help
Will the skyscrapers of the future be made out of wood? [Website]
2020
Wood products that are nearly as strong as steel are going into more high-rises, locking up carbon. But can we grow enough trees to keep pace?
help
Leidraad : Meten van circulariteit : werkafspraken voor een circulaire bouw [Boek]
2020
Deze leidraad bevat een aanzet voor een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw. Zo´n methode meet de mate van circulariteit, bijvoorbeeld van een bouwproduct, een gebouw of een brug. Met de kernmeetmethode wil Platform CB’23 de transitie naar ...
help
Leidraad : Paspoorten voor de bouw : werkafspraken voor een circulaire bouw [Boek]
2020
Paspoorten worden binnen de bouwsector gezien als een belangrijk middel om te komen tot een meer circulaire bouw, omdat ze hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau bevorderen. Deze leidraad bevat een aanzet om te komen tot standaa ...
help
Lexicon Circulair Bouwen [Boek]
2019
Om op een effectieve manier aan circulair bouwen te werken, is een eenduidig gebruik van terminologie van groot belang: we moeten ‘dezelfde taal spreken’. Dit lexicon biedt duidelijkheid over eenduidig gebruik van verschillende termen. Het lexicon is ...
help
Green Deal Duurzame logistiek in de bouw : C-218 [Boek]
2017
Green Deal Duurzame logistiek in de bouw
help
Terug naar de basis : biobased bouwen \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Steenput, G. \ 2016
Biobased bouwen start met het verschijnen van de eerste Homo Sapiens Sapiens. De eerste industriële revolutie zorgde voor een grote ommekeer. Anno 2016 moet het roer wéér om, maar deze transitie heeft nog de nodige voeten in de aarde.
help
Shoc proof bouwen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ Louwers-de Weerdouw, M. \ 2016
Groningen wordt regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Deze leiden ook in de landbouw tot veel schade aan gebouwen. Het normalisatie-instituut NEN publiceerde onlangs de praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.
help
De natuur: geen vijand, maar een goede vriend : de kunst van het omdenken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2015
Waterbouwers zijn gewend om stromingen, golven en transporten van sediment te beteugelen met harde dijken en dammen. Sinds enkele jaren rijst echter het inzicht dat het ook anders kan: bouwen met de natuur. Steeds meer Nederlandse waterbouwers zien d ...
help
Natuurlijk rijpen \ De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaas [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Op boerderij De Groote Voort in Lunteren wordt alleen nog kaas met een natuurkorst gemaakt. De oude kaasopslag was niet geschikt voor de rijping van deze kaas. Daarom werd er een nieuwe kaasopslag gerealiseerd die als proeftuin dient voor het op een ...
help
Vleermuisvriendelijk bouwontwerp : inclusief bouwen is noodzaak!? \ Zoogdier [Artikel]
2015
Vleermuizen maken gebruik van gebouwen, met name om er veilig de dag door te komen. Het kan gaan om een veel voorkomende soort als de gewone dwergvleermuis, maar ook om een zeldzame als de vale of de tweekleurige vleermuis. Van nature gebruiken deze ...
help
Stad nog niet klaar voor klimaatextremen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Mees, H. \ 2015
Uit recent onderzoek blijkt dat het nu vooral gemeenten zijn die specifieke taken op zich nemen om steden beter te bewapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maar door de toenemende klimaatextremen zullen ook burgers en bedrijven hun steentj ...
help
Nieuwe stal volgens de Wet van Murphy : Gerard Scheffer: ‘Alles wat mis kan gaan, ging mis’ \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Mons, G. \ 2015
In juli 2012 hadden Gerard en Ina Scheffer uit Vorden hoge verwachtingen van hun nieuwe vleesvarkensstal. De eerste weken verliepen probleemloos. Toen sloeg de Wet van Murphy toe: alles wat mis kan gaan, ging ook mis. „Het waren geen kinderziektes me ...
help
Nederlandse invloed bij grootste Russische retailer \ Kas techniek [Artikel]
Langen, E. \ 2015
Vier jaar geleden stond er nog niets, dit jaar staat er 80 hectare komkommerteelt. Magnit, de grootste supermarktketen in Rusland, koos het Nederlandse bedrijf Certhon uit om in een jaar tijd 40 hectare moderne kas te bouwen in de Russische plaats Kr ...
help
Beslissingsmodel onderbouwt investeringen in het buitenland : rekenen op basis van lokale omstandigheden \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2015
Kassenbouw in het buitenland vergt beslissingen op veel verschillende vlakken, die elkaar weer beïnvloeden. Voor de constructie werkt het bedrijfsleven met het ontwerpprogramma CASTA/ Kassenbouw. Maar daarnaast is er behoefte aan een beslissingsonder ...
help
Simple systems abroad coupled to high-tech solutions : MexiCultura: cooperation between Holland and Mexico \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Doing business with Mexican entrepreneurs is high on the wish list of Dutch companies. That’s not so simple when you’re used to building high-tech greenhouses. Yet the local growers want to improve their current methods of production. The Dutch can b ...
help
Een BREEAM-Excellent gecertificeerde idylle \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2014
Het nieuwe pand van Nature’s Pride in Maasdijk, de innovatieve specialist in exotische groenten en fruit, onderscheidt zich met een vernieuwende vlinderdaktuin. Het project is BREEAM-Excellent gecertificeerd, wat betekent dat het zeer duurzaam is ger ...
help
Veilig storten: stijgsnelheid in bekisting bepalend \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2014
Om veilig te kunnen storten, zonder overbelasting van de bekisting, is niet de stortsnelheid maar de stijgsnelheid in de bekisting bepalend.
help
Kelderloos bouwen stuk goedkoper \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2014
Heeft u plannen voor een nieuwe melkveestal? En overweegt u zelf mest te gaan verwerken? Dan is kelderloos bouwen wellicht een optie. De bouwkosten kunnen tot wel 25 procent lager uitpakken dan bij een traditionele stal. Er kunnen ook andere argument ...
help
Een dijk in het kanaal: 20 jaar Kanaaltunnel \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2014
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Kanaaltunnel werd geopend: een absoluut hoogtepunt in de tunnelbouwhistorie. Al was het maar omdat de tunnel vorig jaar de Award of Excellence van de Internationale Federatie van Ingenieursbureaus (FIDIC) i ...
help
Hoogte kanteldijk dijkring 14 : Blankenburgverbinding [Boek]
Bus, C.A. \ 2014
De Blankenburgverbinding, voorheen Noord Westelijke Oeververbinding (NWO), is de verbinding tussen de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam en de A20 West-land/Haaglanden. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de ontwerp-rijksstructuurvisie h ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.