help
Bieten bijbemesten na opkomst \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Wilting, P. \ 2015
Een tekort aan voedingsstoffen in bieten heeft een negatief effect op de suikeropbrengst. De teler kan een tekort na opkomst van het gewas nog repareren.
help
Voorkom te lage PH en boriumgebrek \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2014
Een te lage pH en boriumgebrek kosten veel geld. Daarentegen kost laat optredend magnesiumgebrek geen opbrengst. Weet dus wat er aan de hand is voor u actie onderneemt.
help
Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem [Boek]
Chardon, W.J. \ Oenema, O. \ 2013
Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat ...
help
Kleine aandachtspunten met grote gevolgen [Presentatie]
Wilting, P. \ 2013
Powerpointpresentatie, gehouden op de Suikerbieteninformatiedagen, over kleine aandachtspunten in de suikerbietenteelt.
help
Effecten van zwavel, borium en mangaan bij de teelt van zetmeelaardappelen : eindrapport over de jaren 2011 en 2012 [Boek]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ Veldman, W.S. \ 2013
In 2011 en 2012 werden in opdracht van Productschap Akkerbouw veldproeven uitgevoerd in het kader van het project “Effecten van meso- en micro-elementen bij de teelt van zetmeelaardappelen”. Doel van het onderzoek was te bepalen welke effecten toedie ...
help
Late bemesting van bieten kan zinvol zijn \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2013
Vanaf ongeveer het sluiten van het gewas kan het nuttig zijn om aanvullend te bemesten. Dit geldt voor magnesium, borium en mangaan. Bemesting met andere voedingsstoffen is dan zinloos.
help
Bemesting - Deel II: Herkenning en bestrijding van gebreksziekten Mg, K, Na, B, Mn [Presentatie]
2012
Powerpointpresentatie van de Suikerbieteninformatiedagen 2012.
help
Boor in de groenteteelt : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Verhaeghe, M. \ 2012
Voor een optimale groei en ontwikkeling hebben planten nood aan voldoende opname van essentiële elementen: macro- en microelementen. Deze elementen moeten in de juiste verhoudingen aanwezig zijn in het plantenweefsel opdat de plant de volledige groei ...
help
Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2011
Moeten de stikstofgiften aan suikerbieten omhoog? Waar en wanneer is gebrek aan borium en mangaan te verwachten en welke maatregelen kan men hiertegen nemen? In dit artikel gaan we op deze vragen in.
help
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2010
Geelverkleuringen kunnen diverse oorzaken hebben en worden vaak toegeschreven aan stikstofgebrek. In veel gevallen is hier echter geen sprake van. Andere gebreksziekten, zoals magnesium-, borium-, mangaan- en kaliumgebrek, en ziekten en plagen kunnen ...
help
Opname van nutriënten door het bietengewas [Presentatie]
Wilting, P. \ 2010
Powerpointpresentatie over de opnamen van nutriënten door suikerbieten.
help
'Alternaria' is niet altijd alternaria \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Meijering, L. \ 2010
Lesies die vroeg in het seizoen voorkomen en lijken op alternaria zijn niet veroorzaakt door alternaria Solani, maar door ozonstress en boriumgebrek.
help
Effect van borium op de hardheid van uien [Boek]
Brink, L. van den \ 2010
Dit rapport beschrijft de resultaten van een experiment waarbij gekeken is naar het effect van bemesting met borium op de hardheid van uien.
help
'Te vaak tekort aan sporenelementen' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Drenth, H. \ 2009
De opbrengsten van zetmeelaardappelen zijn hetzelfde als twintig jaar geleden doordat het bij de bemesting niet goed gaat. Dat zei Nol Mulder van HLB tijdens het symposium ‘Van aal tot zwartbeen’, waarmee HLB bv eind november 2009 het tienjarig besta ...
help
Welke sporenelementen verdienen aandacht bij de bemesting van suikerbieten? \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2009
Voor suikerbieten zijn borium, mangaan en molybdeen belangrijke sporenelementen. Ook dierlijke mest bevat ze, maar meestal niet voldoende om een aanvullende behoefte te dekken. In dit artikel staat waar, wanneer en met welke meststof u deze sporenele ...
help
Advies voor drempelwaarden [Boek]
Verweij, W. \ 2008
Dit rapport bevat een advies aan het ministerie van VROM over de selectie van stoffen in grondwater waarvoor drempelwaarden moeten worden afgeleid. Daarnaast bevat het adviezen over een procedure voor die afleiding en over de hoogte van drempelwaarde ...
help
Het optreden van dubbele kolen en holle stronken bij bloemkool [Boek]
Everaarts, A.P. \ Putter, H. de \ 2006
Bij de teelt van bloemkool komen zogenaamde dubbele kolen voor. De kool bestaat dan uit twee, dicht tegen elkaar aan gegroeide delen. Het verschijnsel gaat meestal samen met holtes in de stronk. De precieze oorzaak van de verschijnselen onder de Nede ...
help
Boriumgift verhoogt suikerbietensaldo \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2006
Boriumtekort veroorzaakt hartrot in suikerbieten. Een bodemtoepassing van Borium, rond het moment van zaaien, werkt beter dan een toepassing via blad op een later moment in het seizoen. Hierdoor kan hartrot worden voorkomen. Vervanging van chilisalpe ...
help
Borium belangrijk bij vatensysteem en de celstrekking van wortels: boriumbemesting komt heel nauw \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2006
Er is weinig bekend over de rol van het sporenelement borium in planten. Duidelijk is wel dat een tekort de celstrekking en de celdeling van de wortels remt. Het element is ook belangrijk bij de opbouw van de vaten, het transportsysteem voor water en ...
help
Regelmässigere Erträge dank Blattdüngung? \ Obst- und Weinbau [Artikel]
Widmer, A. \ Stadler, W. \ Krebs, C. \ 2005
Regelmatige en hoge opbrengst met optimale binnenste en buitenste vruchtkwaliteit zijn beslissend voor een eonomisch succesvolle fruitproductie. De appel- en perenbomen neigen ieder naar soort meer of minder naar een afwisseling tussen goede en slech ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.