help
Bodemdichtheid weten? Vochtgehalte meten! \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Kuenen, K. \ 2015
Vochtgehalte van de bodem is een belangrijke factor bij dichtheidsmetingen van de bodem.
help
Bodemleven is de nieuwe ploeg : de techniek van de niet-kerende grondbewerking \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2015
Bij teeltechnieken waarin niet meer wordt gekeerd, moet de ploeg wijken. Dat is logisch. Maar welke machines moeten ervoor in de plaats komen?
help
Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop : extra grasland special \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Rietberg, P. \ Gerner, L. \ Leeuwen, M. van \ 2015
In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan opti ...
help
Effects of different tillage practices on soil water and N dynamics of an organic potato production system [Studentenverslag]
Salamanca Fresno, Carlos \ 2015
A field experiment was conducted on a sandy soil in Wageningen (The Netherlands) in order to study the interactive effects of two different tillage practices (standard tillage: rototilling the 0 - 10 cm soil layer followed by 0 - 30 cm mouldboard plo ...
help
Niet-ploegen vergt anders denken : NKG zorgt voor meer diversiteit bodemleven \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Meijering, L. \ 2014
Om het maximale voordeel uit niet-kerende grondbewerking te halen heeft de teler andere referenties nodig zegt Derk van Balen van het PPO agv. Op het biologische proefbedrijf Broekemahoeve wordt daarnaar gezocht. In het project Basis (Broekemahoeve A ...
help
Mild voor de kwetsbare bodem \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Horst, A. van der \ 2013
Theo van Zuylen melkt in maatschap met zijn vader Ab 180 koeien. De kleigrond ten oosten van Abcoude is zeer gevoelig voor insporing. En daarom werd de nieuwe Strautmann Mega-Vitesse CFS 3401-opraapwagen bij mechanisatie- en constructiebedrijf Roelev ...
help
BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei en zand [Presentatie]
Haan, J. de \ Balen, D. van \ 2012
Ontwikkelen en toetsen van maatregelen en bedrijfssystemen voor een duurzaam bodembeheer op zand- en kleigrond. ●Grondbewerking: vergelijking ploegen en NKG ●Organisch stofbeheer: vergelijking diverse organische stof strategieën
help
Waarschuwing: kans op bodemverdichting \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Kruijning, M. \ 2009
Het Franse instituut INRA onderzoekt de gevolgen van bodemverdichting. De onderzoekers ontwikkelen nu een bodemstructuur-waarschuwingssysteem
help
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Tijink, F. \ 2009
De beste garantie voor een teelt met rendement is aandacht en op het juiste moment handelen. Dat geldt zeer zeker ook bij het omgaan met de grond. Het doet elk boerenhart zeer als grond zichtbaar wordt versmeerd en verdicht, met gevolgen die lang kun ...
help
Urban soils, door de mens beïnvloede bodems; Deel 2: Meten van verdichting \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Urban, J.R. \ 2008
Bodemverdichting (ook wel bodemcompactie genoemd) wordt weergegeven als volumedichtheid: het droge gewicht van de bodem gedeeld door het volume. In de agronomische bodemwetenschap wordt het uitgedrukt in megagram (een ton; 1.000 kg) per kubieke meter ...
help
Urban soils, door de mens beïnvloede bodems; Deel 1: Een kijk op verdichting \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Urban, J.R. \ 2008
Bij een natuurlijke bodemvorming ontstaat een bodem met voldoende verdichting die stabiel is, maar ook open genoeg om planten de mogelijkheid te geven erin te kunnen wortelen. Er zijn maar weinig plaatsen met een dermate hoge verdichting dat planten ...
help
Natuurgrasvelden: de toplaag nader bekeken \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Wijk, A.L.M. van \ 2008
Van beheerders van natuurgrasvelden wordt gevraagd de velden permanent bedrijfszeker te hebben, dat wil zeggen bij een hoge gebruiksfrequentie moet het aantal afgelastingen zo gering mogelijk zijn. Dit vereist kennis van de conditie, die de toplaag o ...
help
Aandacht voor goede ontwatering percelen en onderhoud drainagestelsel \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rocker, E. \ 2007
Tijdens de wintermaanden is een goede afwatering van de percelen van groot belang. Bij een goede afvoer van overtollig water in natte perioden blijft de bodemstructuur beter behouden (minder verslemping) en is de bodem vlugger bewerkbaar in het voorj ...
help
Banden beïnvloeden de bodem behoorlijk \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Oostveen, A. \ 2007
De Federatie Agrotechniek hield op 16 maart 2007 in de Hofzaal van de Warmonderhof in Dronten een themadag over landbouwbanden. Luc Remijn van DLV benadrukte waar die landbouwbanden op de eerste plaats voor zijn: het rijden op landbouwgrond
help
Zelf de bodemstructuur analyseren \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Danckaert, F. \ Delanote, L. \ 2007
Niet alleen een chemische bodemanalyse leert je meer over de bodem op je bedrijf. Ook zelf graven en testen is zeer belangrijk om een beeld te krijgen van het functioneren van de bodem
help
Ploegloos werken op het veld \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Standaert, O. \ 2004
Grondbewerking, door velen beschouwd als noodzakelijk om optimale omstandigheden voor de plantengroei te verkrijgen, is de laatste jaren meer de oorzaak van structuurbederf dan vroeger
help
Optimale watergift na het vullen : compost \ Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België [Artikel]
Amsing, J. \ 2003
Verslag van onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van een verstoorde laag boven in de compost na het vullen van de champignoncel. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Invloed van het vochtgehalte van doorgroeide compost op bulkdichtheid en veerkra ...
help
Fruehe Ernte schafft optimale Voraussetzungen fuer den Zwischenfruchtanbau \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
Lehrke, U. \ 2000
Effect van tussenteelt en vruchtopvolging na een vroege oogst van suikerbieten op de aaltjespopulatie, bodemstructuur, erosie, humusgehalte, stikstofgehalte in de teeltlaag en onderdrukking van ongewenste cultuurgewassen en onkruiden
help
Strohmulchsaat bei Zuckerrueben : - ein bodenschonendes und oekonomisches Anbauverfahren in der Pflanzenbau Boehnshausen GbR \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
Kropf, W. \ 2000
Effect van mulchzaai op: fysische en biologische reacties van de teeltlaag, bodemstructuur, suikerbietenproductie, suikergehalte en kosten
help
Met lage bodemdruk meer opbrengst \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Kregmeier, B.J. \ Perdok, U.D. \ 2000
De Leerstoelgroep Bodemtechnologie van Wageningen Universiteit onderzocht de bodemdrukken bij zware wiellasten. Een verdichte grond beperkt de plantgroei en is vaak laat en niet goed te bewerken. Een lage bandenspanning is heel belangrijk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.