help
Het bodemschimmelschema [Poster]
[ca. 2016]
Het bodemleven van de akkers is complex. Het is een dynamisch geheel dat verandert onder invloed van klimatologische en beheersaspecten. Het telen van gewassen heeft een belangrijke invloed op dat deel van het bodemleven dat leeft van het gewas, van ...
help
Fertiplus [Video]
2015
Biochar (g)een wondermiddel voor Europese landbouwbodem!
help
Pius Floris over… plantvitaliteit \ Kas techniek [Artikel]
Floris, P. \ 2015
Iedereen heeft wel een beeld bij het woord ‘vitaliteit’ als het om mensen in onze omgeving gaat. We denken bij het woord ‘vitaal’ meestal aan personen die energiek en veerkrachtig zijn en ook een goede conditie hebben. De term vitaliteit is ook van t ...
help
‘Bodemleven beter benutten’ \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
„Nu we steeds meer weten over wat er onder de grond gebeurt, kunnen telers het bodemleven beter benutten.” Aan het woord is hoogleraar mycorrhiza-ecologie Marcel van der Heijden. Als Utrechts hoogleraar, maar vooral als onderzoeker in Zwitserland, we ...
help
Balanced microflora takes sting out of crazy roots : Eggplant grower connects bioreactor to water supply system \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2015
In just a little while the change in crop cycle will take place at the Dutch eggplant nursery of Greenbrothers in Zevenbergen. Frank Groenewegen it looking forward to it. A substantial number of plants have been struggling with crazy roots this seaso ...
help
CSA conferentie 2014 : verslag 13 en 14 december 2014 – Gent [Congresverslag]
[2014]
Verslag van een bijeenkomst van een (groep) boeren en burgers in Belgie, CSA-bedrijf of Pergola-associatie, die de verantwoordelijkheid en het risico om rendabele bedrijven, ook voor starters en jonge boeren, delen. De lezingen hadden als thema bodem ...
help
Aardbei op weerbare bodem : benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten [Boek]
Cuijpers, W. \ Belder, P. \ Zanen, M. \ cop. 2012
In het hier beschreven onderzoek zijn 11 gronden van aardbeienbedrijven in Noord-Brabant en Limburg onderzocht op bodemweerbaarheid. In de gronden zijn daarnaast een groot aantal biologische, chemische en fysische parameters gemeten, om te kijken wel ...
help
Community perspectives of individual plant-soil interactions [Proefschrift]
Voorde, T.F.J. van de \ 2011
Het doel van dit onderzoek was 1. het begrijpen van het belang van plant-bodeminteracties voor de populatiedynamiek van een vroege successie-soort gedurende secundaire successie in oude landbouwgronden; 2. Daarnaast bestudering van samenstelling van ...
help
Bodenfruchtbarkeit im Öko-Betrieb : Untersuchungsmethoden [Boek]
Kolbe, H. \ Schuster, M. \ [2011]
De brochure heeft tot doel een overzicht te geven van de onderzoeksmethoden met uitleg over de toepassing ervan voor het bepalen en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.
help
Bodembreed interreg [Boek]
Zanen, M. \ Belder, P. \ Cuijpers, W. \ Bos, M. \ [ca. 2011]
Deze literatuurstudie is het resultaat van de eerste fase van het project 'Functionele agrobiodiversiteit in de bodem' in het kader van Bodembreed. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat we verstaan onder bodemkwaliteit en de rol van bode ...
help
Soil ecology and management [Boek]
Whalen, J.K. \ Sampedro, L. \ cop. 2010
Soil Ecology and Management describes the organisms inhabiting the soil, their functions and interactions and the dimensions of human impact on the activity of soil organisms and soil ecological function. Chapters discuss basic soil characteristics a ...
help
Oliebollen in de zomer \ Nature Today [Artikel]
Roobeek, K. \ 2010
De oliebolzwam is een typische brandplekpaddenstoel die nu ondanks de grote droogte en hitte bij Schoorl te vinden is. Vroeger algemeen voorkomend als de koffievuurtjeszwam, is het nu in Nederland een bedreigde soort.
help
Wijdemeren proeftuin voor toepassing mycorrhiza's \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bennink, P. \ 2009
De gemeente Wijdemeren (N-H) gaat de effecten onderzoeken van het gebruik van mycorrhiza's als bodemverbeteraar bij nieuw aangeplante laanbomen. Mycorrhiza's zijn bodemschimmels die in symbiose leven met planten. In ruil voor suikers die worden gepro ...
help
Let op bodemschimmels : teeltadvies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lepper, R. de \ 2009
Adviseur René de Lepper waarschuwt voor bodemschimmels. Hoe herken je een aantasting en welke behandeling is mogelijk?
help
Plants on the move: plant-soil interactions in poleward shifting plant species [Proefschrift]
Grunsven, R.H.A. van \ 2008
help
Soil biota in grassland, its ecosystem services and the impact of management \ Permanent and temporary Grassland plant, environment and economy : European Grassland Federation, Ghent, Belgium, 3-5 September 2007 [Artikel]
Eekeren, N. van \ Murray, P.J. \ Smeding, F.W. \ 2007
In the search for sustainable grassland systems, self-regulating processes in the soil become increasingly important. Soil biota play an important role in these processes and in the provision of various ecosystem services. For grassland systems impor ...
help
Interactions of plant parasitic nematodes and their natural enemies in coastal foredunes [Proefschrift]
Piśkiewicz, A.M. \ 2007
Plant-ectoparasitaire nematoden zijn belangrijke bodembewonende planteneters. Het doel van dit proefschrift was de interacties tussen de ectoparasiet Tylenchorhynchus ventralis, de gastheerplant Ammophila arenaria (helmgras) en de natuurlijke vijande ...
help
Wat is er wel en niet mogelijk met bodembiologie? \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Wijchman, G. \ 2007
De meningen verschillen over wat er nu wel of niet kan met bodembiologie. Boomverzorgingsdeskundige Pius Floris en PPO-onderzoeker Marjan de Boer denken hier anders over. Twee deskundigen, twee visies
help
Soil suppressiveness and functional diversity of the soil microflora in organic farming systems \ 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007 [Artikel]
Postma, J. \ Schilder, M. \ Speksnijder, A. \ 2007
Arable fields of 10 organic farms from different locations within the Netherlands were sampled in four subsequent years. The soil samples were analysed for disease suppressiveness against Rhizoctonia solani, Streptomyces scabies and Verticillium dahl ...
help
Bodemleven en nutriënten [Presentatie]
Bloem, J. \ Faber, J. \ [2007]
Powerpoint presentatie over bodemleven, schimmels en nutriënten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.