help
Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen [Boek]
Zande, J. C. van de \ Wenneker, M. \ 2015
Momenteel vinden in verschillende gemeenten discussies plaats over de veiligheidszones rond fruitteeltbedrijven als gevolg van bespuitingen en de blootstelling van te bouwen woningen dichtbij de boomgaard. In deze rapportage wordt voor de blootstelli ...
help
Goed afgestelde spuitmachines gaan langer mee \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
In 1996 werden in België de eerste officiële keuringen van de spuitmachines uitgevoerd. Volgens de wetgeving moeten die om de 3 jaar goedgekeurd worden voor gebruik. Sindsdien zijn er 6 cycli van 3 jaar afgewerkt.
help
Environmentally Dependent Application System : vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie [Brochure]
[2014]
Vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie, gewasafhankelijk spuiten, vaststellen gewasgezondheid met spctrale reflectie en vaststellen boomgeometrie met ultrasone sensoren; overzicht in het kader van IsaFruit
help
Computersimulaties verbeteren spuittechniek \ Management&techniek [Artikel]
Verboven, P. \ Hendrickx, N. \ Nuyttens, D. \ 2013
Bij de gewasbescherming van fruitteelt is er bij het spuiten niet alleen aandacht nodig voor een optimale bescherming van de gewassen, maar ook voor de voedselveiligheid, het oppervlaktewater, naburige teelten en de omgeving in het algemeen. Hierbij ...
help
Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen [Boek]
Stallinga, H. \ Nieuwenhuizen, A.T. \ Lans, A.M. van der \ Velde, P. van \ Zande, J.C. van de \ 2013
Bij bespuitingen van laanbomen met gewasbeschermingsmiddelen is het vaak moeilijk om de top van de bomen te bereiken. Vooral wanneer de bomen geplant zijn met weinig ruimte in en tussen de rijen. Vaak worden axiaalspuiten gebruikt met een hoge capaci ...
help
Weg met de wolk, gebruik luchtmengdoppen \ Management&techniek [Artikel]
Hendrikcx, N. \ 2012
Naast de ontwakende boomgaarden en de bloesemtoeristen, ontbreekt ook ‘de wolk’ die zich door de boomgaard verplaatst niet in het typisch Haspengouws voorjaarsplaatje. Deze nevel wordt door de boomgaardspuiten gegenereerd om gewas en oogst te bescher ...
help
Casa-boomgaardspuit op Perendag 2010 [Video]
2011
Tijdens de Perendag 2010 was de Casa-boomgaardspuit met sensortechniek te zien. Deze spuit wordt ontwikkeld binnen het internationale samenwerkingsproject Isafruit door Nederlandse onderzoekers samen met onderzoekers uit andere landen. Verschillende ...
help
Perendag 2010 : innoveren en nieuwe rassen peren [Video]
2011
Op de perendag 2010 was er veel aandacht voor duurzame gewasbescherming. Bezoekers konden een rondgang maken langs verschillende demoproeven zoals een najaarsbehandeling tegen bladluis, kalkmelkberegening en duurzame onkruidbestrijding. Daarnaast wer ...
help
Meerrijige spuitmachines breken door : deze spuiten zijn optimaler en efficiënter in het gebruik van middelen: meerrijige spuitmachines, deel 2 \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Balkhoven, H. \ 2011
In het eerste artikel over meerrijige spuitmachines dat adviseur Henny Balkhoven in Fruitteelt nr 22 publiceerde, ging hij vooral in op de tijden en middelenbesparingen die deze spuitmachines opleveren. Naast deze besparingen zijn natuurlijk meer fac ...
