help
Lexicon : Circulaire Bouw : Eenduidige termen en definities [Boek]
2020
Om op een effectieve manier aan circulair bouwen te werken is een eenduidig gebruik van terminologie van groot belang: we moeten ‘dezelfde taal’ spreken. Dit lexicon biedt duidelijkheid over de betekenis van verschillende termen. De eerste versie van ...
help
Uniform uitwisselbaar : Staad, Ploegam en Urban Mobility Systems pakken elektrisch en waterstof breed op \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2020
Verwisselbare accu’s op de transportmaat van een europallet is wat Staad samen met Urban Mobility Systems in Oss en initiator cumelabedrijf Ploegam ontwikkelt voor de middelzware en zware Doosan-graafmachines. We gingen op bezoek in Oss en zagen dat ...
help
Kiezen voor waterstof : Jos Scholman stapt over op zelf opgewekte groene waterstof met een eigen tankstation \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2020
Groene waterstof voor eigen gebruik en voor derden is wat Aannemingsbedrijf Jos Scholman dit jaar hoopt te realiseren met een eigen waterstoftankstation. De aanvragen zijn rond en als iedereen meewerkt, kan er eind dit jaar waterstof worden getankt. ...
help
Hout : Bouwen aan de biobased circulaire economie [Boek]
2019
Deze uitgave bevat een schat aan milieu-informatie over hout, houtgebruik en houtbouw in Europa. De uitgave is vooral bedoeld voor projectontwikkelaars, architecten, bouwers en professionals die zich willen oriënteren op hout en houtbouw. Maar ook an ...
help
Terug naar de basis : biobased bouwen \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Steenput, G. \ 2016
Biobased bouwen start met het verschijnen van de eerste Homo Sapiens Sapiens. De eerste industriële revolutie zorgde voor een grote ommekeer. Anno 2016 moet het roer wéér om, maar deze transitie heeft nog de nodige voeten in de aarde.
help
Bouwen en bomen : behoud van bomen bij bouw is belangrijk \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2015
De sector merkt het: er wordt weer gebouwd. Bouwen en bomen blijft altijd spannend. Bouwen betekent namelijk ook vaak het vroeg of laat verdwijnen van bomen.
help
Zonne-energie veel meer toepassen in civiele werken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
Voor de energievoorziening zouden geluidsschermen veel meer moeten doen om zonne-energie op te wekken. Zo stelt prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, in zijn recente boek 'Verandering van tijdperk'. Aannemers moeten zich anders organi ...
help
Voldoen aan maatlat kan 'toch best vaak wél' : werkdag \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Schriek, R. van \ 2014
Specialist MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) Peter Veerman van DLV begeleidt en adviseert melkveehouders in Noord-Nederland bij de bouw van een nieuwe stal. Behalve stallen met MDV-maatregelen regelt hij ook de bouw van gangbare stallen, zonder MDV.
help
Schep private kansen, los publieke problemen op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pompe, C.L.P.M. \ Akkerman, G.J.A. \ Vriend, M. de \ 2014
De Waterbouwvereniging zocht naar aansprekende waterwerken om complexe problematiek het hoofd te bieden. Maar hoe ontwikkel je dergelijke projecten? Op de Waterbouwdag 2013 heeft de inzending 'Aansluitdijk' de tweede prijs gewonnen. De Aansluitdijk i ...
help
Erg korte looplijnen : Wim Bonestroo: 'Via touchscreen controle over hele buitenmelker' : special Melken en schaalvergroting \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2014
Op het laatste moment wijzigde Wim Bonestroo de plannen voor een nieuwe melkstal naar een 44 standsbuitenmelker. ‘De koeien lopen er recht in en uit en de buitenmelker is snel en makkelijk toegankelijk zonder brug of onderdoorgang.’
help
Poedertoren Borculo zal april 2015 draaien : werkdag \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Schriek, R. van \ 2014
Projectleider Jaap de Slegte van FrieslandCampina organiseert de nieuwbouw van de productlocatie in Borculo (GD). De melkpoederfabriek, die 135 miljoen euro kost, gaat vanaf komend voorjaar 750 miljoen liter melk per jaar verwerken.
help
Van de ene naar de andere bouwplaats : werkdag \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Schriek, R. van \ 2014
Varkenshouders blijven stallen bouwen. Theo van Loon is voorman bij Peter Peters in Schaijk, een aannemersbedrijf dat ook in België bouwt. Hij rijdt 70.000 kilometer per jaar, om de twintig tot dertig stallen in zijn portefeuille te zien verrijzen.
help
Klimaatverandering mee in grondwaterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jong, J. de \ Zijl, P. van \ 2014
De grootschalige verbouwing van het Rijksmuseum gaf de aanzet. Bewoners van het Amsterdamse Museumkwartier vroegen zich af wat alle ondergrondse bouwactiviteiten op en rond het Museumplein betekenden voor de grondwaterstand en voor de houten palen on ...
help
Waterbelangen beter geborgd : Omgevingswet : thema publiek-private samenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
Een nieuwe Omgevingswet moet vanaf 2018 het leven van bouwend Nederland simpeler maken. De wet, waar al jaren aan wordt gewerkt, gaat tientallen wetten en honderden daaronder hangende uitvoeringsbesluiten en regelingen vervangen. Wat gaat de waterwer ...
help
Met het oog op de baten : lage veevervanging en hogere melkproductie compenseren hoge bouwkosten vrijloopstal : serie vrijloopstallen. Deel 2: Economie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2013
Vrijloopstallen zijn nog steeds zeldzaam in de Nederlandse/Vlaamse melkveehouderij. De bouwkosten zijn doorgaans hoger dan de kosten voor een ligboxenstal. Wageningen UR Livestock Research vergeleek de bouwkosten van ligboxstallen en vrijloopstallen.
help
Tijdelijke natuur : geen slapeloze nachten om beschermde soorten meer \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Beschermde dieren en planten: een zegen voor natuurliefhebbers, maar niet voor chemiebedrijven. Een rugstreeppad of bedreigde orchidee kan (ver)bouwplannen flink verstoren. Maar nu is er de ontheffing Tijdelijke Natuur, die natuur de ruimte geeft om ...
help
Afvalwater en hemelwater in Bouwbesluit 2012 : duidelijkheid over aansluiting op openbaar riool \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2013
Op 22 november 2012 organiseerde InRIO voor het 5e jaar het Forum Relinen & Rioolbeheer. Dit is een jaarlijks terugkerende studiedag, waarbij vakgerichte kennis op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer wordt gepresenteerd. In het hoofdprogram ...
help
Vergunningvrij bouwen: reacties \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Stoffels, A. \ Verheij-Péters, F. \ 2013
Reactie op een eerder artikel 'Vergunningvrij bouwen' in Agrarisch Recht nr. 10 (2012) van F. Verheij-Péters.
help
Bedrijf infiltreert hoofdkwartier : regenwaterinfiltratiesysteem in NAVO-complex \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
Het NAVO-complex in Evere (Brussel) moet in 2015 ruimte bieden aan 4.500 werknemers. Er wordt sinds eind 2012 hard gewerkt aan het immense hoofdkwartier dat 250.000 m² beslaat. Het gaat om het grootste utiliteitsbouwproject in België en Nederland. Om ...
help
Keurmerk versterkt verplichte CE-markering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Weg, R. van de \ 2012
De Europese gestandaardiseerde productinformatie, bekend als de CE-markering, wordt met ingang van 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle bouwproducten in Europa. Toch betekent dat volgens directeur Lodewijk Niemöller van KOMO absoluut niet het eind ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.