help
Ervaringen met de Veris bodemscanner op duin- en zeezandgronden \ BloembollenVisie [Artikel]
Braam, G. \ 2014
Bloembollen bemesten en het bijbehorende advies is gebaseerd op meting van de bodemvoorraad. De hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen verschilt per grondsoort, per perceel en ook binnen een perceel. Daarom is voor een grondmonster dertig tot veerti ...
help
Impact of hydraulic loading rate and media type on removal of bulk organic matter and nitrogen from primary effluent in a laboratory-scale soil aquifer treatment system \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Abel, C.D.T. \ Sharma, S.K. \ Buçpapaj, E. \ Kennedy, M.D. \ 2013
The effect of hydraulic loading rate (HLR) and media type on the removal of bulk organic matter and nitrogen from primary effluent during soil aquifer treatment was investigated by conducting laboratory-scale soil column studies. Two soil columns pac ...
help
Gezonde grondruil tussen melkveehouders en bollentelers [Boek]
Eekeren, N. van \ Philipsen, B. \ 2013
Melkveehouders in Noord-Holland zijn gewend hun grasland regelmatig uit te ruilen met bollen- en pootaardappeltelers. Vanuit het duurzaamheidsprogramma van CONO Kaasmakers in Westbeemster - een ambachtelijke coöperatieve kaasmakerij in Noord- Holland ...
help
CVBB Limburg: stand van zaken \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hendrickx, N. \ 2012
Stilaan begint het CVBB bekend te geraken bij de Vlaamse land- en tuinbouwers. Mede dankzij de communicatie via de praktijkcentra en de beroepsorganisaties en via publicaties in de vakbladen, wordt voor meer en meer land- en tuinbouwers duidelijk dat ...
help
Akkerbouw in de kleiregio’s \ LMM e-nieuws [Artikel]
Ham, A. van den \ 2012
In dit artikel worden de structuurkenmerken en de gevolgen voor het bodemoverschot van akkerbouwbedrijven in de diverse kleiregio’s beschreven. De kleiregio wordt ingedeeld in vier subregio's. Dat zijn het Noordelijk kleigebied, het Centraal kleigebi ...
help
Voed uien met beleid : stikstofbemesting afstemmen op ras en grondsoort \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2012
Twee opvolgende jaren met kwaliteitsproblemen baren de uiensector ernstige zorgen. Een van de oorzaken zou een te zware stikstofbemesting zijn, ofwel: meer aandacht voor kilo’s dan voor kwaliteit. Maar wie de teelt goed in de vingers heeft, kan beide ...
help
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2011 [Boek]
Paauw, J.G.M. \ Balen, D. van \ Haan, J.J. de \ Haas, M.J.G. de \ Draai, H. van der \ Bussink, D.W. \ 2012
Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Objectieve informatie over het effect van de aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische en biologische ...
help
Emissiemanagement grondgebonden teelten "de lysimeter" [Presentatie]
Helm, F. van der \ Voogt, W. \ Balendonck, J. \ Heinen, M. \ Schoenmaker, M. \ Janse, J. \ Winkel, A. van \ 2012
Powerpointpresentatie over emissiemanagement grondgebonden glastuinbouw met gebruikmaking van de lysimeter in het Limburg rivierengebied op verschillende grondsoorten.
help
Betere detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi : relatie grond – knolbesmetting [Presentatie]
Visser, J. \ Gastel, W. van \ Molendijk, L. \ Korthals, G. \ Been, T. \ Nijs, L. de \ 2012
Powerpointpresentatie over onderzoek naar de relatie tussen grondbesmetting en knolbesmetting van Meloidogyne chitwoodi.
help
Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer [Brochure]
[2012]
Bodembeheer en bodemvruchtbaarheid kunnen niet los van elkaar bekeken worden. Toch wordt de vruchtbaarheid van een bodem nog vaak eenzijdig gelijkgesteld met een voldoende aanvoer van nutriënten. Binnen de biologische landbouw streven we naar een glo ...
help
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2010 [Boek]
Paauw, J.G.M. \ Balen, D. van \ Haan, J.J. de \ Haas, M.J.G. de \ Draai, H. van der \ Bussink, D.W. \ cop. 2011
Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte inv ...
help
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen! \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Schneider, H. \ Wilting, P. \ 2010
Op zand- en dalgronden worden op veel percelen de bieten vlak voor het sluiten van het gewas aangeaard. Rhizoctonia komt in dit gebied steeds meer voor. Aanaarden of schoffelen kan de rhizoctoniaschade in bieten verergeren. Het IRS raadt u aan om die ...
help
Stikstofbemesting in de winter niet noodzakelijk in Flevoland \ BloembollenVisie [Artikel]
Dam, M. van \ Belder, P. \ 2010
Over het tijdstip van stikstofbemesting van tulp op "zwaardere" gronden is veel discussie. Vroeg en veel bemesten op deze grondsoorten zou het gewas de gewenste snelle start geven en bovendien voor voldoende nalevering zorgen. Nadeel is dat nitraatst ...
help
Organische stof essentieel voor goede teelt \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ Pronk, A. \ Leeuwen, P. van \ 2009
Organische stof breekt sneller af op duinzandgrond dan op andere zandgronden, maar hoeveel sneller is niet bekend. Ook is de bijdrage van bijvoorbeeld stalmest en compost aan de organische stofvoorziening waarschijnlijk minder op duinzandgrond. Een d ...
help
Kansen voor mechanische onkruidbestrijding op klei \ Toekomstvizier [Artikel]
2009
Mechanische onkruidbestrijding op klei is moeilijker dan op een lichtere zandgrond. Toch heeft laanboomkweker Adriaan Schalk hier goede ervaringen mee.
help
Wintertarwe maakt sprong op zand \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2009
Op demoveld wintertarwe van Agrarische Unie in Eenrum zijn er verschillen in de opbrengst van de vijftien rassen op zandgrond en op klei
help
Koester de grond als je kind \ BloembollenVisie [Artikel]
Vasen, R. \ Bisschops, B. \ 2008
Een kweker is gewend zijn gewas goed te verzorgen, maar de grond waarin het gewas groeit vraagt net zoveel aandacht. Alleen in een grond met een goede structuur zal het gewas goed groeien. In dit artikel komen tal van facetten over de bodem aan de or ...
help
Factoranalyse voor het verklaren van opbrengst- en gehalteverschillen tussen percelen cichorei : factoranalyse uitgevoerd op de I-top databestanden van de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006 [Boek]
Brink, L. van den \ Berg, W. van den \ 2008
In de cichoreiteelt wordt sinds 2003 gewerkt met het teeltregistratiesysteem I-top. In dit systeem wordt geregistreerd hoe de teelt op de diverse percelen wordt uitgevoerd. Het doel van het systeem is om inzicht te krijgen in de teeltfactoren die met ...
help
Hoe meer water, hoe beter de bodem! \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Boer, B. de \ 2008
Een fraaie grasmat is nauwelijks besteed aan de dressuur- en springsport. De kwetsbare paardenpezen stellen namelijk hoge eisen aan de ondergrond. Belangrijke concoursen spelen zich dan ook in speciaal geprepareerde zandbanen af. Zoals in het Twents ...
help
Grondmonster kan soms veel problemen met aaltjes voorkomen \ BloembollenVisie [Artikel]
Braam, G. \ 2007
De lelie- en gladiolenteelt vinden voor het grootste deel plaats op de in het oostelijk deel van Nederland gelegen (dek)zandgronden. De teelt gebeurt vaak op huurland. Bij de keuze voor huurland speelt, naast de grondstructuur, de recente vruchtwisse ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.