help
Vergelijk je bedrijfsresultaten ook 'gesloten' \ Management&techniek [Artikel]
Vets, H. \ 2016
Traditioneel worden de resultaten op ‘gesloten’ varkensbedrijven in bedrijfseconomische boekhoudingen gesplitst in gescheiden resultaten voor de zeugen- en vleesvarkenshouderij. Toch staan de financiële resultaten van zeugen en vleesvarkens natuurlij ...
help
Cashflowbarometer intensive veehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Leyten, J. \ 2016
De barometer intensieve veehouderij op basis van cashflows geeft een zicht op de actuele rentabiliteit in de Vlaamse veehouderij en blikt terug op de voorbije jaren. Zowel de varkens,- melkvee- als de pluimveehouderij komen aan bod.
help
Meer euro's onder de streep in 2014 : economie op Koeien & Kansen-bedrijven \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Doornewaard, G. \ Haan, M. de \ 2016
In het project Koeien & Kansen (K&K) werken melkveehouders, onderzoekers en adviseurs samen aan het verbeteren van de milieuprestaties, zonder verlies aan inkomen. Het verhogen van de mineralenbenutting krijgt hierbij veel aandacht. Vanaf 2014 heeft ...
help
Marten Nico Bierman: natuurwezens in de jaarrekening? \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bierman, M.N. \ 2016
‘Natuurwezens in de jaarrekening? Kijk maar uit, straks moeten we nog loonbelasting voor ze gaan betalen’, zei iemand tegen me tijdens de winterconferentie in 2015. Die uitspraak inspireerde me om vooral op dit onderwerp door te gaan.
help
Terugblik op 25 jaar Kastiel \ Management&techniek [Artikel]
Vets, H. \ 2016
Bedrijfsleiderskringen (BLK) kennen een lange traditie bij Boerenbond. Deelname aan de Tiber-boekhouding vormt hiervan de basis. Hoewel niet iedereen ervoor open staat om zijn bedrijfscijfers te delen met collega’s, is het toch nog steeds een succesf ...
help
Kijk op verborgen rendement : Bartele Verbeek: ‘Boeren moeten kritisch zijn op hun marginale voerkosten’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2015
De open dag van het Koeponveebedrijf in Feerwerd ging hand in hand met een demonstratie van een viertal dochtergroepen. Onder meer Bartele Verbeek verzorgde een inleiding. HIJ pleit fanatiek voor een hogere productie per koe.
help
Sample of Dutch FADN 2013 : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings [Boek]
Ge, L. \ Veen, H.B. van der \ Meer, R.W. van der \ Vrolijk, H.C.J. \ 2015
Het Europese Bedrijveninformatienet (RICA) vereist dat Nederland jaarlijks de boekhoudkundige gegevens van 1.500 boerderijen naar Brussel stuurt. Deze taak wordt uitgevoerd door het LEI en CEI. Dit rapport geeft een toelichting op de steekproef voor ...
help
De kostprijs in de agrarische sector \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2015
De kost gaat voor de baat uit, oftewel: om te verdienen moeten eerst kosten gemaakt worden. Om uiteindelijk een goed rendement te behalen, is het voor een ondernemer belangrijk om goed in beeld te hebben hoe hoog de kosten precies zijn. De kostprijsb ...
help
De kostprijs in de pluimveehouderij \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2015
De kostprijs geeft de ondernemer inzicht in de verwachte kosten van het bedrijf. Met dat inzicht kunnen plannen voor investeringen, de markt en de bedrijfsstrategie gemaakt worden. Niet alle pluimveehouders zien de noodzaak voor het (ook nog) bereken ...
