help
Bodemdruk aan banden : bandentechnieken helpen bij duurzaam bodembeheer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Zijlstra, G. \ 2019
Gestaag oplopende wiellasten leveren de vraag op of het gewicht en de omvang van landbouwmachines hun maximum hebben bereikt? Een vraag die door het streven naar een gezonde bodem steeds vaker wordt gesteld. Zijn kleinere machines de oplossing of is ...
help
Bodemverdichting voorkomen : Samenwerking is een goed vertrekpunt \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Zijlstra, G. \ 2019
Het probleem van bodemverdichting is een veelkoppig monster, doordat het door veel factoren wordt beïnvloed. Eind 2018 ging daarom het project ‘Voorkomen van bodemverdichting Friesland’ van start. Het resultaat zijn praktische handreikingen en een ch ...
help
Bodemverdichting op maïsland: beter voorkomen dan herstellen [Boek]
2019
Bodemverdichting van de ondergrond is een onderschat probleem in de landbouw, ook op maïsland. Een eenmaal ontstane verdichting is moeilijk op te heffen en kost naar schatting 10-20% opbrengst. Probeer daarom verdichting te voorkomen.
help
Is bodemverdichting voorkomen geld waard? [Boek]
Pol, H. van den \ 2019
help
Effect van bandenspanning en bodemvochtgehalte op bodemverdichting en gewasgroei [Boek]
D’Hose, Tommy \ Ren, Lidong \ Cornelis, Wim \ Ruysschaert, Greet \ 2018
help
Brede band : diepere verdichting \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Rijnsburger, F. \ 2018
Ondanks bredere banden is het probleem van bodemverdichting toegenomen. Dat komt doordat ook de lasten toenemen. Brede banden hebben alleen zin als je de bandenspanning verlaagt en de last niet verhoogt.
help
Invloed van vaste rijpaden op de bodem [Video]
Balen, D. van \ [ca. 2017]
Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
help
Bodemverdichting voorkom je onder de grond : Jan van den Akker, bodemonderzoeker Wageningen Environmental Research \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2017
De loonwerker zit al snel in het verdachtenbankje als het gaat om bodemverdichting. Met grote machines lijkt hij al gauw de boosdoener. Maar is dat terecht? Bodemdeskundige Jan van den Akker plaatst kanttekeningen. “Het slechtste voor de bodem is het ...
help
Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem [Boek]
Groenendijk, Piet \ Schipper, Peter \ Hendriks, Rob \ Akker, Jan van den \ Heinen, Marius \ 2017
Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunn ...
help
Bodemverdichting Band versus rups [Video]
2016
Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
help
Caterpillar solliciteert naar agrarisch werk \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
Ook in ons land kijkt Caterpillar naar de landbouw en tuinaanleg. Hoewel het merk bekendstaat om zijn erg zware machines heeft het een duidelijk aanbod ontwikkeld voor de landbouw. De telescoopladers, wielladers en kleinere graafmachines hebben hun a ...
help
Specifieke banden sparen de bodem \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2016
Michelin is en blijft hét premiummerk in de bandenwereld. Nieuwe producten staan volledig in kader van het respect voor de bodem.
help
Bodemverdichting voorkomen met vaste rijpaden \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro start een pilootproject ‘Meerjarige vaste rijpaden op breed spoor’. Daarom werd eind april een aangepaste trekker met bps-besturing voorgesteld.
help
Beter bodembeheer congres, 4 oktober 2016: presentaties [Presentatie]
2016
Verschillende presentaties gegeven op 4 oktober 2016 op het congres beter boombeheer: PPS Duurzame bodem / Tjitse Bouwkamp Is onze landbouwbodem toekomstbestendig? / Wijnand Sukkel Bodem: dood substraat of levend ecosysteem? / Joeke Postma Effecten o ...
help
Maisteelt was in jaren niet zo lastig : indroging van mais dreigt na verregend seizoen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2016
De teelt van snijmais kenmerkt zich dit seizoen door extremen. Na een voortreffelijke start volgde een extreem natte periode. Het seizoen eindigt juist droog. Wat betekent dit voor de nateelt, de nabewerking en welke lessen zijn er te trekken voor volge ...
help
Terug naar de basis \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
2016
Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen no ...
help
Impact van gemechaniseerde houtoogst op de bosbodem & effecten van het werken met dunningspaden [Boek]
Potvliet, G. \ [ca. 2016]
Volgens Ampoorter et al. (2008) is het merendeel van de Belgische bosbodems reeds verdicht. In Nederland zijn hier geen gegevens van bekend. Echter, ongeacht de huidige staat van de Nederlandse bosbodems vragen de negatieve effecten van bodemverdicht ...
help
Nooit meer van gebaande paden? : pemanente dunningspaden als mogelijke oplossing voor het beperken van bodemverdichting \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Potvliet, G. \ Delforterie, W. \ 2016
Het machinaal oogsten en uitrijden van hout met zwaar materieel is al geruime tijd gemeengoed binnen het Nederlandse bosbeheer. Het leidt echter in veel gevallen tot bodemverdichting. Welke effecten dit heeft op de bosbodem en het bosecosysteem is vo ...
help
Effecten grondbewerking op bodemstructuur 2014 [Video]
2016
Deze kennisclip staat stil bij de effecten grondbewerking op de bodemstructuur. Daarbij wordt stilgestaan bij de volgende aspecten: rijsnelheid en mesttoediening; groenbemester en compost; spitten en woelen.
help
Bodemverdichting Ondergrondverdichting [Video]
2016
Deze kennisclip behandelt de problemen door grondverdichting in de akkerbouw. Aangegeven wordt hoe dit kan worden tegengegaan.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.