help
De linden op Huis te Manpad \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Boer, K. de \ 2020
In dit artikel wordt verteld op welke wijze de 280 jaar oude lindebomen op het voorplein en naast het Huis te Manpad konden worden vervangen, Hoe nieuwe bomen uit stekmateriaal van de ouderbomen zijn verkregen.
help
Stedelijk groen helpt tegen klimaatverandering! \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Spijker, J. \ Lerink, B. \ 2020
In het klimaatakkoord is de rol die stedelijk groen kan spelen voor de klimaatopgave onderbelicht. Dat is jammer, omdat de oppervlakte van steden, dorpen en infrastructuur in Nederland aanzienlijk is. En het aardige van stedelijk groen is dat dit naa ...
help
Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad \ Nature Today [Artikel]
2020
Zaterdag 21 maart is het 'International Day of Forest'. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbev ...
help
Zelf aan de slag tegen de eikenprocessierups \ Nature Today [Artikel]
2020
Eikenprocessierupsen zijn geen pretje, maar vanaf april moeten we ook daar weer het beste van maken (naast het coronavirus...). Met de goede aanpak geven de rupsen steeds minder overlast. Waar u ook woont of werkt: gebruik en verspreid deze kennis.
help
Op weg naar een groene stad \ De hovenier : vakblad voor alle hoveniers [Artikel]
Wissing, N. \ 2020
Het zijn interessante tijden. Architecten, planologen en projectontwikkelaars pikken de signalen op dat we anders met de natuur moeten omspringen. Je kunt de grond niet klakkeloos blijven verharden. In stedelijke woonwijken worden nu willekeurig bome ...
help
Assessment of tree segmentation algorithms based on UAV LiDAR data for Above Ground Biomass estimation [Studentenverslag]
Mauri, Leonardo \ 2020
help
Groen, groener, groenst : De oogst aan innoverende groenprojecten \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
2020
help
Bomen over boomprojecten maandag : De mooiste groenprojecten in de spotlights \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Weijde, L. van der \ 2020
help
Door de boomveer kunnen bomen groeien op plaatsen waar dat anders niet kan : Boominnovator Stef Janssen vertelt over de boomveer \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Rispens, S. \ 2020
Boomkwekerij Ebben won onlangs 50.000 euro, als een van de drie winnaars van de prijsvraag 'Het fietspad van de toekomst', georganiseerd door de provincie Utrecht. Bedrijven en particulieren werden opgeroepen innovatieve ideeën in te zenden. Realisee ...
help
De EPR : Leidraad beheersing eikenprocessierups uitgebracht : thema gezondheid in de openbare ruimte \ Stadswerk magazine [Artikel]
Spijker, J.H. \ 2020
Vorig jaar hebben we ervaren dat de eikenprocessierups onze gezondheid en ons welbevinden aanzienlijk kan schaden. Wat is een effectieve aanpak om de overlast te beheersen zonder onnodig hoge beheerkosten te maken? De ‘Leidraad beheersing eikenproces ...
help
Nationaal Bomenplan [Boek]
2020
Vanwege de grote waarde die bomen hebben vinden de initiatiefnemers dat er voor elke Nederlander minimaal 1 boom bij moet komen (ofwel 100.000 hectare nieuw bos) en 20.000 hectare nieuwe landschapselementen moeten komen vóór 2040. In het Klimaatakkoo ...
help
Greenery: more than beauty and health : the positive effects of greenery in urban environments [Factsheet]
Hiemstra, J.A. \ Vries, S. de \ Spijker, J.H. \ 2019
Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a p ...
help
Aanpak hittestress Harderwijk [Boek]
Spijker, J.H. \ Jacobs, C.M.J. \ Mol, G. \ 2019
Deze rapportage geeft een samenvattend beeld van de problematiek van stedelijke hittestress in Harderwijk, de resultaten van de risico-dialoog en conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Harderwijk.
help
‘Bomensteden’ onder de loep : Fellowship Urban Forestry aan de TU Delft \ Stadswerk magazine [Artikel]
Smit, M.G.J. \ 2019
Aan de TU Delft is vorig jaar de ‘fellowship’ Urban Foresty ingesteld, in samenwerking met branchevereniging VHG. Bij dit onderzoeksprogramma worden bomen in stedelijk gebied vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd. En dat is hard nodig volgens Rese ...
help
Dossier nature based solutions : WURKS-project Groen Kennisnet [Dossier]
2019
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en d ...
help
Integratie van groen in woontorens Bosco Verticale in Milaan \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2019
Het project ‘Groen Bouwen’ waarvan Groen Groeien partner is en het project ‘Groen in de Bouw’ van Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) organiseerden van 10 tot 13 oktober een studiereis met als insteek kwaliteitsvol groen als onderdeel van gebouwen. Via e ...
help
Kunnen we de aandacht verschuiven van meststoffen naar water? : een groene stad vraagt om goede groeiplaatsen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Staak, H. van der \ Moosdijk, L. van de \ 2019
Een bodem met een hoge bodemvruchtbaarheid zorgt ervoor dat planten groeien zonder dat er iets aan toegevoegd hoeft te worden. Nu heeft een plant om te groeien vooral water en kooldioxide nodig. Dat laatste krijgt hij via de lucht en het is tegenwoor ...
help
Groen, groener, groenst : de oogst aan innoverende groenprojecten \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
2019
help
'Wetenschap is de basis voor beleidsnormen en incentives' : grote steden over groenbaten: maak alle partijen duidelijk hoe belangrijk en winstgevend groen is \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2019
Voor groen- en boombeheerders waren de baten van groen al jaren duidelijk, maar de rest van de maatschappij begint dit nu ook te beseffen. Vakblad Stad en Groen schuift aan tafel met bomenmensen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam om te praten ove ...
help
Onderzoekers erkennen tanende wetenschappelijke rol van Nederland in urban forestry : Prof. Van der Velde: 'We moeten een stap zetten én internationale onderzoeken toegankelijk maken voor de praktijk' \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2019
Nederlandse onderzoekers publiceren nauwelijks meer in wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van stadsbomen, ofwel urban forestry. Vakblad Boomzorg stelt enkele wetenschappers en onderzoekers de vraag: hoe droevig is het gesteld met de wetens ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.