help
Vleesvee: cijfers spreken : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Audenaert, D. \ Van Dijck, L. \ 2015
Dossier vleesvee: cijfers spreken, bevat de volgende onderwerpen '1000 euro saldo per zoogkoe, utopie of noodzaak?, De kwaliteit van de geslachte runderen, Zelfkritiek maakt je sterker,
help
Rendementsverschillen blootgelegd \ Management&techniek [Artikel]
Van den Bogaert, T. \ Van Gansbeke, S. \ Vets, H. \ 2015
In rapporten en statistieken worden gewoonlijk gemiddelden gepresenteerd. Zo kan het gemiddelde rendement van een aantal varkensbedrijven in een steekproef worden berekend. De verschillen tussen de best en de slechtst scorende bedrijven zijn echter v ...
help
Marges in de varkenshouderij kleuren overal dieprood \ Management&techniek [Artikel]
Delbeke, P.J. \ 2015
Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de ons omringende landen staan de marges in de varkenshouderij zwaar onder druk. Vooral die in de zeugenhouderij kleurden het laatste jaar dieprood. Hoelang Europese varkenshouderij deze situatie nog aan? Hoelan ...
help
Cashflowbarometer intensieve veehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Leyten, J. \ 2015
Om een goed zicht te krijgen op de evolutie en de actuele rentabiliteit in de diverse sectoren van de intensieve veehouderij in Vlaanderen is de cashflowbarometer een goed instrument. We maken een analyse voor de eerste 3 kwartalen van dit jaar en bl ...
help
Dossier Rantsoenkosten bewaken op het melkveebedrijf \ Management&techniek [Artikel]
Schoonhoven, D. \ Decaesteker, E. \ Vaes, R. \ Vandaele, L. \ 2015
De twee artikelen binnen dit dossier gaan over de kostprijs in de melkveehouderij. Hoewel de kostprijs van melk in 2014 niet verder doorsteeg, bleef hij wel op het niveau van 2013. De kostprijs is zeer hoog vergeleken met die van vóór 2007. Het stree ...
help
Europese vergelijking van enkele bedrijfseconomische indicatoren van de Vlaamse landbouw (2008-2012) [Boek]
Bergen, D. \ Tacquenier, B. \ 2015
Dit focusrapport presenteert de resultaten van de Europese vergelijking van een aantal voor de Vlaamse landbouw belangrijke (bedrijfs)economische parameters.
help
Ratio-analyse in de varkenshouderij \ Management&techniek [Artikel]
Swennen, J. \ 2015
De voorlichting in de landbouwsector is al jaren vertrouwd met financiële en bedrijfseconomische begrippen die berekend worden in bedrijfseconomische boekhoudingen. Toch zijn er steeds meer vennootschappen in de sector die geen bedrijfseconomische bo ...
help
Schommelende melkprijzen: wat nu? \ De boerin [Artikel]
Booij, A. \ 2015
Van ruim 40 naar krap 30 cent. De daling die de melkprijs het afgelopen jaar doormaakte, is een voorbode voor de vrijemarktsituatie vanaf 1 april 2015. Esther Weernink van accountantskantoor Countus en Jacoline Hamming van Accon avm geven tips voor b ...
help
Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee [Boek]
Vrints, G. \ Deuninck, J. \ 2015
Het rapport over de vleesveehouderij bevat een analyse van de boekhouddata van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) op niveau van de bedrijfstak vleesvee. Het rapport bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel bevat de belangrijkste technische en ...
help
Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw : dieren en gewassen 2009-2013 op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk [Boek]
Vrints, Goedele \ Deuninck, Joeri \ Tacquenier, Boris \ DʹHooghe, Joost \ Van der Straeten, Bart \ 2015
Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een groeiende vraag naar cijfers over en inzicht in de economische situatie van de verschillende sectoren. Het bedrijfseconomisch thema is daarnaast prominent aanwezig i ...
help
Eerste vaste werknemers worden goedkoper \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
Er zijn in ons land heel wat verminderingen van sociale bijdragen. In Boer&Tuinder van 18 november 2014 kon je hierover meer lezen. In deze bijdrage willen we dieper ingaan op de lastenvermindering die voorzien is voor de eerste vijf vaste werknemers ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.