help
Index Natuur en Landschap - Onderdeel agrarische beheertypen [Boek]
2017
Betreft classificatie van weidevogelpakketten, bouwland en faunabeheer, ganzen, botanische graslandpakketten, botanische bouwlandpakketten
help
Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen [Boek]
Oenema, O. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Voogd, J.C. \ Ehlert, P.A.I. \ Velthof, G.L. \ 2016
In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ingevoerd in de Nederlandse landbouw om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat vanuit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater te verminderen. In 2010 zijn de gebruiksno ...
help
Nog veel te leren over inunderen \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema's in de vasteplantensector. Dit keer aandacht voor inunderen. Op zich niets nieuws, maar essentiële kennis ontbreekt vaak.
help
Bloemenweides en bloemenakkers \ Tuinaannemer [Artikel]
Roobroeck, B. \ 2015
Bloemenweides winnen steeds meer belang omwille van hun ecologisch potentieel, hun sierwaarde en het laag onderhoud. Tot op heden blijft deze trend aanhouden maar we moeten toch waakzaam blijven dat de duurzaamheid ervan niet in gedrang komt door een ...
help
Samen Sterk in praktijk [Boek]
[ca. 2015]
In augustus 2013 startte het praktijknetwerk Samen Sterk in opdracht van Maatschap Berkepies en Berkepies-Hadders uit de Veenkoloniën. Op 30 juni 2015 is Samen Sterk afgesloten. Welke lessen zijn er geleerd op het gebied van mineralenefficiency bij h ...
help
Heggen natuurakkers [Poster]
[2015]
Illustratieve weergave van flora en fauna in natuurakkers
help
Nu de basis voor oogst 2016 leggen in de grond \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2015
Veel ondernemers zullen er momenteel niet aan denken: de opbrengst van volgend jaar: Toch is dit het moment om in en met de bodem aan de slag te gaan. Bemonsteren, compost strooien en het telen van een groenbemester, het is nu actueel.
help
Snoeien is groeien \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema's in de vasteplantensector. Gewassnoei is zo'n onderwerp. Belangrijk om te doen, maar niet zonder consequenties.
help
De oogst van Bloeiend Bedrijf : akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing [Brochure]
[ca. 2015]
Het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf, met een kleine 600 deelnemers en 1200 kilometer bloeiende akkerranden heeft kleur gegeven aan het Nederlandse landschap en bijgedragen aan vergroening. Het is duidelijk geworden dat vergroening ui ...
help
Puzzelen met Vergroeningseisen in het nieuw GLB \ BloembollenVisie [Artikel]
Scholte, H. \ 2015
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is op 1 januari 2015 ingevoerd. Ook bedrijven met bloembollenteelt komen in aanmerking voor toewijzing van betalingsrechten en uitbetaling van premies. Voor Nederland geldt een budget van ruim 730 mil ...
help
Zorgeloos onderhoudscontract waterhuishouding \ BloembollenVisie [Artikel]
Ciggaar, W. \ 2015
Gebr. Van der Geest bv uit Hillegom heeft een nieuw concept aan haar bedrijfsactiviteiten toegevoegd. Het in drainage- en grondwerk gespecialiseerde bedrijf biedt grondeigenaren sinds kort de mogelijkheid hun volledige waterhuishouding op maat te lat ...
help
Organische stof in de Bollenstreek \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
Als organische stof in de grond belandt, dan reageert het op de toestand in de bodem. Het Effect Organische Stofgehalte (EOS) kan op de ene grond zomaar drie keer zo hoog zijn als op de andere. Dit is de reden dat er enkele jaren geleden een onderzoe ...
help
Soil organic matter in the Netherlands : quantification of stocks and flows in the top soil [Boek]
Conijn, J.G. \ Lesschen. J.P. \ 2015
Soil organic matter (SOM) and especially decreasing SOM are since many decades on the agenda of different stakeholders due to the importance of SOM for various issues ranging from local crop profitability to global climate change. Globally large amou ...
help
‘Het bodemsysteem is intelligenter dan veel mensen denken’ : boer en onderzoeker over het fosfaatmysterie in de polder \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2014
Al werd hij door Jan en alleman voor gek verklaard, Piet van IJzendoorn trok zich bij de start van gemengd BD-bedrijf Zonnehoeve in 1982 in de Flevopolder niets aan van de adviezen om het grote fosfaattekort op zijn akkers aan te vullen. Ruim 30 jaar ...
help
Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygiënische aspecten in samenhang [Boek]
Ehlert, P. \ Salm, C. van der \ Burgers, S. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Maas, R. van der \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ Koopmans, G. \ Chardon, W. \ 2014
Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of ...
help
Ruilen doet huilen? \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2014
Het ruilen van land tussen vasteplanten- en bollentelers in de Bollenstreek kan soms problemen opleveren. Door hier met elkaar over te praten kan dit opgelost worden. Wat zijn de oorzaken, wat de problemen en hoe te zoeken naar een oplossing?
help
De werking van bodemherbiciden \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2014
Een goede toepassing van een bodemherbicide is bepalend voor de werking ervan. Er is echter alleen een goede toepassing mogelijk als duidelijk is wat de goede omstandigheden voor een middel zijn. Hierbij komen nog de verschillen in dosering op de ver ...
help
Regenwormen op het melkveebedrijf : handreiking voor herkennen, benutten en managen [Boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Deru, J. \ Wit, J. de \ [2014]
In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk, waarbij zowel strooiselbewonende, bodembewonende en pendelende regenwormen aan bod komen.
help
GPS-loggers onthullen gedrag Grauwe kiekendieven in Oost-Groningse akkerland \ De levende natuur [Artikel]
Klaassen, R.H.G. \ Schlaich, A. \ Franken, M.S. \ Bouten, W. \ Koks, B.J. \ 2014
UvA-BiTS GPS-loggers zijn een geavanceerd, technisch hulpmiddel waarmee we de bewegingen van vogels als de Grauwe kiekendief (Circus pygargus) in groot detail kunnen volgen. Dit levert fraaie plaatjes op van het terreingebruik van deze elegante roofv ...
help
Eenvoudige ingrepen beschermen vogels \ Management&techniek [Artikel]
Vergucht, S. \ 2014
Enkele vogelsoorten namen de laatste decennia sterk af in Vlaanderen. De landbouwsector kan helpen om het tij te keren. Vaak zijn wat aandacht en eenvoudige ingrepen voldoende. De VLM voorziet een financiele tegemoetkoming voor een aantal vogelonders ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.