help
Bosbranden voorspellen met bladeigenschappen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
2015
Er is geen duidelijke correlatie tussen afbreekbaarheid en brandbaarheid van bladeren. Dit concluderen Nederlandse en Australische ecologen op basis van analyses aan 32 soorten groenblijvende boom- en struiksoorten. Deze informatie kan helpen verspre ...
help
Dossier bosbranden en andere natuurbranden [Dossier]
Stoof, C.R. \ [ca. 2014]
Wageningen UR doet onderzoek naar de gevolgen van bosbranden op de natuur. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de oorzaken van erosie en overstromingen na een bosbrand. Wageningse onderzoekers geven ook adviezen aan instanties, zodat ze zich na een na ...
help
Duinbranden: bedreiging of kans? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Roon, J. van \ Haperen, A. van \ Kooijman, A. \ Nijssen, M. \ Slings, R. \ Steenis, W. van \ 2013
In de Schoorlse duinen hebben tussen 2009 en 2011 verschillende branden gewoed. In totaal is daarbij 270 hectare duingebied verbrand (zie kaart). Staatsbosbeheer vroeg het OBN deskundigenteam Duin en Kustlandschap om advies over noodzaak en mogelijkh ...
help
Beheeradvies Schoorlse Duinen [Boek]
Haperen, A.M.M. van \ O+BN Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap \ 2013
In de periode 2009 tot 2011 is in totaal 270 hectare van de Schoorlse Duinen getroffen door meerdere branden. Er is inmiddels door Staatsbosbeheer een herstelplan opgesteld, maar vraagt second opinion advies van het OBN-deskundigenteam Duin- en Kustl ...
help
10 punten plan risicobeheersing bos- en natuurbrand : brand in uw terrein, wat kunt u doen? [Brochure]
[2012]
Een succesvolle en snelle brandbestrijding is van groot belang, niet alleen voor het veiligstellen van bos en natuur, maar ook voor in het terrein aanwezige mensen, dieren, bebouwing of gevaarlijke stoffen.
help
Natuurbrand : wat komt er op een beheerder af? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Visscher, M. \ Reichgelt, A. \ 2012
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie concludeerde vorig jaar dat de organisatie van natuurbrandbestrijding niet adequaat verloopt. Minister Opstelten eiste dat de veiligheidsregio's binnen twee ...
help
Branden voor natuur \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2011
Brand op de hei. Dat komt in drige zomers nog wel eens voor. Treurig kijkende boswachters en bezorgde brandweerlui doen dan hun somere verhaal voor de camera. Defensie en ook (andere) natuurbeheerders steken zelf een stuk heide in brand om bosontwikk ...
help
Verantwoordelijkheden bij risico- en crisisbeheersing van bos- en natuurbranden : taken en bevoegdheden bij risicoberheersing, bestrijding, nazorg en herstel en een overzicht van de hiaten in regelgeving en taakverdeling [Boek]
Raffe, J.K. van \ 2011
In 2007/2008 is gekeken welke partijen een rol spelen bij de risico- en crisisbeheersing van (grote) bos- en natuurbranden, wat hun rol precies is en welke taken en bevoegdheden ze hebben. Ook is geïnventariseerd welke hiaten er zijn in de bestaande ...
help
Natuurbeheer uit de brand: vegetatie en beheer beïnvloeden risico bos- en natuurbranden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Boosten, M. \ Groot, C. de \ Briel, J. van den \ 2010
Droge heide en in iets mindere mate vegetaties met bruntgras, pijpenstrootje en droog schraalgrasland komen uit een studie van Probos naar voren als de meest risicovolle vegetatietypen voor het ontstaan van natuurbranden
help
Brand meester? \ De levende natuur [Artikel]
Nijland, R. \ 2010
Begin juli 2010 stond de Strabrechtse heide in vuur en vlam. In de duinen bij Schoorl woedden afgelopen jaar zelfs meer dan tien branden. Wordt het gevaar van natuurbrand onderschat.
help
Praktijkadvies risicobeheersing bos- en natuurbrand [Boek]
2010
Bij brand in bos en natuur speelt naast het behoud van waardevolle biodiversiteit ook het veiligstellen van in het terrein aanwezige mensen, bebouwing of gevaarlijke stoffen daardoor een grote rol. Een succesvolle en snelle bestrijding van brand in b ...
help
Storm, storm, brand en herbebossing; de Koningsheide 30 jaar later \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ 2010
Bosbouw is een zaak van lange adem, zéér lange adem. In het geval van bosverjonging heeft de bosbouwer misschien dus wel zijn belangrijkste taak. Dat moment van verjonging kan ineens op je af komen, bijvoorbeeld bij een calamiteit als storm of brand. ...
help
Na de brand in de duinen van Bergen en Schoorl \ Tussen duin & dijk [Artikel]
Boer, P. \ 2010
Op 28 augustus 2009 woedde een brand in de duinen van Schoorl, waarbij 150 ha heidevelden, duingraslanden en naalsbossen verloren gingen. Op 16 september daarna was er weer een duinbrand, nu in Bergen, 25 ha groot. Voor het eerst is er direct na een ...
help
"Mooi"he? [Brochure]
Bosschap \ RECRON \ Brandweer \ [ca. 2010]
Publieksfolder over het voorkomen brand in bos en natuur
help
Inventarisatie van de ontstaans- en escalatierisico's van natuurbranden op de Veluwe [Boek]
Boosten, M. \ Groot, C. de \ Briel, J. van den \ 2009
Aan de hand van een literatuurstudie en interviews met vertegenwoordigers uit de hulpverleningssector (brandweer) en de natuurbeheersector (terreinbeheerders) is bepaald welke vegetatietypen en -eigenschappen in welke mate van belang zijn voor enerzi ...
help
Zwarte duinen bij Schoorl: komen witte, grijze en groene duinen weer terug? \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2009
Op 28 en 29 augustus woedden tegelijkertijd meerdere grote duinbranden in de Schoorlse duinen. Nadat de natuurbrand bedwongen was en het bluswerk beëindigd, resteerde ter plaatse van de twee brandhaarden een zwart geschroeid, levenloos landschap. Ong ...
help
Fire effects on soils and restoration strategies [Boek]
Cerdà, A. \ Robichaud, P.R. \ cop. 2009
This book provides a global view of fire effects on soil and potential mitigation of those effects for use by scientists, policymakers, land managers, and students. Recent post-fire rehabilitation and restoration efforts are presented in regional exa ...
help
Extreme droogte: gevolgen voor natuurbrand risico \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Gulik, A.T.W. van \ 2009
De andere kant van de wereld, meerdere dagen voorpaginanieuws in Nederland in februari van dit jaar. Natuurbranden van grote omvang met een vernietigende impact in Australië. In een paar weken tijd brandt een natuurgebied af met een totale omvang van ...
help
De wereldwijde uitstoot van CO2 door bosbranden \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
2008
Fysisch-geograaf Guido van der Werf van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft dit jaar de Vening Meinezprijs gekregen. Deze prijs van NWO, Aard- en Levenswetenschappen wordt uitgereikt aan jonge, veelbelovende onderzoekers. Van der Werf is in mei 200 ...
help
Vuur bestrijdt vuur \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Holtjer, L. \ 2008
De wereld brandt. Steeds meer landen kampen met extreme natuurbranden die veel slachtoffers eisen en schade toebrengen. Het vuur bestrijden met groot materieel of koste wat kost voorkomen heeft weinig zin, stelden internationale deskundigen begin apr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.