help
Proefveldwerking biologische landbouw : proefresultaten 2015-2016 [Boek]
Ollislagers, J. \ 2017
Teeltrotatie is voor alle landbouwsystemen belangrijk. In de meest algemene vorm wordt teeltrotatie toegepast om bodemmoeheid te voorkomen. Dit leidde zelfs tot een uitzondering op de pachtwet in de vorm van cultuurcontracten. Deze contracten worden ...
help
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond [Boek]
Wenneker, M. \ Steeg, P.A.H. van der \ Visser, J.H.M. \ Korthals, G.W. \ 2014
Op zandgronden vormt herinplantziekte of bodemmoeheid één van de grootste problemen bij de herinplant van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze herinplantziekte is het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Om het gebruik en de afhankelijkh ...
help
Bodembeheer vraagt aandacht : lagere bemestingsnormen maken werken aan meer organische stof noodzakelijk \ De maïsteler [Artikel]
2014
Continu maïs telen is een aanslag op de vruchtbaarheid van de bodem. Een lagere organische stof aanvoer in combinatie met lagere bemestingsnormen zetten de opbrengst van maïs ernstig onder druk. Werken aan een beter vanggewas, structuurproblemen oplo ...
help
Herkenningskaart Bodemziekten en –plagen [Brochure]
Alebeek, F. van \ Hanegraaf, M. \ 2014
Deze kaart is bedoeld om u attent te maken op mogelijk bodemproblemen die door ziekten of plagen kunnen worden veroorzaakt. Doel is om u te helpen een aantal veroorzakers te herkennen aan hun symptomen. Maar vaak is dat met het blote oog niet zichtba ...
help
Bodemleven en Ziektewering Bodemweerbaarheid : biologisch [Presentatie]
Hanegraaf, M. \ Alebeek, F. van \ 2014
Deze powerpoint bespreekt aanknopingspunten tussen bodemleven en bodemweerbaarheid
help
Bodem nog steeds moe : NFO-bijeenkomst bodemmoeheid voor op zandgrond telende leden \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruine, A. de \ 2013
Bodemmoeheid zien we vooral op de Limburgse en Oost-Brabantse zandgronden. Daarom hielden de NFO-afdelingen Noord- en Middenlimburg en Oost-Brabant een bijeenkomst in Venray over bodemmoeheid (ofwel herinplantziekte).
help
Dossier begrijpen en sturen van bodemvitaliteit [Dossier]
Boonekamp, P.M. \ [ca. 2013]
De kwaliteit van de geteelde land- en tuinbouwproducten hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de bodem. Het optreden van ziekten en plagen gerelateerd aan bodemgebonden organismen (aaltjes, schimmels, bacteriën) kunnen teelten ernstig bedreigen ...
help
Aanpak van herinplantproblemen in de bio fruitteelt [Boek]
Vercammen, J. \ Gomand, A. \ [2013]
Een oplossing wordt gezocht voor de herinplantproblematiek bij appel bij aanleg van een nieuwe bio-aanplant appel.
help
Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt [Boek]
Vercammen, J. \ Gomand, A. \ 2012
Nagegaan wordt of verschillende Mycorrhiza-preparaten en bodemverbeteraars een 8-jarig Topazperceel opnieuw kunnen doen groeien.
help
Tegengaan van bodemmoeheid : onderzoek naar bodemmoeheid in verschillende boomkwekerijgewassen [Boek]
Kuik, F. van \ 2011
Het project Bodemmoeheid ging van start met een literatuuronderzoek en een inventarisatie van bestaande kennis en ervaringen bij diverse instellingen. Als resultaat daarvan is een methode beschreven voor een algemene beschrijving van vermeende bodemp ...
help
Let op voorvrucht en voedingstekorten : teeltadvies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Smeets, H. \ 2011
De slechte groei op dit perceel met pruimenbomen is veroorzaakt door Pratylenchus penetrans. Vruchtboomkwekers gebruiken wisselpercelen voor hun teelt in verband met bodemmoeheid. Goed inzicht in de bodem en in de voedingstoestand van het perceel zij ...
help
Alternatieve grondontsmetting \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hurkens, Y. \ 2010
Herinplantziekte of bodemmoeheid is op zandgronden één van de grootste problemen bij de herinplant van een appelperceel. Natte grondonstsmetting biest een oplossing, maar de vraag is of dit de beste methode is. PPO zoekt naar alternatieven.
help
Herinplantziekte in Delphinium en Pioenroos [Poster]
Slootweg, C. \ Helm, F. van der \ 2010
Samenvatting van een onderzoek naar herinplantziekte of bodemmoeheid bij Pioenroos, Delphinium en Campanula.
help
Bodemmoeheid vraagt een andere start : natte grondontsmetting met metam-natrium gaf beste resultaat \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vliegen-Verschure, A. \ 2010
Bodemmoeheid neemt toe. Op zandgrond vanwege de dreiging dat het, nu onmisbare, chemische ontsmettingsmiddelen verdwijnt. En in het algemeen omdat bij teelt onder hagelnetten noodgedwongen meerdere teelten in hetzelfde plantgat elkaar opvolgen. In Be ...
help
Rondje onderzoek bij PPO Lisse \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Neefjes, H. \ 2010
De open dag van PPO Lisse op vrijdag 10 september 2010 gaf inzicht in proeven met bolgewassen. Maar ook (zomer)bloementelers konden er iets van hun gading vinden. Bijvoorbeeld teelt van de grond, herinplantziekte bij pioen, parteren van zantedeschia ...
help
Alternatieve methoden voor chemische grondontsmetting \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Wenneker, M. \ Visser, J. \ Korthals, G. \ 2009
Op zandgronden is herinplantziekte of bodemmoeheid een van de grootste problemen bij de herinplat van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze ziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Om het gebruik en de afhankelijkheid van chem ...
help
Duitse boomkwekers hebben zwaar jaar achter de rug \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Springer, P. \ 2009
De Duitse boomkwekers komen traditiegetrouw begin 2009 bij elkaar om 2008 te bespreken en strategieën voor de toekomst vast te stellen. Tijdens de vergadering bleek dat de Duitse kwekers het over het algemeen niet gemakkelijk hebben. Hoewel het niet ...
help
Onderzoek naar alternatieve technieken voor de bestrijding van herinplantziekte bij fruitbomen [Brochure]
Visser, J. \ Korthals, G. \ Wenneker, M. \ [2009]
Op zandgronden is herinplantziekte of bodemmoeheid een van de grootste problemen bij de herinplat van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze ziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Om het gebruik en de afhankelijkheid van chem ...
help
Bodemmoeheid, alternatievegrondontsmettingenen weerbaarheid : oplossingsrichtingen vanuit de biologie [Presentatie]
Wurff, A. van der \ [2009]
Presentatie over bodemmoeheid vs bodemvitaliteit, het ingrijpen bij bodemziekten en -plagen (biofumigatie, biologische grondontsmetting, wisselteelt, bestrijding, gesloten systemen) en preventie van problemen
help
Lang plezier van biologische grondontsmetting in asperge \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lamers, J. \ Wilms, J. \ 2008
Zelfs na zes jaar blijkt er nog een productievehogend effect van biologische grondontsmetting te zijn, dit effect kan oplopen tot 60 procent. En op korte termijn betere weggroei en minder onkruid
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.