help
Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel [Poster]
Quaedvlieg, W. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Lemmers, M. \ Ruijven, J. van \ Kolk, J.-P. van der \ Slootweg, C. \ Stijger, I. \ [2016]
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) ...
help
Groenten beschermen tegen schimmels \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2014
Bayer CropScience stelde de voorbije winter 2013 enkele nieuwe actieve stoffen voor. Zo ook de Luna-familie op basis van fluopyram. Luna Privilege blijkt een nuttige aanwinst als fungicide in de bonenteelt tegen Sclerotinia en Botrytis. Aanbevolen wo ...
help
Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Breeuwsma, S. \ Wensveen, W. van \ Stevens, L. \ Vos, R. de \ Verhoef, N. \ Balk, P. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ NSure \ [2014]
Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis i ...
help
Botrytis cinerea \ Onder glas [Artikel]
2014
Botrytis cinera kan in vrijwel alle gewassen vóórkomen, zowel buiten als in bedekte teelten. Deze 'grauwe schimmel', kan alle delen van een plant aantasten: stengel, bladeren, vruchten en bloemen. Het is een typsiche zwakteparasiet, omdat hij vooral ...
help
Bemestingsadvies stamslabonen industrieteelt : tussenrapportage proefjaar 2012 [Boek]
Evenhuis, A. \ Verstegen, H. \ Wilms, J.A.M. \ Topper, C.T. \ 2013
Vaststellen van optimale bemesting en gewasbescherming tegen Sclerotina en Botrytis voor de teelt van een sterk en gezond bonengewas op zand en klei met een maximale kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst. Veldproeven uitgevoerd op de Proefboerderij ...
help
Functional analysis and expression of genes involved in D-galacturonic acid utilization and pectin degradation by Botrytis cinerea [Studentenverslag]
Chatterjee, S. \ 2013
help
Botrytis vermeiden \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Springer, P. \ 2012
Botrytis cinerea steekt vooral in wintertijd de kop op in de kassen. Diverse maatregelen kunnen deze schimmelplaag effectief bestrijden.
help
Preventieve wondbehandeling met Prestop of BCP516B beschemt tegen Botrytis : thema tomaat \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Beneden, S. \ 2012
Momenteel zijn er reeds een aantal biologische fungiciden erkend in de groenteteelt, maar hun werkzaamheid is nog niet altijd optimaal. Tekort aan kennis over de ideale toepassingswijze en de invloed van omgevingsfactoren zijn hiervan vaak de oorzaak ...
help
Snelle meettechniek voor aardbeiaroma : thema aardbeien \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vandendriessche, T. \ Hertog, M. \ Schenk, A. \ 2012
Het aroma van aardbeien is een complex geheel van moleculen. Het aroma verandert doordat de vrucht rijpt. Maar ook door aantasting van schimmels zoals Botyris cinerea zal het aroma wijzigen. Nieuwe meettechnieken kunnen deze verandering snel en preci ...
help
Studying the mating system in Botrytis cinerea [Studentenverslag]
Soliman, M. \ 2012
help
Zoeken naar alternatieven voor het wegvallen van middelen als gevolg van herprioritering : voor de fungiciden pyrimethanil, thiofanaat-methyl en tolclofos-methyl, voor de herbicide dazomet en voor de insecticide dimethoaat zijn alternatieve middelen onderzocht op hun werking [Boek]
Bulle, A. \ Dijkema, M. \ 2011
In 2007 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de herbeoordeling uitgevoerd van toegelaten, niet-geprioriteerde middelen. Het resultaat was dat 22 middelen niet langer werden toegelaten en dat van 445 mid ...
help
Pflanzenstärkungsmittel bei Topfkräutern \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Koch, R. \ Sauer, H. \ Wieczorek, T. \ 2011
De inzet van het schimmelpreparaat Trichostar tegen aantasting door Botrytis in oregano en tijm geteeld in een pot. De schimmel tast vooral de plantjes die in de winter gezaaid worden aan.
help
Bladrandjes en Ca bij tomaat : fysiologische achtergronden van cel- en weefselstevigheid in relatie tot het ontstaan van bladrandjes en infectie met Botrytis cinerea L. [Boek]
IJdo, M. \ Jansen, J. \ Voogt, W. \ cop. 2011
Een studie is gedaan naar het voorkomen van bladrandjes bij tomaat. Telers zien bladrandjes vaak als teken dat het maximum uit de plant wordt gehaald, maar is een gemakkelijk invalspoort voor botrytis. Het verschijnsel is een fysiologische ziekte waa ...
help
Workshop Klimaat en Schimmels [Presentatie]
Hofland-Zijlstra, J. \ 2011
Powerpointpresentatie over de invloed van het kasklimaat op plantenziekteverwekkende schimmels.
help
Functional analysis of LysM-domain containing effector proteins in Botrytis cinerea [Studentenverslag]
Nahar, S. \ 2011
help
Voorkomen van botrytis in roos [Presentatie]
Hofland-Zijlstra, J. \ Marcelis, L. \ Visser, P. de \ Köhl, J. \ Noort, F. van \ Os, E. van \ Westra, E. \ Hamelink, R. \ Garcia, N. \ [2010]
Powerpoint presentatie met informatie over: de introductie Botrytis cinerea; Beheersmaatregelen tijdens de teelt; Resultaten Parapluplan Gerbera; Bestrijding in de naoogstfase; Visie Gewasgezondheid; Conclusies
help
Vruchtrot in aardbeien onder controle houden, mogelijk of onbegonnen werk? [Boek]
Hendrickx, Y. \ 2010
Vruchtrot of Botrytis cinerea is voor de openluchtteelt van biologische aardbeien een heus probleem. Door het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel' (PPK 'Pamel') werd een proef opgezet om naar het effect te kijken van mogelijke behandeling ...
help
Plantenafweer in tomaat tegen Botrytis cinerea \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Curvers, K. \ Höfte, M.M.R. \ 2010
Uit onderzoek van een tomatenmutant, de sitiens-mutant, bleek dat een verlaagd abscissinezuur (ABA) gehalte in tomaat zorgt voor een verhoogde resistentie tegen Botrytis. Het normale ABA-niveau in tomaat blijkt de salicylzuur afhankelijke afweer te o ...
help
Beperken ziektedruk tijdens de forcerie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2010
Het verlies aan kropopbrengst ten gevolge van infectie kan op meerdere ogenblikken onstaan: tijdens de teelt en de bewaring van de wortels, tijdens de forcerie en bij de oogst en de bewaring van de kroppen. Enerzijds kunnen gewasbeschermingsmiddelen ...
help
Chloor blijkt wondermiddel tegen rozenziekte \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2010
Chloor blijkt een uitstekend middel te zijn tegen een belangrijke ziekteverwekker in rozen, de schimmel Botrytis cinerea. Dit is per toeval ontdekt toen wetenschappers een chlooroplossing als controlemiddel gebruikten. Het controlemiddel bleek beter ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.