help
Enkelrijige spuit niet meer weg te denken : lage investering geeft doorslag : eenrijige spuit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Oostveen, A. \ 2010
Fruittelers behandelen het grootste deel van het Nederlandse areaal met enkelrijige spuiten. En dat zal niet veranderen zodat voor deze machines een groot marktaandeel behouden blijft. Daar spelen leveranciers op allerlei manieren op in
help
Development of a Crop Adapted Spray Application (CASA) sprayer for orchards \ Abstract Book AAB Workshop : new pesticide application machinery, Marston, 21 October 2010 [Artikel]
Zande, J.C. van der \ Doruchowski, G. \ Balsari, P. \ Wenneker, M. \ 2010
In the EU-FP6 ISAFRUIT project a Crop Adapted Spray Application system (CASA) for precision crop protection was developed (Doruchowski et al., 2009). The system ensures efficient and safe spray application in orchards according to actual needs and wi ...
help
Ontwikkeling spuitmachines kleinfruit staat niet stil \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Koster, P. \ 2009
Een overzicht van de keuzemogelijkheden die fruittelers hebben op het gebied van spuitmachines van verschillende leveranciers, die spuitmachines hebben aangepast voor het kleinfruit
help
Nieuwe generatie boomgaardspuiten breekt door \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oostveen, A. \ 2009
Nieuwe spuiten voor boomgaarden pakken 2 of 3 rijen tegelijk. Sommige reduceren de ongewenste emissie ook net zover als een tunnelspuit, maar dan zónder tunnel of scherm. Deze nieuwe generatie spuitmachines is definitief doorgebroken werd duidelijk o ...
help
Nieuwe spuittechnieken centraal tijdens Suprofruit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vliegen-Verschure, A. \ 2009
Onderzoekers uit binnen- en buitenland wisselden informatie uit over allerlei nieuwe spuittechnieken tijdens het symposium Suprofruit dat van 30 september tot 2 oktober 2009 werd georganiseerd in Wageningen en Randwijk. Van technieken die al in de pr ...
help
'Teler moet zich vooral gaan richten op een gezonde bodem' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Schaik, M. van \ 2008
Spuittechniek en het almaar kleiner wordende gewasbeschermingsmiddelenpakket zorgen ook op kleinfruitteeltbedrijven voor de nodige veranderingen. Kleinfruittelers Gerco Vaandering uit Lienden geeft zijn visie op de onderwerpen en de invloed daarvan o ...
help
Prototypen drierijige emissiearme spuit in bedrijf \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Maas, R. van der \ Wenneker, M. \ 2008
De nieuwe spuit van KWH is een stap verder in het combineren van meerrijig en emissiearm spuiten. De prototypen van de nieuwe machine worden op twee bedrijven getest. Met technische informatie
help
Maak de laanboomspuit winterklaar \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Hendrix, A. \ 2007
Een goed onderhouden en juist afgestelde spuit komt de effectiviteit van een bespuiting ten goede. Daarom adviseert Ard Hendrix, nu de winter voor de deur staat, de spuit goed te reinigen en na te kijken
help
Zelfrijdende tunnelspuit : wat in de wijnbouw kan, kan ook in hardfruit \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Kuipers, G. \ 2007
Besparing op tijd en middel, dat waren belangrijke redenen voor Jan van Olst uit Andelst om te investeren in de zelfrijdende tunnelspuit Lipco Z124. de spuit, een wereldprimeur in de fruitteelt, was voor het eerst te bewonderen op de open dag van Fru ...
help
Demonstratie nieuwe meerrijige spuitmachine in Grathem \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Aalbers, P. \ 2007
De NFO-afdeling Noord- en Midden-Limburg hield een avondbijeenkomst in het kader van het demonstratieproject Geïntegreerde Gewasbescherming in de Fruitteelt bij Roger en Chantal Houben in Grathem. Meer dan 35 telers bezochten op 9 augustus 2007 de bi ...
help
Plukrobot en drierijige spuit stelen show op Appeldag : eerste Appeldag van NFO-kring Midden-Nederland en DLV in Meteren \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Schel, J. \ 2007
De eerste editie van de Appeldag stond voornamelijk in het teken dan mechanisatie. De plukrobot uit België en de drierijige spuit met luchtondersteuning van Munckhof trokken als primeurs de meeste aandacht
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.