help
Stalbranden [Brief]
Schouten, C. \ 2018
Bij een stalbrand is het leed voor de dieren, de veehouder, de hulpverleners en omwonenden groot. Iedere brand doet ons dat pijnlijk opnieuw beseffen. We zijn het unaniem eens dat het noodzakelijk blijft om de kans op een stalbrand te verkleinen en h ...
help
Stalbrandpreventie : kosteneffectiviiteit, uitvoering en handhaafbaarheid van brandpreventiemaatregelen bij bestaande veestallen [Boek]
Koning, Martin \ Bol, Matthijs \ Bogaards, Cox \ 2018
help
Stalbranden en andere calamiteiten / ongelukken met landbouwhuisdieren [Boek]
2018
Dit document is opgesteld vóór dierenartsen landbouwhuisdieren dóór dierenartsen landbouwhuisdieren. Aanleiding was de al langer aanwezige vraag in het veld om een document te hebben waarmee vooral practici zich kunnen voorbereiden op een stalbrand e ...
help
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 en vervolg [Brief]
Dam, M. van \ 2017
help
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 [Boek]
Bokma-Bakker, Martien \ Bokma, Sjoerd \ Ellen, Hilko \ Hagen, René \ Ruijven, Charlotte van \ 2017
help
Brandveiligheid folieserres en de bouwvergunning \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Geest, W. De \ 2016
In nummer 16 van ons vakblad werd duiding gegeven bij de oplossingen die gezocht worden voor het feit dat voor het aspect brandveiligheid serres sinds 1/8/2009 onder ‘Bijlage 6 – industriële gebouwen’ vallen. Dit betekent dat de eisen die voor een ‘k ...
help
Voortgang actieplan stalbranden : vastgesteld in de stuurgroep van dinsdag 17 november 2015 [Boek]
2015
Evaluatie van de activiteiten die ondernomen zijn vanuit het Actieplan stalbranden 2012-2016. De evaluatie beschrijft of deze activiteiten een effect hebben gehad op brandveiligheid van veestallen.
help
‘Niemand weet wat er op hem afkomt’ : onduidelijkheid en onrust over nieuwe eisen Bouwbesluit \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
Op 1 april 2014 wordt het nieuwe Bouwbesluit van kracht. Grote veranderingen zijn de regels voor nieuwbouw en renovatie van varkenstallen op het gebied van brandveiligheid. Varkenshouders en bouwbedrijven weten niet welke materialen ze straks mogen g ...
help
Brandveiligheid opgenomen in MDV \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2014
In de nieuwe richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) zijn extra maatregelen opgenomen voor brandveiligheid. Ook in het Bouwbesluit komen vanaf 1 april 2014 nieuwe eisen.
help
Risicovergelijking van stallen groter dan 2500 m2 [Boek]
2014
In deze studie wordt op basis van een risicobenadering een oordeel gegeven over de wijze waarop een stal groter dan 2.500 m2 even brandveilig uigevoerd kan worden als een stal kleiner dan 2.500 m2. Dit gebeurt op basis van de eisen ten aanzien van ve ...
help
Brandveiligheid stallen moet veel beter [Video]
2014
De brandveiligheid in stallen moet drastisch verbeterd worden. Gemiddeld komen er jaarlijks 100.000 dieren om in hun stal, terwijl het simpel op te lossen is. Zo kwamen er bij een grote brand in een stal in Tilburg achthonderd varkens om het leven.
help
‘Pré Pain zet haar snelle groei door’ : na brand in bakkerij \ Food & nutrition : kwartaalblad voor de food- en nutritionsector in Zuid-Nederland [Artikel]
Gielen, P. \ 2013
Op 4 juni 2013 sloeg het noodlot toe bij Pré Pain. Op een van de meest onwaarschijnlijke plaatsen in de bakkerij in Oldenzaal ontstond een brand die in een klap 60 procent van de capaciteit wegvaagde. Door snel te schakelen kon het bedrijf haar produ ...
help
Toezeggingen bouwregelgeving en brandveiligheid [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over welke maatregelen denkbaar zijn om het brandgevaar in bestaande stallen te verminderen of weg te nemen.
help
Preparing for fire threats [Website]
2013
A number of Australian dairy regions sit in the most fire-prone areas in the world. Spring is a good time to plan and prepare to best protect your family, staff, livestock, dairy and machinery from all types of fire threat. Thanks to the willingness ...
help
Vee krijgt eigen plek in bouwregels : thema: bouwen volgens nieuwe normen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
2013
Het Bouwbesluit wordt in 2014 gewijzigd. Dat betekent dat de voorwaarden waaraan een bouwwerk moet voldoen veranderen. Een belangrijk verschil met het Bouwbesluit uit 2012, zijn de aparte voorschriften voor veestallen. Dieren krijgen zo een plek in d ...
help
'Brandveilig bouwen hoeft niet veel extra te kosten' : thema: bouwen volgens nieuwe normen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2013
Brand zorgt jaarlijks voor miljoenen euro's aan agrarische bedrijven. Branden hebben ook grotere gevolgen dan enkele decennia geleden, volgens John de Hoon, sectormanager Veehouderij bij verzekeraar Interpolis. Hilko Ellen, onderzoeker bij Wageningen ...
help
Voorkom brand in rundveestallen \ Management&techniek [Artikel]
Boussery, K. \ 2013
In de landbouw neemt men weinig maatregelen om de brandrisico’s op bedrijven te beperken. Toch kan je heel wat doen, zowel in bestaande als in nieuwe stallen, om de risico’s te beperken. Bovendien wordt het nemen van preventiemaatregelen soms beloond ...
help
Actieplan stalbranden 2012 - 2016 [Boek]
[2013]
Actieplan om de hoeveelheid stalbranden en dierlijke brandslachtoffers fors te verminderen. Acties uit het plan richten zich op een brandveiligere bedrijfsvoering, brandveiligere stallen voor mens én dier en een verbeterd inzicht in de oorzaken van s ...
help
Stalbranden : [kamerbrief] [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over brandveiligere dierverblijven.
help
Zorgvuldig te werk na silobrand : Schot Ruurlo heeft ruime ervaring in veevoederbranche \ Solids processing Benelux [Artikel]
Nuboer, C. \ 2013
Het zal je maar gebeuren: een silobrand. Het vergt niet alleen specifieke blusmethoden, maar het natraject is zo mogelijk nog lastiger. Schot Ruurlo BV houdt zich bezig met silozorg, waaronder siloreiniging, renovatie, scheeplossing en fabrieksreinig ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.