help
Duurzaamheid in de bloembollensector [Video]
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) \ 2015
Twee ondernemers geven in dit filmpje hun visie op duurzaamheid in de bloembollensector, ondersteund door Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen.
help
Organische stof in de Bollenstreek \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
Als organische stof in de grond belandt, dan reageert het op de toestand in de bodem. Het Effect Organische Stofgehalte (EOS) kan op de ene grond zomaar drie keer zo hoog zijn als op de andere. Dit is de reden dat er enkele jaren geleden een onderzoe ...
help
Kennis en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014 [Boek]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Os, G. van \ 2015
De notitie ‘Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (MK). Het betreft een aanvulling van de stand van zaken (2014) op de paragraaf ...
help
IDC koppelt kennis van praktijk, onderzoek en onderwijs \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2015
Sinds eind 2013 kent de bloembollen- en vasteplantensector zijn eigen Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC). Het is gevestigd bij PPO in Lisse en brengt praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar. Het is een nieuwe manier om met innovatie en kenn ...
help
Rijnland en bloembollensector samen richting betere waterkwaliteit : zoektocht naar maatregelen om fosforemissie te verminderen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Krol, A.F. \ Rooden, J.C.A. van \ 2014
In het oppervlaktewater in de Duin- en Bollenstreek worden teveel nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen om te voldoen aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Vooral fosfor is een groot probleem. Het Hoogheemraadschap van Ri ...
help
Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : test van maatregelen die fosforemissie verminderen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Chardon, W.J. \ Groenenberg, B.J. \ Jansen, S. \ Gerritse, J. \ Buijer, A. \ Talens, R. \ Krol, A. \ 2014
In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnl ...
help
'Met juiste bemesting organische stof op peil' : bollenbodem in balans \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2013
Organische stof breekt op bollengronden in het noordelijk zandgebied en de bollenstreek rondom Lisse snel af. Het aanbrengen van effectieve organische stof (e.o.s.), zoals groencompost, compenseert de jaarlijkse afbraak.
help
De innovatieve kracht van de Green Port Duin- en Bollenstreek [Video]
ZOMAARproducties \ 2013
Video over innovaties in de bloembollenteelt en -verwerking in de Bollenstreek. Aan bod komen: samenwerking tussen telers, Kenniscentrum Plantenstoffen, mogelijkheden voor de plantenveredeling, precisielandbouw en ondernemerschap
help
De kleurige Zuidelijke Bollenstreek \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
2013
Na de krokussen begint eind maart een overweldigende bloei van tulpen, narcissen en hyacinten tot in mei. In de nazomer bloeien op de velden gladiolen, dahlia’s, anjers en asters. De Keukenhof trekt zo ongeveer 800.000 bezoekers per jaar. Dat allemaa ...
help
GoeddoorGrond [Brochure]
[2013]
Een gebiedsgerichte aanpak van drie bodemgerelateerde ziekten, namelijk Rhizoctonia solani, Pythium en Pratylenchus penetrans.
help
Collectief agrarisch natuurbeheer wordt belangrijk \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2013
Jan Hoogeveen, voorzitter van de Agrarische Natuur- en Landschapvereniging Geestgrond, is positief over de recent gepubliceerde visie op agrarisch natuurbeheer van staatssecretaris Sharon Dijksma. De belangrijken rol die agrarische natuurverenigingen ...
help
Flower Science Park: stimulans voor innovatie \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2013
De bollenstreek is de bakermat voor de bloembollensector: Maar nu de teelt is teruggelopen tot maximaal 2500 hectare, dient de Bollenstreek andere sterke punten uit te buiten, zoals het aanjagen van bloembollen gerelateerde innovaties. Met de realisa ...
help
'Iets verzinnen wat een ander niet heeft' : loonbedrijf Johan Bakker \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2013
Het loonbedrijf van Johan Bakker (52) uit Noordwijkerhout is al meer dan honderd jaar oud. Door de jaren heen hebben de eigenaren altijd een goed gevulde opdrachtenportefeuille gehad, maar dat biedt geen garanties voor de toekomst. In deze tijd van k ...
help
Bloeien in de bollenstreek : loonwerkers verkennen kansen in een krimpende markt \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2013
Hoe zorg je ervoor dat je aantrekkelijk blijft voor een krimpende doelgroep en groeiers die de mechanisatie minder snel uit handen geven? Over die vraag boog zich een groepje loonwerkers in de Bollenstraak in Zuid-Holland. "Een gemiddelde rooimachine ...
help
'Toeristen gaan met positief beeld naar huis' \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2012
Met Keukenhof en het Bloemencorso van de Bollenstreek als hoogtepunten is het toerisme in de Bollenstreek sterk bloembollen-gerelateerd. Dat levert de bloembollenbusiness veel goodwill op. "Het toerisme bezorgt de sector een positief imago," zeggen C ...
help
Keukenhof Holland : van keukenduin tot lentetuin : de wordingsgeschiedenis van internationale bloemententoonstelling Keukenhof [Boek]
Timmer, M. \ Dwarswaard, A. \ Klerkx, J. \ cop. 2012
In 1949 one of the icons of the Dutch identity was founded in the western part of Holland: Keukenhof, nowadays known as the most beautiful springgarden in the world, famous worldwide for its beautiful landscaping with bulb flowers as its main focus. ...
help
Beplanting maakt van Duin- en Bollenstreek mooi landschap \ BloembollenVisie [Artikel]
Bultink, M. \ 2011
De Duin- en Bollenstreek krijgt een groener aanzien. Door diverse nationale en Europese subsidieregelingen is enkele jaren gestart met het aanplanten van streekeigen struiken en bomen, zoals haagbeuk, elzen en leilindes. In dit artikel de stand van z ...
help
Greenkeeper tussen de bloembollen : team Tespelduijn plantte 750.000 bloembollen op de golfbaan \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2011
Midden in de Bollenstreek, op twee steenworpen afstand van de Keukenhof, is op Landgoed Tespelduyn, eigendom van de familie Van Duivenvoorde, een nieuwe 9-holes baan in gebruik genomen. Circa 750.000 bloembollen geven deze baan een bijzonder karakter ...
help
Wassergeest : herstel van een groot natuurgebied in Zuid-Holland \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
Valk, M. van der \ 2011
Natuurgebied Wassergeest ligt in de Bollenstreek, in de gemeente Lisse. Het bestaat uit indrukwekkende bospercelen afgewisseld met uitgestrekte graslanden en maakt samen met het naastgelegen Keukenhofbosch deel uit een van het landgoed Keukenhof.
help
Hyacintentelers niet ontevreden over oogst \ BloembollenVisie [Artikel]
Pennings, J. \ Dwarswaard, A. \ 2011
Half juli 2011 zijn de hyacinten grotendeels de grond uit. Voor BloembollenVisie reden om een ronde te maken langs een aantal kwekers. Uit de oogstimpressie blijkt dat de verschillen tussen de belangrijkste teeltgebieden niet groot zijn. Zowel in het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.