doel een eerste indicatie te krijgen over het voorkomen van antibioticaresiduen in dieren en hun directe omgeving. Het gaat daarbij met name om de onbedoelde blootstelling als gevolg van kruiscontaminatie. Hiertoe is een onder ...
help
Report of the workshop on international harmonisation of approaches to define underwater noise exposure criteria (Budapest, Hungary, 17th August 2013) [Boek]
Lucke, K. \ Winter, E. \ Lam, F.-P. \ Scowcroft, G. \ Hawkins, A. \ Popper, A.N. \ 2013
The potential negative effects of high levels of underwater noise on marine life have been identified and acknowledged, and this issue has been incorporated into various international agreements over the past decade. Several countries have already is ...
help
Neonicotinen en honingbijen (1) : giftigheid, residuen en kans op blootstelling \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2012
Gewasbeschermingsmiddelen zijn nodig voor een rendabele land- en tuinbouw. Maar de toepassing ervan staat soms op gespannen voet met het houden van bijen. Van alle gewasbeschermingsmiddelen zijn vooral insecticiden voor deze dieren giftig. Vroeger tr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.