help
Nitraatresidu verlagen met groenbedekkers \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Half november organiseerde Inagro een bezoek aan een proefveld met groenbedekkers in Tielt. De proef moest vooral het effect van de verschillende mengsels op het nitraatresidu in de bodem tonen en meten.
help
Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie [Boek]
Lange, H.J. de \ Hout, A. van der \ Faber, J.H. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voo ...
help
Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen- drinkwaterleidingen : methodiek voor de beoordeling van risico’s voor de drinkwaterkwaliteit [Boek]
Otte, P.F. \ Schans, M.L. van der \ Meerkerk, M.A. \ Swartjes, F.A. \ 2016
Het is mogelijk dat organische verontreinigingen in grondwater via kunststof (polyethyleen) drinkwaterleidingen de kwaliteit van het drinkwater aantasten. De verontreinigingen kunnen door de buiswand dringen en zo in het drinkwater terechtkomen (perm ...
help
De toekomst van de bodem [Boek]
Edelenbosch, A. \ Vegter, J. \ Wensem, J. van \ 2016
Diverse essays ter gelegenheid van het afscheid van de Technische commissie bodem (TCB) op 13 april 2016. De essays zijn geschreven door (oud)leden en -medewerkers van de TCB.
help
Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging: beleid \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
Locaties met historische bodemverontreiniging worden alleen nog aangepakt als de verontreiniging directe en onacceptabele risico's oplevert. In het kader van de Bodemconvenanten 2009-2015 en 2016-2020 worden deze locaties vastgesteld en met spoed aan ...
help
Animatie milieumeetlat [Video]
2016
In dit animatiefilmpje wordt uitleg gegeven over het gebruik van de CLM-milieumeetlat. Hierin wordt de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen op grondwater, bodemleven, natuurlijke vijanden, waterleven, bestrijders en de toepasser behandeld.
help
Monitoring landbouwkundige risico’s bij actief bodembeheer in Krimpenerwaard : monitoringsplan en nulmeting [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Rietra, R.P.J.J. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgerichte bodembeheerplan vo ...
help
Ontsluiting van bodemkwaliteitsgegevens \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bruchem, H. van \ Tuinhof, H. \ Wintersen, A. \ Versluijs, K. \ Klein Kranenburg, J. \ 2015
Van alle bodemonderzoeken die in Nederland worden uitgevoerd is naar schatting slechts 60% bij gemeenten beschikbaar. De rest is niet toegankelijk omdat het onderzoeken zijn die zijn uitgevoerd door een individuele netbeheerder of annemer. Niet bij a ...
help
Wat doen we met die vuile erfenis? : vervuild grondwater: nog steeds een risico : thema Onder de grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
In 1979 werd de eerste grote bodemverontreiniging ontdekt. Inmiddels is het ruim 35 jaar later en nog steeds lopen veel drinkwaterwinningen het risico dat ze vervuild raken. Hoe staat het ervoor met het saneren van oude bodemverontreinigingen? En dan ...
help
Intensief onderhandelen leidt tot nieuw bodemconvenant \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase voor het bodem- en ondergrondbeleid. Daarover maa ...
help
Evaluation of ecological risk limits for DDT and drins in soil : assessment of direct toxicity and food chain transfer [Boek]
Smit, C.E. \ Verbruggen, E.M.J. \ 2015
Ecological risk limits play an important role in the Dutch soil protection policy. Together with human health related risk limits, they are used for assessment of soil quality in the context of decision making on remediation, re-use of soil and risk ...
help
Update of ecological risk limits for arsenic in soil [Boek]
Herwijnen, R. van \ Postma, J. \ Keijzers, R. \ 2015
Ecological risk limits play an important role in the Dutch soil protection policy. Together with human health related risk limits, they are used for assessment of soil quality in the context of decision making on remediation, re-use of soil and risk ...
help
Nieuwe verontreinigingen : [thema] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
2015
11 artikelen over het thema nieuwe verontreinigingen: 1) Gezamenlijke aanpak voor: "nieuwe verontreinigingen" gewenst!: inventarisatie moet leiden tot een internationale onderzoeksagenda. 2) Karakterisatie chemische stoffen bodemverontreiniging: aanp ...
help
Doorvergiftiging in de voedselketen door bodemverontreiniging: toepassing in bodembeleid : inventarisatie van knelpunten, praktijkervaringen en oplossingen [Boek]
Brand, E. \ Mesman, M. \ 2015
Het RIVM beschrijft in dit rapport de modellen waarmee de doorvergiftiging wordt beoordeeld, en benoemt de ervaringen in de praktijk, de knelpunten daarin en mogelijke oplossingen. Er zijn twee routes om rekening te houden met de doorvergiftiging: in ...
help
Bodemconvenant 2016-2020 : grondwaterbeheer krijgt hogere prioriteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase van het bodembeleid. Daarover maakten Rijk, provi ...
help
Soil pollution and soil protection [Collegedictaat]
Keizer, M.G. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ Goede, R.G.M. de \ 2015
help
Microbiological and geochemical dynamics of the subsurface: chemical oxidation and bioremediation of organic contaminants [Proefschrift]
Sutton, N.B. \ 2014
Verontreiniging van de ondergrond als gevolg van stedelijke en industriële activiteiten vormt een ernstig milieurisico. Om deze locaties te zuiveren en in hun oorspronkelijke staat te herstellen is het noodzakelijk dat efficiënte saneringstechnologie ...
help
Voorbij het eigenbelang : complexe gebiedsprocessen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Büscher, C. \ Pieron, M. \ 2014
Complexe gebiedsprocessen kunnen betrokkenen voor een zware uitdaging plaatsen, waarbij veel partijen en belangen met elkaar verweven zijn. De integrale en proactieve benadering wordt vaak als ideaalbeeld naar voren geschoven. Maar werkt dat in de pr ...
help
Bodemverontreinigingen en werken in de ondergrond \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Denzen, A. van \ Havermans, W. \ 2014
Dagelijks wordt er bij werkzaamheden in de ondergrond, vooral in binnenstedelijk gebied, verontreinigde grond aangetroffen. Bij het aantreffen en verwijderen van deze verontreinigde grond gelden wettelijke veiligheidsmaatregelen. Soms moeten daarnaas ...
help
Inventarisatie toets- en rekeninstrumenten [Boek]
Nijs, T. de \ Brand, E. \ Bulens, J. \ Geus, E. \ Gooijer, L. \ Hoogerbrugge, R. \ Otte, P. \ Verspoor, H. \ Zoonen, P. van \ 2014
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke toets- en rekeninstrumenten vergunningverleners kunnen gebruiken om de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving te beoordelen. Het toetsen rekeninstrumentarium kan onder andere worden vereenvoudigd a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.