help
Will the skyscrapers of the future be made out of wood? [Website]
2020
Wood products that are nearly as strong as steel are going into more high-rises, locking up carbon. But can we grow enough trees to keep pace?
help
Folder Zuid Houtland [Brochure]
2020
De bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook de mondiale druk op natuurlijke grondstoffen is hoog: 40% wordt verbruikt in de bouw. In Nederland komt dat neer op 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar voor infrast ...
help
Routekaart Nationale Biogrondstoffen : naar een groter aanbod en betere benutting [Boek]
Corbey, D. \ Haas, C. de \ Gooijer, K. de \ Jong, P. de \ Schoonman, D.S. \ Schouwenberg, P.-P. \ Wanningen, H. \ Zelderen, K. van \ Smit, I. \ Asselt, B. van \ 2020
We kunnen in Nederland meer biogrondstoffen beschikbaar maken. We kunnen meer biogrondstoffen produceren, we kunnen aanwezige reststromen uit de industrie, landbouw, bos, natuur en openbare ruimte beter benutten. En we kunnen het gebruik van in Neder ...
help
ThinkForest: Science insights to the European Green Deal and forests [Video]
2020
Our May ThinkForest webinar focused on: - What are the main objectives of the Green Deal and how do these relate to the forest-based sector? - How is the forest-based sector in general viewed in the Green Deal? - What are the strengths and weaknesses ...
help
Comment on Strengers & Elzenga, Availability and Applications of Sustainable Biomass (PBL 2020) [Boek]
Searchinger, T.D. \ Moomaw, W. \ Booth, M. \ Norton, M. \ 2020
This comment addresses the PBL report “Strengers & Elzenga, Availability and Applications of Sustainable Biomass (PBL 2020). By failing to apply basic scientific skills and logic, the report misrepresents the science and therefore consequences of usi ...
help
Droogtestress bij bomen in de stad [Studentenverslag]
Bresseleers, S. \ 2020
help
Voorstudie gewascode agroforestry : Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving [Boek]
Luske, B. \ Prins, E. \ Reichgelt, A. \ Kremers, J. \ 2020
help
Meer inlands hout in de bouw goed voor Klimaatakkoord \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Briel, J. van den \ Teeuwen, S. \ 2019
Dat het gebruik van hout in de bouw bijdraagt aan klimaatdoelen is inmiddels bij velen bekend. Slechts 2 procent van het hout dat momenteel in de bouw gebruikt wordt, komt uit Nederland. De burger- en utiliteitsbouw (B&U) staat de komende jaren voor ...
help
10 Veelgestelde vragen over biomassa : Antwoorden vanuit de sector [Boek]
2019
Biomassa en bio-energie zijn belangrijke pijlers van een duurzame energievoorziening. Over de wijze waarop deze duurzame bronnen het best kunnen worden ingezet, bestaat een aantal vragen. De NVDE-leden die actief zijn in bio-energie beantwoorden in d ...
help
Onderzoekers erkennen tanende wetenschappelijke rol van Nederland in urban forestry : Prof. Van der Velde: 'We moeten een stap zetten én internationale onderzoeken toegankelijk maken voor de praktijk' \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2019
Nederlandse onderzoekers publiceren nauwelijks meer in wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van stadsbomen, ofwel urban forestry. Vakblad Boomzorg stelt enkele wetenschappers en onderzoekers de vraag: hoe droevig is het gesteld met de wetens ...
help
Inspiratie voor een leefbare stad [Boek]
Dijkshoorn-Dekker, Marijke \ Haaster-de Winter, Mariët van \ Mattijssen, Thomas \ Polman, Nico \ 2019
Hoe kun je burgers actief betrekken bij oplossingen voor een gezond, leefbaar en duurzaam stedelijk gebied? Er spelen tal van uitdagingen. Hoe kun je in een tijd van grondstofschaarste omgaan met afval? Hoe kun je eraan bijdragen dat een groeiende be ...
help
Presentatie Zuid Houtland : Naar een circulaire bouweconomie [Presentatie]
2019
help
Agrobosbouw en klimaatadaptatie \ Stadswerk magazine [Artikel]
Vastrick, E. \ 2019
Op 20 november vorig jaar ondertekenden Rijk, VNG, de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) het ‘Bestuursakkoord klimaatadaptatie’. Daarin onderstreepten zij de afspraken en activiteiten uit het Deltaplan Ruimtelijke adap ...
help
Impact voor de samenleving : TO2 Impactrapportage 2019 [Boek]
2019
Voor u ligt de eerste editie van de TO2 impactrapportage. In dit jaarlijks terugkerende rapport laten de TO2-instellingen met voorbeelden zien aan welke problemen ze samen werken en hoe hun oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en v ...
help
Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 [Boek]
Baptist, Martin \ Hattum, Tim van \ Reinhard, Stein \ Buuren, Michaël van \ Rooij, Bertram de \ Hu, Xiaolu \ Rooij, Sabine van \ Polman, Nico \ Burg, Sander van den \ Piet, GerJan \ Ysebaert, Tom \ Walles, Brenda \ Veraart, Jeroen \ Wamelink, Wieger \ Bregman, Bram \ Bos, Bram \ Selnes, Trond \ 2019
Wageningen University & Research heeft dit verhaal geschreven gebaseerd op expertkennis: een toekomstvisie voor Nederland in 2120, waarin natuur en natuurlijke processen een hoofdrol spelen. Een visie die bedoeld is om te inspireren. Het schetst een ...
help
Hergebruiksmogelijkheden houtas als meststof: toepassingsmogelijkheden [Boek]
Schöll, L. van \ Postma, R. \ 2018
Ondernemingen met biomassaverbrandinginstallaties zijn geïnteresseerd in de mogelijke toepassing van houtassen als (kalk)meststof. Daarbij speelt naast een verbetering van de business case (minder afzetkosten voor de assen) ook de wens tot maatschapp ...
help
Hoe groen is biomassa eigenlijk? [Video]
2018
Ruim de helft van onze duurzame energie komt van biomassa, maar hoe groen is dat eigenlijk?
help
European City of Trees 2018 \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2018
Apeldoorn heeft zich ingespannen om de jaarlijkse bomen-Award van de EAC te bemachtigen. Met deze Award wil de EAC de aandacht vestigen op de inspanningen en de ontwikkelingen die nodig zijn om onze steden groen te maken en te houden. Een zeer welkom ...
help
‘Een kwart tot een derde van de bomen in steden sterft binnen vijf jaar’ \ Boom in business [Artikel]
Sneppen, P. van der \ 2018
Op dit moment valt al een kwart tot een derde van alle stadsbomen uit binnen vijf jaar na aanplant. Dat zegt Andrew Hirons, hoofddocent stedelijke bosbouwkunde aan het Britse University Centre Myerscough. Die uitval door sterfte kan in het ergste gev ...
help
Handbook for wood mobilisation in Europe : measures for increasing wood supply from sustainable managed forests [Boek]
Orazio, Christopher \ Kies, Uwe \ Edwards, David \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.