Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 532

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bodemaciditeit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Technical documentation of the soil model VSD+ : Status A [Boek]
Mol-Dijkstra, J.P. \ Reinds, G.J. \ 2017
VSD+ is een model om de gevolgen te berekenen van atmosferische depositie en klimaatverandering voorbodemverzuring, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het vastleggen van koolstof. Het model isontwikkeld ter onderbouwing van strategieën om de ...
help
Over de intieme relatie tussen boomsoorten en regenwormen [themanummer ongewervelden en natuurbeheer] \ De levende natuur [Artikel]
Schelfhout, S. \ Schrijver, A. De \ Vesterdal, L. \ Mertens, J. \ Verheyen, K. \ 2013
Regenwormen spelen een grote rol in de nutriëntenkringloop. Niet voor niets zijn ze volgens Darwin 'the most important animal species on earth' (Darwin, 1881). Ze worden onder andere beïnvloed door de mate van bodemverzuring en kwaliteit van het toeg ...
help
The influence of spatiotemporal variability and adaptations to hypoxia on empirical relationships between soil acidity and vegetation \ Ecohydrology [Wetenschappelijk artikel]
Cirkel, D.G. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Nijp, J.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
Soil acidity is well known to affect the species composition of natural vegetation. The physiological adaptations of plants to soil acidity and related toxicity effects and nutrient deficiencies are, however, complex, manifold and hard to measure. Th ...
help
Spatiotemporal variability in soil acidity, the role of micro topography and plant-soil interactions in wet meadow habitats [Poster]
Cirkel, D.G. \ Witte, J.-P.M. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
Poster presentation for the Latsis 2010 International Symposium on Ecohydrology, Lausanne, Switserland.
help
The Netherlands in maps : water management. 4. Acidification / desiccation \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Pellenbarg, P.H. \ Steen, P.J.M. van \ 2004
help
Bekalken op stoppel mag geen routineklus zijn \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]Bijbehorende website
2004
Na de oogst van de graangewassen legt men al de basis voor de teelt van het volgende groeiseizoen. Het bekalken van de stoppel hoort daarbij
help
Bekalking bij het herstel van gedegenereerde heiden en heischrale graslanden \ De levende natuur [Artikel]
Dorland, E. \ Berg, L.J.L. van den \ Bobbink, R. \ Roelofs, J.G.M. \ 2003
Heiden en heischrale graslanden worden internationaal en binnen Nederland als zeer bedreigd beschouwd en herstel is daarmee van groot belang. Verschillende maatregelen hebben geleid tot verbetering van de soortenrijkdom, maar tegelijkertijd is er een ...
help
Bekalken op de stoppel \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]Website van de Bodemkundige Dienst van België
Bries, J. \ 2003
Veel landbouwgronden kampen met een te lage zuurgraad (pH). Door grondmonsters te nemen kan de exacte kalkbehoefte van een perceel bepaald worden. Informatie over waarom bekalken, de samenstelling van de meststoffen, de toepassingsdatum en de bemesti ...
help
The mobility of aluminium, iron and organic matter in acidic sandy soils [Proefschrift]
Jansen, B. \ 2003
help
Boomsoort bepaalt bostype op verzuringsgevoelige bodem \ Stratiotes [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2003
Dit artikel wil aangeven, dat de boomsoort een grote invloed kan hebben op de soortensamenstelling van de ondergroei en daarmee op de syntaxonomische positie van het bos. De sturende mechanismen berusten hierbij vooral op verschillen in strooiselkwal ...
help
Snelwerkende meststof ideaal voor huurland : Betacal-Flow als vast onderdeel in het bouwplan \ CSM informatie [Artikel]
Dodde, H. \ 2003
Vanwege het vele huurland en de onzekerheid ten aanzien van de invulling van hun bouwplan heeft de maatschap Bergsma behoefte aan een snelwerkende kalkmeststof
help
Rijke bossen op arme bodems : alternatieve boomsoortenkeuze verhoogt soortenrijkdom ondergroei op verzuringsgevoelige gronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2003
Aanplant van gemengde opstanden, hoogdunning, creëren van open plekken, bosbegrazing, 'niets-doen' en dood hout laten liggen: het zijn allemaal maatregelen die bijdragen aan een gevarieerder bosecosysteem. In dit artikel wordt aangegeven dat een alte ...
help
Handbook of soil acidity [Boek]
Rengel, Z. \ 2003
help
MOVE nationaal Model voor de Vegetatie, versie 3.2 : achtergronden en analyse van modelvarianten [Boek]
Bakkenes, M. \ Zwart, D. de \ Alkemade, J.R.M. \ 2002
help
Goedkope oppepper : gips verbetert de bodem voor een prikkie \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2002
Effecten van bodemverbeterende kalkmeststoffen (gips; koolzure kalk; gebluste en ongebluste kalk) op de zuurgraad van de bodem, de bodemstructuur en de beschikbaarheid van mineralen. Gips is een relatief onbekende en goedkope calciummeststof. In verb ...
help
Achilleshiel van wortelverdikking blootgelegd : teelt - komkommer \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Gaag, D.J. van der \ Bloemhard, C. \ 2002
Onderzoek naar het effect van pH-niveau in de mat (glaswol) op het reduceren van wortelverdikking bij komkommers
help
Bekalking inzijggebied helpt het herstel van natte heiden \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Dorland, E. \ Bobbink, B. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
In twee natte heideterreinen (de Schaopedobbe in Friesland en de Bieze op de Veluwe), die onder invloed staan van verzuurd kwel- en grondwater, is onderzocht welke effecten bekalking in het inzijggebied heeft op de bodemchemie en vegetatie. Directe b ...
help
Het gewicht van bedekking : optimalisatie van de berekening van gewogen gemiddelde indicatiewaarden voor vegetatieopnamen [Studentenverslag]
Käfer, J. \ 2002
In deze studie wordt gezocht naar een optimale methode voor het berekenen van gemiddelde indicatiewaarden voor vocht en zuurgraad met de indicatiewaarden van Ellenberg en het ecotopensysteem. Daarbij zijn drie bestaande methoden (geen weging, weging ...
help
Optimale pH maakt extra meststoffengift overbodig \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lugt, G. van der \ 2001
Tips voor een optimale pH bij de substraatteelt van tomaten
help
SMART users guides : SMART_NL & SMS_NL [Boek]
Mol-Dijkstra, J.P. \ 2001
Instructions to install and to use the model SMART_NL are given, and how to use the model SMART_NL with SUMO included. Besides, a user manual for configuration management is given.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.