help
Bodemhydrofysische gegevens in BRO en BIS : update 2016 [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Wesseling, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2017
help
Schijnspiegeldynamiek van heideveentjes: over de complexe relatie tussen stijghoogte en schijnspiegel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Cirkel, G. \ Dorland, E. \ Witte, J.-P. \ 2016
Is het werkelijk noodzakelijk dat de stijghoogte onder heideveentjes gedurende een deel van het jaar tot in de veenbasis reikt, zoals sommigen beweren? Treedt er anders verdroging van en zelfs scheurvorming in de onderkant van de veenbasis op? Met mo ...
help
Normen voor aanleg en renovatie van grassportvelden worden vaker toegepast \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2016
De bespeelbaarheid van een grassportveld is een moeilijk verhaal. Er wordt immers hoofdzakelijk gespeeld in een seizoen waarin het gras nauwelijks groeit én er bovendien een overschot is aan neerslagwater. Om de bespeelbaarheid van de grasmat te beho ...
help
SNP markers scoring and linkage maps construction for a triploid Alstroemeria population [Studentenverslag]
Lieshout, Max van \ 2016
Glyphosate is one of the most widely used herbicides in the world. The wide and extensive use of glyphosate makes it important to be certain about the safety of glyphosate to off-target environments and organisms. This research aims to create more de ...
help
BOFEK2012 versie 2 : Status A [Boek]
Wösten, J.H.M. \ Vries, F. de \ Wesseling, J.G. \ 2016
Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijnwaterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voordeze eenheden functionele kenmerken berekend. Op grond ...
help
Bodem in beweging : BIS Nederland informeert \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Knotters, M. \ Okx, J. \ Hack, M. \ Vries, F. de \ 2015
Bodemkundig InformatieSysteem informeert over actuele toestand èn dynamiek. De bodem die we kennen vanaf het eerste moment dat we een bodemkaart zagen, lijkt onveranderlijk. Maar kijken we wat beter naar de bodem zelf, zoals bodemkundigen dat doen, d ...
help
BIS Nederland : symposium 5 maart 2015 [Presentatie]
2015
Bodemfysische meetgegevens; Het veen opnieuw in kaart; De grondwatertrappenkaart geactualiseerd en uitgebreid
help
Biophysical soil quality of tillage systems in conventional and organic farming [Proefschrift]
Crittenden, Stephen J. \ 2015
help
Bodemfysische gegevens in BIS [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Wesseling, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2015
Bodemfysische gegevens, zoals de waterretentiekarakteristiek en doorlatendheidskarakteristiek, organisch stofgehalte, textuurgegevens, profielbeschrijving en andere metagegevens zijn belangrijke basisgegevens bij het modelleren van transport van wate ...
help
Droogtescheuren kleikades beter begrepen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ponsteen, W.B. \ Tigchelaar, J. \ Akker, J.J.H. van der \ Bruijn, H. de \ 2014
De huidige manier van inspecteren van kleikades kan doelmatiger en de inspectiedruk kan worden verlaagd zonder aan veiligheid in te boeten, omdat kleikades met scheuren vaak stabieler blijken dan gedacht. Dit is één van de conclusies van het onderzoe ...
help
Nieuw type beluchter van VGR : TopChanger beluchten met venturi \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Witt, S. de \ 2014
Beluchten met meer efficiëntie en de bodem als basis voor een goede grasgroei. Dat is de gedachte achter de TopChanger van de VGR-Groep uit Almkerk. Deze beluchter doet in één werkgang iets aan het verdichtingsprobleem en verbetert tegelijkertijd de ...
help
Onderzoek universiteit Wageningen UR: Tracks beter voor ondergrond dan UltraFlexband [Video]
Zuidberg Tracks \ 2014
Tracks verdichten de ondergrond minder dan landbouwbanden, en ook minder dan de moderne extra soepele UltraFlex-banden. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR Alterra onderzoeker Jan van den Akker, hogeschool CAH Vilentum en de Zweedse universit ...
help
Precision Sense meet moeiteloos duizend punten per hectare sportveld : all round meetinstrument scant alle zwakke plekken \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Toro heeft dit jaar een interessante innovatie weggezet bij STRI: de Precision Sense 6000, waarmee al rijdend over een sportveld of golfbaan allerhande gegevens over de bodem worden gemeten. STRI koppelt hieraan een onderhoudsadvies.
help
Benut het bodemleven [Presentatie]
Hanegraaf, M. \ Alebeek, F. van \ 2014
Powerpoint presentatie over het belang van fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit. Wat kun je ermee?
help
Gedrag van verdroogde kades : fase B, C, D: onstaan en gevaar van krimpscheuren in klei- en veenkades [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Frissel, J.Y. \ Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ 2013
Het beschreven onderzoek in dit rapport is onderdeel van het onderzoeksproject ‘gedrag van verdroogde kades’ van het Hoogheemraadschap Delfland. Het onderzoek van Alterra is een bureau- en modelonderzoek en is gericht op scheuren door krimp, die onts ...
help
Soil chemical aspects of water management: modeling topsoil water, salt and sodicity dynamics \ Procedia environmental sciences [Wetenschappelijk artikel]
Zee, S.E.A.T.M. van der \ Shah, S.H.H. \ Leijnse, A. \ 2013
In large areas worldwide, both in semi-arid and humid climates, the availability of good quality water for primary production in agriculture or natural vegetations is limited. Whereas soil and groundwater pollution are nowadays general problems, much ...
help
Het gaat weer goed met het FC Twente-veld : Henry de Weert ‘de onvoorspelbaarheid van de natuur is een uitdaging en geen reden voor kunstgras’ \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2013
De storm is gaan liggen boven het FC Twente Stadion. Althans, fieldmanager Henry de Weert vertelt dat het goed gaat met de grasmat in de Grolsch Veste en dat iedereen blij is met het stadion.
help
BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland \ H2O online [Artikel]
Wösten, J.H.M. \ 2013
Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra Wageningen UR hebben samen een nieuwe bodemfysische schematisatie voor Nederland ontwikkeld. Deze schematisatie geeft een gedetailleerd beeld van de bodemfysische eigenschap ...
help
Effecten van beregening op het verloop van het freatisch vlak in veenkades [Boek]
Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ Kleef, J. van \ Ritsema, C.J. \ 2013
Snelle stijgingen in het verloop van het freatisch vlak onder relatief steile veenkades als gevolg van perioden met veel neerslag kunnen gevolgen hebben voor de mate van stabiliteit van dijklichamen. Door middel van irrigatieproeven zijn op een tweet ...
help
Vergelijking van de bodembelasting bij agrarisch veldwerk in 1980 en 2010 [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ Akker, J.J.H. van den \ 2013
De doelstelling van de hier gerapporteerde studie was om te onderzoeken of de bodembelasting door verschillende typen landbouwmachines in de afgelopen 30 jaar inderdaad toegenomen is, zoals wordt verondersteld. Het begrip bomdembelasting wordt gebrui ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.