help
Congres Heel Holland Zakt 2016 [Video]
STOWAvideo \ 2016
Presentaties opgenomen op het congres - Heel Holland Zakt - op donderdag 31 maart 2016 - Madurodam - Den Haag: P01 - Inleiding, P02 - Veenbodemdaling in de Spotlight, P03 - Debat, P04 - PvA Kennisagenda Veenbodemdaling, P05 - De Speld, A1 - Meebewege ...
help
Hoe diep kunnen we nog zakken? : bodemdaling, kleinkinderen moeten wellicht de tol betalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
In grote delen van Holland, Utrecht en Friesland beweegt de veenbodem. Een langzame sluipende daling. Langzaam dringt de ernst van het probleem door. Bodemdaling stoppen is geen optie. Dan moet het grondwaterpeil in veengebieden naar maaiveldhoogte. ...
help
Kennisdag Inspectie Waterkeringen [Video]
2015
'Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dit is de boodschap tijdens de 12e Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 19 maart 2015 te Arnhem. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden, waaraan ieder ...
help
Optimalisatie dijkmonitoring : nader inzicht in het werkelijke gedrag van een waterkering \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Mes, J. \ Reichart, N. \ 2015
Nederland loopt wereldwijd voorop met haar kennis over het keren van water en is zeer succesvol om het water buiten ons lage land te houden. Met grote, tijdrovende en vooral ook kostbare integrale dijkversterkingen houden we onze voeten ook bij tijde ...
help
Optimaliseren onderhoud met satelliet \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Lambert, J. \ Maccabiani, J. \ 2014
In zogenaamde ‘slappe-bodemgebieden’ zijn kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur aanzienlijk hoger dan waar de bodem steviger is. Het meten van verplaatsingen ervan kan helpen onderhoud en beheer te optimaliseren. Nieuwe meettechnieken, w ...
help
Modelling the effect of climate change induced soil settling on drinking water distribution pipes \ Computers and geotechnics [Wetenschappelijk artikel]
Wols, B.A. \ Thienen, P. van \ 2014
In the future, the more frequent occurrence of severe heat waves and long dry periods due to climate change can cause lowering of the ground water level and therefore consolidation of the soil. Consequently, increased differential settlements are exp ...
help
Monitoring ground settlement to guide sewer asset management [Proefschrift]
Dirksen, J. \ 2013
Een groot gedeelte van dit onderzoek is besteed aan het bestuderen van geschikte, betrouwbare methoden om (ongelijke) zetting van riolen te kunnen onderzoeken. Een zetting van 5 mm per jaar geeft voor een groot deel voorspelbare gevolgen voor het fun ...
help
Rekenen aan grondlichamen : primaire en secondaire waterkeringen [Presentatie]
Esch, J. van \ 2013
Directe aanleiding is de breuk van de veenkade in Wilnis, 2003. Rekenmodellen voor waterkeringen zijn een hulpmiddel.
help
Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied in kaart [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Vries, F. de \ Vermeulen, G.D. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Schouten, T. \ 2013
In Nederland en op Europees niveau wordt ondergrondverdichting als een serieuze bodembedreiging gezien. Gebruik makend van het Bodemkundig Informatiesysteem BIS en het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is met het bodem-verdichtingsmodel ...
help
Modeling groundwater flow through dikes and levees for real time stability assessment [Poster]
Esch, J. van \ [2012]
This poster presents a new module: FEWS-DAM for real time stability assessment of dikes and safety assessment of entire flood defense systems by dynamic system simulation. The real time safety forecast is based on a large number of cross section stab ...
help
Formules voor ontwerp granulaire filters verbeterd : bureaustudie naar grensvlakstabiliteit : dossier Waterbouwkunde \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Verheij, H.J. \ Hoffmans, G.J.C.M. \ 2011
Een bureaustudie heeft nieuwe inzichten opgeleverd in het gedrag van granulaire filters, die waterbouwkundige constructies (zoals sluizen, stuwen, kribben) beschermen tegen erosie. Resultaat zijn vernieuwde formules voor het ontwerpen van dergelijke ...
help
Deriving scenarios for stochastic characterisation of the subsurface \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Kruse, G.A.M. \ 2011
The procedure for schematizing the subsurface aims at establishing scenarios representing the build-up and properties of the subsurface for a stretch of water defences in lowland terrain. The scenarios in this section represent the relevant character ...
help
Potential head response to river level fluctuations \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Zwanenburg, C. \ 2011
In the stability assessment of dikes, strength of soil is a key factor. Since soil strength strongly depends on the effective stress level, a proper stress analysis is necessary for trustworthy stability calculations. Unfortunately, effective stress ...
help
Optimaliseren van grondonderzoek vraagt heldere kansenanalyse \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Calle, E.O.F. \ 2002
De toegevoegde waarde van meer grondonderzoek of de gemiste kans bij minder onderzoek zijn moeilijk te bepalen. Met 2 fictieve voorbeelden worden kansen en risico's getoond bij het verkrijgen van een goed beeld van de bodemopbouw
help
Consolidation and strenght evolution of soft mud layers [Proefschrift]
Merckelbach, L. \ 2000
help
Botlekspoortunnel vereist grondverbetering : beperkte ervaring met Mixed In Place techniek vraagt om proefveld : thema: grondmechanica en funderingstechnieken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jille, H.J.J. \ Kruijff, H. de \ 1999
Omdat de nieuwe Botlekspoortunnel voor de Betuweroute bij de Oude Maas voor een deel in het holocene pakket komt te liggen, vereist de aanleg extra grondverbetering
help
Meer kennis minder kosten : veldproef moet reductiefactoren uit Handboek Damwandconstructies bevestigen : thema: grondmechanica en funderingstechnieken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kort, D.A. \ Jonker, A. \ 1999
Omdat Nederland opvallend strengere richtlijnen heeft voor het bouwen van damwandcontructies dan de meeste andere landen, heeft men op de TU Delft het initiatief genomen tot een damwandveldproef in specifiek Nederlandse grondomstandigheden. De onderz ...
help
Geoorloofd besparen op kosten van dijkaanpassing : hoe sterk zijn onze dijken nu echt? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Deutekom, J.R. \ Calle, E.O.F. \ Duijvenbode, J.D. van \ 1997
help
Uitbreiding awzi Kortenoord worstelt met slappe grond : aanleg persleiding vergt talloze vergunningen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jansen, A.J. \ Berg, R. van den \ Broeders, J. \ 1996
help
Soil tillage resistance as tool to map soil type differences \ Proceedings of the third international conference on precision agriculture, June 23 - 26, 1996, Minneapolis, Minnesota [Hoofdstuk uit boek]
Bergeijk, J. van \ Goense, D. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.