Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 179

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bosgronden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kaalkap? : bezint eer ge begint \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Thomassen, E. \ Griek, M. \ Boosten, M. \ Delforterie, W. \ 2016
In het Nederlandse bos is inmiddels veel ervaring opgebouwd met kleinschalig groepsgewijs ingrijpen. In de praktijk lijkt er sprake te zijn van een trend richting grotere verjongingsgroepen. Zelfs de kaalkap is weer terug in het Nederlandse bos. Daar ...
help
Weg van kaalkap? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Delforterie, W. \ Thomassen, E. \ 2016
Kaalkap is een efficiënte oogst- en verjongingsmethode voor bos. Door de grootschaligheid van de methode kunnen dure houtoogstmachines kostenefficiënt werken en is de planning en begeleiding van de oogst overzichtelijk. Het is echter de vraag of kaal ...
help
Terug naar de basis \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
2016
Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen no ...
help
Kleine en grote bomen groeien even hard \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
In een volwassen tropisch bos bereikt maar een paar procent van de zonnestralen de bodem. In zo’n natuurlijk bos leven per hectare soms wel honderden grote en kleine boomsoorten naast elkaar. De Wageningse hoogleraar Niels Anten (Centre for Crops Sys ...
help
Scientific arguments for net carbon increase in soil organic matter in Dutch forests [Boek]
Mol-Dijkstra, J.P. \ Wyngaert, I.J.J. van den \ Vries, W. de \ 2012
If reporting of emissions associated with Forest Management becomes obligatory in the next commitment period, the Netherlands will try to apply the 'not-a-source' principle to carbon emissions from litter and soil in land under Forest Management. To ...
help
Effecten van verzuring op bodemleven en stikstofstromen in bossen : verkenning van mogelijkheden voor herstelmaatregelen [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2011
Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van de analyses van het bodemleven, de stikstofstromen en bodemcondities over een brede range van bosgronden. In dit rapport staat de vraag centraal of door verzuring de relatie tussen ondergrondse ...
help
Oliebollen in de zomer \ Nature Today [Artikel]
Roobeek, K. \ 2010
De oliebolzwam is een typische brandplekpaddenstoel die nu ondanks de grote droogte en hitte bij Schoorl te vinden is. Vroeger algemeen voorkomend als de koffievuurtjeszwam, is het nu in Nederland een bedreigde soort.
help
Verzilvering toeslag mag niet op bosgrond \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2009
Verzilvering van toeslagrechten op grond met meer dan 50 bomen per hectare kan niet meer. Op begraasde natuurterreinen met heide mag dit wel. Agrarische natuurbeheerders worden onder het nieuwe subsidiestelsel Natuur-& Landschapsbeheer per 2010 niet ...
help
Air pollution impacts on European forest soils: steady-state and dynamic modelling [Proefschrift]
Reinds, G.J. \ 2009
Zure regen heeft in Europa geleid tot verzuring van bodems en oppervlaktewater. In bosbodems nam de buffercapaciteit af en de bossen werden gevoeliger voor stress als gevolg van, bijvoorbeeld, verstoorde nutriëntenbalansen veroorzaakt door een teveel ...
help
Dynamics of dissolved organic matter in forest ecosystems in Flanders [Proefschrift]
Vandenbruwane, J. \ 2008
Dynamiek van opgelost materiaal in bosecosystemen in Vlaanderen
help
Zieke bodem zorgt voor lelijk bos \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Kemmers, R.H. \ 2008
Op de bosgrond onder de bomen zouden allerhande mossen, bloemen en kruiden moeten kunnen groeien. In Nederland lijdt de kwaliteit van de ondergroei echter al enkele decennia onder verzuring, vermesting en verdroging. Natuurbeheerders doen hun best om ...
help
Effecten van het generieke milieubeleid op het terugdringen van de verzuring en het herstel van natuurwaarden in multifunctionele bossen op arme zandgronden [Boek]
Kemmers, R. \ Dobben, H. van \ Wamelink, W. \ 2007
Via beschikbare gegevens is geëvalueerd of het generiek milieubeleid sinds 1990 heeft geleid tot terugdringen van de verzuring en vermesting en op herstel van natuurwaarden van Multifunctionele bossen. Als basis voor de evaluatie zijn bodem- en veget ...
help
KNPV werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : 74e bijeenkomst gehouden op 30 maart 2006 in Lelystad \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2006
Samenvattingen van 3 presentaties met auteurs en titels: 1). L.B. Folman, P. Klein Gunnewiek en W. de Boer. Schimmel-bacterie interacties: bacteriegemeenschappen geassocieerd met witrotschimmels; 2). R. Landeweert, H.Helder. S. van den Elsen, R. Stap ...
help
De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland - Dl. 9: Bosreservaat Leyduin-Vinkenduin (NH), bosreservaat Bunderbos (L), bosreservaat Ossenbos (G), bosreservaat Heloma- en Bleekerspolder (Fr), bosreservaat Achter de Voort (Ov), bosreservaat Slikken van Flakkee (Z) [Boek]
Mekkink, P. \ 2004
In de bosreservaten Leyduin-Vinkenduin, Bunderbos, Ossenbos, Heloma- en Bleekerspolder, Achter de Voort en Slikken van Flakkee komen Tertiaire, Pleistocene en Holocene afzettingen voor. Het zijn veengronden, moerige gronden, zandgronden, rivierkleigr ...
help
Bodem, humus en vegetatie onder verschillende loofboomsoorten op de stuwwal bij Doorwerth [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2004
Dit rapport gaat in op de relatie tussen loofboomsoort, humus en ondergroei op een zwak lemige stuwwalbodem bij Doorwerth (Veluwezoom). Er werden opstanden vergeleken van linde, esdoorn, haagbeuk, eik en beuk. Onder invloed van het ‘rijke’, goed vert ...
help
Black forest soils : sources and sinks of CH4 and N2O [Proefschrift]
Jungkunst, H.F. \ 2004
help
Interaction between ecosystems: the influence of intensive agriculture on NHx deposition and N transformation processes in forest soils = Interactie tussen ecosystemen: de invloed van intensieve landbouw op de NHx-depositie en N-transformatieprocessen in bodems onder bos [Proefschrift]
Vervaet, H. \ 2003
help
De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland - Dl. 8: Bosreservaat Liefstinghsbroek [Boek]
Mekkink, P. \ 2003
In het bosreservaat Liefstinghsbroek komen pleistocene fluvioperiglaciale afzettingen en dekzanden uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Singraven voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin veldpodzolgronden ...
help
Oude lindenbossen op Jutland : referentiebeelden voor bosontwikkeling in Nederland? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ Spek, T. \ 2003
In het kader van het Alterra-onderzoeksproject 'boomsoortkeuze op verzuringsgevoelige bodem' werden in Jutland vijf lindenbossen bezocht, die als referentiebeeld kunnen fungeren voor bosecosystemen op de Nederlandse pleistocene zandgronden. De winter ...
help
De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland - Dl. 7: Bosreservaat Grootvenbos [Boek]
Mekkink, P. \ 2003
In het bosreservaat Grootvenbos komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Griendtsveen voor. Het zijn gedeeltelijk afgegraven hoogvenen met daarin vlietveengronden en vlierveengronden. De gro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.