help
Organische mestkwaliteit beïnvloedt bodemmicroben en bodemfuncties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Heijboer, A. \ Berge, H.F.M. ten \ 2016
Micro-organismen spelen een sleutelrol in bodemfuncties zoals de kringlopen van koolstof en stikstof. Voor een duurzame landbouw is het van belang dat deze kringlopen optimaal functioneren om verliezen van nutriënten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit ...
help
Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ Debode, J. \ 2016
Op welke manier valt snel, eenvoudig en betrouwbaar de microbiële activiteit in een bodem te meten? In hoeverre is een bepaalde microbiële bodemactiviteit een indicator voor bodemkwaliteit? Dit zijn de onderzoeksvragen die we getracht hebben te beant ...
help
Meer kennis microbiologie geeft nieuwe inzichten : bodemleven: glastuinbouw en akkerbouw kunnen van elkaar leren \ Onder glas [Artikel]
Bezemer, J. \ 2016
Niet alleen in de glastuinbouw groeit de aandacht voor de invloed van het bodemleven op de gewassen. Ook in de akkerbouw is bodemweerbaarheid een ‘disruptive technology’, een ontwikkeling die het huidige denken over grond en bodem op zijn kop zet. Ze ...
help
Handbook for composting and compost use in organic horticulture [Boek]
Wurff, André W. G. van der \ Fuchs, Jacques, G.. \ Raviv, Michael \ Termorshuizen, Aad J.. \ 2016
Compost, as a product of recycling processes, can be a very appropriate input material for organic farming, provided the composting process is well-managed, the input materials are free of contaminants, and the resulting product is applied according ...
help
Leve(n)de bodem! : de basis onder ons bestaan [Boek]
Brussaard, L. \ Govers, F.P.M. \ Buiter, R.M. \ Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, \ 2016
Populair-wetenschappelijke informatie over bodemonderzoek en de onderlinge afhankelijkheid van mens en bodem. De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, ...
help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat ...
help
Hoe levert onderzoek naar modder nieuwe medicijnen op? [Video]
2015
Onze bodem krioelt van micro-organismen. Aan zulke micro-organismen hebben we de ontdekking van onder meer penicilline te danken. Wat kunnen we nog meer aantreffen in die bio-schatkist onder onze voeten? Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR vertelt ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van presentaties gehouden tijdens de bijeenkomst op 2 april 2015 bij CAH Vilentum in Dronten \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Spoelder, J. \ Bongiorno, G. \ Korthals, G. \ Visser, J. \ Postma, J. \ Schilder, M. \ Bloem, J. \ Scholten, O. \ Balen, D. van \ Lamers, J. \ Rozen, K. van \ Hanse, B. \ 2015
Samenvattingen van presentaties van de werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie gehouden tijdens de bijeenkomst op 2 april 2015 bij CAH Vilentum in Dronten: Bacillus mycoides: bodembacterie en endofyt; Effect of organic farming on soil nematod ...
help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2013 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G. van \ Postma, J. \ 2014
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2013: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Onkruidkunde; Botrytis; Nematoden; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat; Jongeren.
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de presentaties gehouden op 30 oktober 2014 in Micropia \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Loznik, B. \ Oosterkamp, P. \ Quist, C. \ Helder, J. \ Os, G. van \ Bent, J. van der \ Breeuwsma, S. \ Boer, M. de \ Roelofs, P. \ Agtmaal, M. van \ 2014
Dit artikel omvat samenvattingen van presentaties op 30 oktober 2014 over de volgende drie onderwerpen: Het optimaliseren van bemesting in de landbouw met behulp van bacteriën. Dure grondbehandeling tegen Prathylenchus snel terugverdiend. De voorraad ...
help
Incorporating microbial ecology concepts into global soil mineralization models to improve predictions of carbon and nitrogen fluxes \ Global biogeochemical cycles : an international journal of global change [Wetenschappelijk artikel]
Fujita, Y. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ 2014
Global models of soil carbon (C) and nitrogen (N) fluxes become increasingly needed to describe climate change impacts, yet they typically have limited ability to reflect microbial activities that may affect global-scale soil dynamics. Benefiting fro ...
help
KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie : de werkgroep kan het dak op... \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G. van \ Postma, J. \ 2013
Kort jaarverslag over 2012.
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de 87e bijeenkomst op 3 oktober 2013 bij NIOO in Wageningen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Visser, J. \ Molendijk, L. \ 2013
In dit verslag een samenvatting van de volgende onderzoeken: Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen; Variatie in de snelheid van houtafbraak in boomstronken: effect van vochtge ...
help
KNPV-Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de presentaties gehouden op 21 maart 2013 in Impuls, Wageningen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2013
Samenvattingen va de volgende presentaties: possible stimulation by mycophagous Collimonas bacteria of arbuscular mycorrhizal fungi functioning; de genoomsequentie van drie Pseudomonas-stammen uit de WCS-collectie; bodemweerbaarheid en andere bodempa ...
help
Bodemlegers in een lege bodem : het belang van ondergrondse microbiële conflciten [Rede]
Boer, W. de \ 2013
Met de entree van kunstmest, 2e helft 19e eeuw, is de volledige afhankelijkheid van organische meststoffen opgeheven. De toepassing van gewasrotaties om te zorgen dat ziekteverwekkers in de bodem zich niet uit kunnen breiden kent al een lange geschie ...
help
Biologische grondontsmetting als alternatief voor stomen : demoprojecten chrysant \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2013
Uit onderzoek is gebleken dat het effect van veertien dagen biologische grond-ontsmetting vergelijkbaar is met een stoombehandeling. Wat de kosten betreft is het eveneens een goed alter-natief. Ondanks goede resultaten pakt de praktijk het nog niet o ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bakker, P.A.H.M. \ Doornbos, R.F. \ Berendsen, R.L. \ Pieterse, C.M.J. \ 2012
Samenvattingen van de presentaties gehouden tijdens de 85e bijeenkomst van de werkgroep, 19 april 2012, NIOO, Wageningen: geïnduceerde resistentie en het rhizosfeer-microbioom; vluchtige organische stoffen, geproduceerd door bodembacteriën, remmen gr ...
help
KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiogie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2011
Samenvattingen van de 83e bijeenkomst, gehouden op donderdag 14 april 2011 te Wageningen: Verticillium dahliae in spinazie en sla: bodempathogeen vs. zaadpathogeen; het belang van zeldzame micro-organismen voor het functioneren van de bodem; de rol v ...
help
Gewasbescherming in goede aarde : terugblik op de KNPV-najaarsbijeenkomst, 8 december 2010, Wageningen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Os, G. van \ Molendijk, L. \ Westerdijk, K. \ Boer, M. de \ Goud, J.K. \ 2011
De KNPV-najaarsbijeenkomst op 8 december, had dit jaar als onderwerp ‘De Bodem’. Het programma is samengesteld in samenwerking met de Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie. De dag was tevens ook de najaarbijeenkomst van deze KNPV-werkgroep. ...
help
KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiobgie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G. van \ 2010
Jaarverslag 2009 van de KNPV Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.