help
Ook je bodem levert stikstof \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Nies, J. \ Van Nevel, B. \ 2016
Om optimaal te groeien moeten planten voldoende stikstof krijgen. Daarvoor kan je minerale meststoffen (kunstmest) of organische meststoffen (dierlijke mest, compost …) toedienen. Maar ook de bodem levert uit zichzelf een flinke dosis stikstof. Dit w ...
help
Beter bodembeheer congres, 4 oktober 2016: presentaties [Presentatie]
2016
Verschillende presentaties gegeven op 4 oktober 2016 op het congres beter boombeheer: PPS Duurzame bodem / Tjitse Bouwkamp Is onze landbouwbodem toekomstbestendig? / Wijnand Sukkel Bodem: dood substraat of levend ecosysteem? / Joeke Postma Effecten o ...
help
Impact van gemechaniseerde houtoogst op de bosbodem & effecten van het werken met dunningspaden [Boek]
Potvliet, G. \ [ca. 2016]
Volgens Ampoorter et al. (2008) is het merendeel van de Belgische bosbodems reeds verdicht. In Nederland zijn hier geen gegevens van bekend. Echter, ongeacht de huidige staat van de Nederlandse bosbodems vragen de negatieve effecten van bodemverdicht ...
help
ANK : kennis en informatie voor wie duurzaam wil handelen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Brand, E. \ Boersma, W. \ Nijs, A.C.M. de \ 2015
Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) biedt informatie over ecosystemen, hun kwaliteit, èn hun capaciteit. De ANK is een uitwerking van de EU biodiversiteitsstrategie. De Europese Commissie heeft de lidstaten gevraagd om te rapporteren over de staat van de ...
help
Flyshoot visserij in relatie met de instelling van bodem beschermende maatregelen voor het Friese Front en de Centrale Oestergronden [Boek]
Rijnsdorp, A.D. \ 2015
In het kader van bereiden de ministeries van IenM en EZ maatregelen voor de bescherming van de zeebodem van het Friese Front (FF) en de Centrale Oestergronden (CO). In het overleg met de visserijsector en milieubeweging zijn er vragen gesteld over he ...
help
De rol van de bodemfauna in oude bosbodems \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Siepel, H. \ 2015
Met de toenemende vraag naar energie, neemt ook de vraag toe naar groene energie uit biomassa. Voor de bos- en natuurbeheersector zou dat een welkome ontwikkeling kunnen zijn, omdat de vergoedingen uit subsidies al een aantal jaren onder druk staan. ...
help
Bodembewoners : onbekende schatten onder onze voeten [Website]
2015
De bodem, de grond, onze aarde. Een grote rijkdom, alleen al spreekwoordelijk! En de (spreek)woorden zijn ook overwegend positief. Je bent graag ‘aardig’ bijvoorbeeld, of ‘grondig’. Maar wist je ook dat het écht de voedingsbodem onder onze samenlevin ...
help
Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2015
Vanwege het plan om de wateruitwisseling tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee te vergroten met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren, is er een onderbouwing nodig voor de zuurstofconcentratie die niet onderschreden zou ...
help
Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mulder, C. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Verweij, W. \ 2015
In het (inter)nationale biodiversiteitsbeleid definieert men natuur vooral in termen van soorten en ecosystemen. Met de groeiende aandacht voor de functionele diversiteit van planten en dieren is echter het besef doorgedrongen, dat kwalificaties als: ...
help
Negen vragen over ecologie van bosbodems \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, A. de \ Waal, R. de \ Al, E. \ 2015
Een goed functionerende bodem van het bos is een van de belangrijke pijlers voor duurzaam bosbeheer. Een bosbeheerder leert dan ook al vroeg in zijn opleiding dat het zijn verantwoordelijkheid is om de mogelijkheden van de bodem voor de ontwikkeling ...
help
Nauwelijks effect garnalenvisserij : garnalenonderzoeken IMARES \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Onderzoek van IMARES heeft beperkte effecten van de garnalenvisserij aangetoond. Bevissing van gesloten onderzoeksvakken op zee maakt het lastig duidelijkere conclusies te trekken.
help
Reactie op verzoek om brief over bodemgezondheid en -vruchtbaarheid [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2015
Uitleg over bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. Dit in het kader van het door de FAO uitgeroepen internationaal jaar van de bodem. Het doel van dit internationale jaar is om mensen bewust te maken van het grote belang van de bodem voor onze voeds ...
help
Microben schieten landbouw te hulp \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Vrieze, J. de \ 2015
Aandacht voor microben kan de landbouw productiever en duurzamer gaan maken. Maar dat is geen gemakkelijke opgave. "Microben hebben over twintig jaar de landbouwopbrengst met 20% opgekrikt". "Hoe diverser de bodempopulatie, hoe beter het effect op pl ...
help
Bodem en weerbaarheid tegen Pythium en Meloidogyne [Presentatie]
Corsten, R. van \ Wurff, A. van der \ 2015
Is weerbaarheid tegen Pythium en aaltjes bij chrysanten mogelijk met een monocultuur of alleen in wisselteelten?
help
2015: het Jaar van de Bodem \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Laat, H. de \ Rienks, F. \ 2015
Al gehoord? Het jaar 2015 is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bodem’. Bodemecologen zijn hier natuurlijk heel blij mee. De gemiddelde Nederlander is namelijk een beetje onverschillig geworden. Die vindt de aanwezigheid v ...
help
Presentatie docentendag 19 juni 2015 [Presentatie]
Lankman, A.P. \ Garderen, W. van \ 2015
In deze presentatie van Pireco (ecologische gewasbescherming) wordt ingegaan op de zoektocht naar natuurlijk evenwicht, dat zorgt voor betere defensiesystemen tegen ziekten en plagen.
help
Biophysical soil quality of tillage systems in conventional and organic farming [Proefschrift]
Crittenden, Stephen J. \ 2015
help
Ecologie van bosbodems : een verkennende studie naar ecologisch functioneren van bosbodems op zandgronden [Boek]
Jong, J.J. de \ Bloem, J. \ Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Oosterbaan, A. \ Waal, R.W. de \ 2015
De bodem van een bos is bepalend voor het functioneren van het bos als productie- en ecosysteem. Het is het substraat waar organismen in leven en waar planten in wortelen. De bodem houdt vocht en nutriënten vast en levert deze aan planten en het bode ...
help
Data rapport: effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014 [Boek]
Tangelder, M. \ Kluijver, M. de \ Brummelhuis, E.B.M. \ Heuvel-Greve, M.J. van den \ 2015
Hoe verhoudt de rekolonisatie van infauna (diversiteit en aantallen) in het nieuwe gevormde sediment op de aangelegde vooroever op de Cluster 1 en 2 locaties in de Oosterschelde en Westerschelde zich tot de eerdere T0-, T1-, T2-,T3- en T4 monitoring ...
help
De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem : leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schouten, A.J. \ Goede, R.G.M. de \ Eekeren, N. van \ Rutgers, M. \ 2014
Grondgebonden landbouw is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal van de bodem levert. Een gezonde bodem maakt voedingsstoffen vrij, geeft water door, heeft een goede bodemstructuur en het vermogen om ziekten en plagen te on ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.