help
Reststromen uit bossen en de houtverwerkende industrie : een overzicht van zeven Europese landen [Boek]
2020
Dit rapport gaat in op de vraag hoeveel houtige reststromen in Nederland en omringende landen beschikbaar zijn voor de productie van bio-energie.
help
Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap [Boek]
Spijker, Joop \ Elbersen, Wolter \ Vural Gursel, Iris \ Lerink, Bas \ 2020
Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de geringe uniformiteit en de geringe volumes. Dit r ...
help
Klimaatslim bos : uitdagingen en kansen in het beheer \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2020
Bossen slaan CO2 op en leveren een breed scala aan andere maatschappelijke diensten. Bossen staan echter ook onder druk door onder meer klimaatverandering. Probos werkt daarom aan het ontwikkelen van kennis en praktische handvatten over klimaatslim b ...
help
Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa : verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen [Boek]
Strengers, Bart \ Elzenga, Hans \ 2020
help
Nationaal Bomenplan [Boek]
2020
Vanwege de grote waarde die bomen hebben vinden de initiatiefnemers dat er voor elke Nederlander minimaal 1 boom bij moet komen (ofwel 100.000 hectare nieuw bos) en 20.000 hectare nieuwe landschapselementen moeten komen vóór 2040. In het Klimaatakkoo ...
help
2020
Recent articles and statements in the media1 and 2 raise concerns over the climate effects of using forest biomass for bioenergy. As some statements seem to reflect misconceptions about forest bioenergy, IEA Bioenergy here provides a brief overview o ...
help
'Een natuurlijke speelplek is méér dan een paar neergelegde boomstammen' : In Avonturenbos Stekkenberg kunnen kinderen hun creativiteit en verbeeldingskracht de vrije loop laten \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Raats, K.S. \ 2020
'Natuurlijk spelen' is een trend aan het worden in de buitenruimte. Avonturenbos Stekkenberg, in 2013 gerealiseerd in een bos van Staatsbosbeheer, kan een succesnummer genoemd worden. In alle seizoenen stroomt deze speelplek in het Gelderse Groesbeek ...
help
Prangende vragen over biomassa \ NEMO Kennislink [Artikel]
Canrinus-Moezelaar, R. \ 2020
Is biomassa gebruiken als energiebron een slim plan? Wat kunnen we er eigenlijk nog meer mee? NEMO Kennislink zet de belangrijkste vragen en antwoorden over biomassa op een rijtje.
help
EU forest-based industries 2050: A vision of sustainable choices for a climate-friendly future [Brochure]
2019
The Forest-Based Industries (FBI) will provide the most competitive and sustainable net-zero carbon solutions. They will do that by: - substituting CO2-intensive raw materials and fossil energy with forest-based alternatives - eradicating waste and b ...
help
Communal forest gardens in urban environments in the Netherlands : An analysis of the benefits and success factor : Working towards a handbook for active citizens [Studentenverslag]
Verbeek, H. \ 2019
This thesis report has been commissioned by the Water Authority Limburg. The report provides an analysis of the different potential benefits of communal forest gardens implemented in urban environments in the Netherlands, as well as an evaluation on ...
help
Libramont en Demo Forest eren stielkennis groenvoorzieners \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2019
De beurs van Libramont staat bij veel landbouwliefhebbers elk jaar met fluo aangeduid op de kalender. In oneven jaren – zoals dit jaar – kon ook iedereen die werkt ‘in het hout’ zijn hart ophalen met het aansluitende Demo Forest, dit jaar in het bosa ...
help
Waarden in het groen \ Nature Today [Artikel]
Betgen, C. \ 2019
Groen is bevorderlijk voor je gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving. Zowel een park als een bos nodigt uit tot beweging, zorgt voor meer recreatie en minder bezoeken aan de huisarts. Maar hoe druk je deze waarde van groen uit in geta ...
help
De stad als bos [Video]
2019
help
Er zijn speelbedrijven die een totaal veilige speelomgeving willen bieden. Dat vind ik onzin : Paul van Eerd creëert speelplekken waar natuur en spelen hand in hand gaan \ De hovenier : vakblad voor alle hoveniers [Artikel]
Kruese, L. \ 2019
Paul van Eerd wordt blij van groene plekken waarvan veel mensen tegelijk kunnen genieten. Geen wonder dus dat Van Eerd met zijn bedrijf Buro Buiten Ruimte veel speelnatuur en -bossen aanlegt op schoolpleinen en bij kinderdagverblijven. 'Particuliere ...
help
Bossen in de berm : geschikt als biomassa en bouwmateriaal? \ Impact voor de samenleving : TO2 Impactrapportage 2019 [Artikel]
2019
Met de aanplant van bossen langs snelwegen en tankstations wil Rijkswaterstaat bijdragen aan de klimaatdoelen. Een deel van het hout kan worden gebruikt voor het opwekken van groene stroom. In een pilot onderzoekt Wageningen University & Research (WU ...
help
Unlocking sustainable tropical timber market growth through data: mapping Europe’s sustainable tropical timber footprint and growing its global impact [Boek]
White, George \ Benthem, Mark van \ Oldenburger, Jan \ Teeuwen, Sander \ Kaufman, Jonathan \ 2019
help
Duurzame biomassa voor de productie van waterstof : een beoordeling vanuit de klimaatopgave [Boek]
Sluijsmans, Jeroen \ Spijker, Joop \ 2019
De groene sector (beheerders van bos-, natuur en groen) en beleidsmakers hebben behoefte aan een op wetenschappelijke feiten gebaseerde onderbouwing van het gebruik van biomassa (tak- en tophout) als duurzame grondstof voor energie. Er is een casus v ...
help
Een rijker bos ten dienste van een rijkere samenleving \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
De Somviele, B. \ Van der Heyden, D. \ Groot, M. de \ De Meyer, U. \ Tack, J. \ Seynaeve, J. \ 2019
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde dit voorjaar aan dat ze aan een bossenstrategie werkt. Deze bossenstrategie is volgens haar nodig om “meer samenhang te ontwikkelen ten aanzien van het bossen-, natuur- en klimaatbel ...
help
Boeren in het bos : video \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Richard van Pelt en Mariska Slot runnen samen de boerderij Boeren in het Bos.
help
Kansen voor hout van eigen bodem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Broek, K. \ Breemen, G. van \ 2018
Een prachtig product van eigen bodem: hout. Staatsbosbeheer produceert jaarlijks zo’n 300.000 m³ rondhout uit FSCgecertificeerde bossen. Deze bossen zorgen niet alleen voor hout, maar ook voor beleving, biodiversiteit en een gezonder leefklimaat. Het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.