help
Nieuwe bouwmaterialen uit afval en teelten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2019
Ongeveer 5 procent van de broeikasgassen in de wereld komen voort uit de betonindustrie. Bouwmaterialen zijn enorm vervuilend. Op het seminar ‘Biobased bouwmaterialen’ in BlueCity – het laboratorium voor plantbased bouwmaterialen – werden de nieuwste ...
help
Duurzaam geproduceerd hout: in tien jaar naar 83% \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ Benthem, M. van \ Voncken, F. \ 2017
Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is door velen hard gewerkt om het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Neder- landse markt te vergroten. En niet zonder resultaat. Uit de meest recente cijfers over 2015 blijkt het marktaandee ...
help
Haalbaarheidsstudie houten ecoducten [Boek]
Nijhof, J. \ Arts, T. \ [2016]
ProRail heeft VolkerRail opdracht gegeven om in het kader van haar MJPO programma een beknopte haalbaarheid studie uit te voeren naar de mogelijkheid houten ecoducten toe te passen. Deze haalbaarheidsstudie is opgesteld vanuit de MJPO verantwoordelij ...
help
Achtergrond : Gordingen: hout of staal? \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ 2016
Houten balken worden in standaardmaten geleverd tot een lengte van ongeveer 5 meter. Daarboven betaal je een lengtetoeslag en moet ook de hoogte groter zijn. Bij grotere overspanningen kiezen bouwers daarom vaak voor stalen gordingen. De voor- en nad ...
help
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015 [Boek]
Oldenburger, Jan \ Voncken, Fons \ Penninkhof, Joyce \ Benthem, Mark van \ 2016
Binnen de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer was afgesproken de effecten die voortvloeien uit acties die in het kader van de Green Deal worden uitgevoerd via monitoring inzichtelijk te maken. Als onderdeel van deze monitoring is voor de jaren 2 ...
help
Eigen hout eerst : de Monumentenbossen van Staatsbosbeheer \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Smits, J. \ Stöver, J. \ 2016
Niets is zo mooi als een historisch gebouw herstellen met de authentieke materialen. Lokaal eikenhout bijvoorbeeld in plaats van tropisch hardhout. Binnenkort kan dat weer als vanouds uit Nederland komen. Uit de Monumentenbossen.
help
Evaluatie Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) : BE1254, definitief rapport [Boek]
2016
Deze evaluatie gaat over de werkwijze en het functioneren van de Nederlandse Toetsingscommissie Inkoop Hout, beter bekend als TPAC. Aanleiding voor deze evaluatie is de door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) in oktober 2013 aang ...
help
Biobased bouwen : op zoek naar toegevoegde waarde [Boek]
Bötger, W. \ 2016
Magazine uitgegeven ter gelegenheid van de inauguratie van Willem Böttger, lector Biobased Bouwen bij Avans Hogeschool.
help
Inkoop duurzaam geproduceerd hout valt tegen : gebrek aan kennis en controle bij overheidsinkopers \ OTAR [Artikel]
Gras, C. \ 2016
De afgelopen dertien jaar is hard gewerkt aan verduurzaming van de Nederlandse houtmarkt. Inmiddels is ongeveer driekwart van al het hout dat hier wordt aangeboden, voorzien van een FSC- of PEFC-certificaat ‘Duurzaam bosbeheer’. Vreemd genoeg vertaal ...
help
Houten stal van melkveebedrijf Wansink - Holten [Video]
2015
De ligboxenstal met een geheel houten spantconstructie van melkveehouder André Wansink uit Holten is een echte blikvanger in de omgeving. Wansink staat met zijn stal in de rubriek 'Boerengeluk' in het Veeteeltnummer 1 september, 2015.
help
Circulaire economie: heilige graal of grabbelton? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Kemna, M. \ 2015
Ons milieubeleid lijdt vreemd genoeg zelf in snel tempo aan vervuiling. Circulair denken wordt zozeer omarmd, dat het gezonde verstand dreigt onder te sneeuwen. Met name de eenzijdige gerichtheid op de mogelijkheden om de levensduur van grondstoffen ...
help
Development of probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pests introduction for the EU territory [Boek]
Douma, J.C. \ Robinet, C. \ Hemerik, L. \ Mourits, M.M. \ Roques, A. \ Werf, W. van der \ 2015
The aim of this report is to provide EFSA with probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pest introduction for the EU territory through non-edible plant products or plants. We first provide a conceptualization of two types of pa ...
help
Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 [Boek]
Oldenburger, J. \ Groot, C. de \ 2015
Doel van deze detailstudie is het verschaffen van inzicht in de houtvolumes (gezaagd hout en plaatmateriaal) die in 2013 op de Nederlandse markt worden ingezet binnen verschillende afzetmarkten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen (tropisch) gez ...
help
Marktvraag, beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hout : onderzoek naar de redenen voor de inkoop van niet gecertificeerd hout en de meerprijs en beschikbaarheid van gecertificeerd hout [Boek]
Oldenburger, J. \ Groot, C. de \ Benthem, M. van \ 2015
Voor de afzetmarkten GWW, timmerindustrie en burgerlijke- en utiliteitsbouw is in deze studie gekeken welke motieven ten grondslag liggen aan het kopen van gezaagd tropisch hout dat is niet voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Binnen ...
help
Inkoop duurzaam hout kan en moet beter \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Benthem, M. van \ 2015
Vanaf 2015 hebben alle overheden zich gecommitteerd aan 100% duurzaam inkopen, ook voor hout. Een heldere ambitie. Toch laat de praktijk een ander beeld zien. Door een te specifieke vraag en het ontbreken van controle wordt er regelmatig niet aantoon ...
help
Van bos tot bouwplaats : toepassing duurzaam geproduceerd hout in bouwprojecten van de rijksoverheid [Boek]
Benthem, Mark van \ Winterink, Annemieke \ 2015
Met het ondertekenen van de Green Deal “Bevorderen Duurzaam Bosbeheer”(juni 2013) is een nieuwe stap gezet in het verwezenlijken van het doel om op afzienbare termijn duurzaam geproduceerd hout tot de norm op de Nederlandse markt te maken. In het kad ...
help
Import of secondary timber products by the EU28 : The Netherlands in focus [Boek]
Oldenburger, J. \ Benthem, M. van \ Groot, C. de \ Boosten, M. \ Jansen, P. \ 2014
The overarching aim of the study is to give WWF insight into the most important secondary timber products import streams to the EU in general and the Netherlands in particular. This concerns in particular products that fall outside the scope of the E ...
help
Aandacht voor nieuwe houtsoorten in de Houtdatabase \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Munck, E. de \ 2014
Op de Nederlandse markt worden naar schatting 200 houtsoorten verhandeld, waarvan er ongeveer 30 veel worden toegepast. De laatste jaren komen er door certificering van duurzaam bosbeheer in de tropen steeds nieuwe houtsoorten bij. Deze houtsoorten v ...
help
Green Deal Bewust met hout [Video]
Schuttelaar & Partners \ 2013
Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal Bevorderen Duurzaam Bosbeheer die in juni 2013 in Den Haag is ondertekend.
help
Reststof uit suikerrietafval zorgt voor opwaardering : plantaardige hars maakt naaldhout tot hardhout \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2013
Foreco gebruikt een plantaardige hars om grenenhout op te waarderen tot een product dat kan concurreren met hardhout. De toepassing van het hout ligt vooral in bouw waarbij NobelWood wordt gebruikt als gevelbekleding. Na Nederland komt dankzij Europe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.