help
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 en vervolg [Brief]
Dam, M. van \ 2017
help
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 [Boek]
Bokma-Bakker, Martien \ Bokma, Sjoerd \ Ellen, Hilko \ Hagen, René \ Ruijven, Charlotte van \ 2017
help
Brandveiligheid serres : eerste type-oplossing voor afwijking van 'Bijlage 6' afgesproken \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Kint, S. \ 2016
Serres vallen inzake eisen naar brandveiligheid sinds 1 augustus 2009 ook onder ‘Bijlage 6 – industriële gebouwen’. Dit betekent dat de eisen die voor een ‘klassiek’ industriegebouw gelden, ook van toepassing zijn bij de (ver)nieuwbouw van een serre. ...
help
Voortgang actieplan stalbranden : vastgesteld in de stuurgroep van dinsdag 17 november 2015 [Boek]
2015
Evaluatie van de activiteiten die ondernomen zijn vanuit het Actieplan stalbranden 2012-2016. De evaluatie beschrijft of deze activiteiten een effect hebben gehad op brandveiligheid van veestallen.
help
Aspecten van natuurbrandpreventie [Boek]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats is gekeken naar de verschillende aspecten van natuurbrandpreventie en een gebiedsgebonden aanpak. Dit infoblad geeft een samenvatting van gehouden presentaties en bevindingen in het veld.
help
‘Niemand weet wat er op hem afkomt’ : onduidelijkheid en onrust over nieuwe eisen Bouwbesluit \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
Op 1 april 2014 wordt het nieuwe Bouwbesluit van kracht. Grote veranderingen zijn de regels voor nieuwbouw en renovatie van varkenstallen op het gebied van brandveiligheid. Varkenshouders en bouwbedrijven weten niet welke materialen ze straks mogen g ...
help
Brandveiligheid opgenomen in MDV \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2014
In de nieuwe richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) zijn extra maatregelen opgenomen voor brandveiligheid. Ook in het Bouwbesluit komen vanaf 1 april 2014 nieuwe eisen.
help
Een jaar na de ramp : vermeerderaars Kees en Wilma van der Meijden kijken terug op fatale brand \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Mons, G. \ 2014
Je hebt een mooi bedrijf met duizend zeugen. Plotseling slaat het noodlot toe. Alles wat je in de loop van jaren zorgvuldig hebt opgebouwd brandt in een paar uur af. Het overkwam de Brabantse vermeerderaars Kees en Wilma van der Meijden een jaar gele ...
help
Impact van Vlarem 2013 op land- en tuinbouwbedrijven : vlaremtrein \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Penninckx, I. \ 2014
Op 4 april heeft de Vlaamse regering de laatste Vlaremtrein van deze legislatuur goedgekeurd. Deze Vlaremtrein stelt opnieuw heel wat wijzigingen voor aan de bestaande Vlaremwetgeving, Vlarem I en II. Enerzijds worden allerlei Europese verordeningen ...
help
Risicovergelijking van stallen groter dan 2500 m2 [Boek]
2014
In deze studie wordt op basis van een risicobenadering een oordeel gegeven over de wijze waarop een stal groter dan 2.500 m2 even brandveilig uigevoerd kan worden als een stal kleiner dan 2.500 m2. Dit gebeurt op basis van de eisen ten aanzien van ve ...
help
Hoe is het nu met....? : thema Jaarspecial \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Mons, G. \ 2014
Het afgelopen jaar stonden er diverse bijzondere bedrijfsreportages in Pig Business. Zo deed Wouter Uwland verslag van alles waar hij tegenaan liep bij het ombouwen van een verouderd Oost-Duits staatsbedrijf naar een volwaardig SPF-bedrijf. Kees van ...
help
Brandveiligheid stallen moet veel beter [Video]
2014
De brandveiligheid in stallen moet drastisch verbeterd worden. Gemiddeld komen er jaarlijks 100.000 dieren om in hun stal, terwijl het simpel op te lossen is. Zo kwamen er bij een grote brand in een stal in Tilburg achthonderd varkens om het leven.
help
Toezeggingen bouwregelgeving en brandveiligheid [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over welke maatregelen denkbaar zijn om het brandgevaar in bestaande stallen te verminderen of weg te nemen.
help
Vee krijgt eigen plek in bouwregels : thema: bouwen volgens nieuwe normen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
2013
Het Bouwbesluit wordt in 2014 gewijzigd. Dat betekent dat de voorwaarden waaraan een bouwwerk moet voldoen veranderen. Een belangrijk verschil met het Bouwbesluit uit 2012, zijn de aparte voorschriften voor veestallen. Dieren krijgen zo een plek in d ...
help
'Brandveilig bouwen hoeft niet veel extra te kosten' : thema: bouwen volgens nieuwe normen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2013
Brand zorgt jaarlijks voor miljoenen euro's aan agrarische bedrijven. Branden hebben ook grotere gevolgen dan enkele decennia geleden, volgens John de Hoon, sectormanager Veehouderij bij verzekeraar Interpolis. Hilko Ellen, onderzoeker bij Wageningen ...
help
Voorkom brand in rundveestallen \ Management&techniek [Artikel]
Boussery, K. \ 2013
In de landbouw neemt men weinig maatregelen om de brandrisico’s op bedrijven te beperken. Toch kan je heel wat doen, zowel in bestaande als in nieuwe stallen, om de risico’s te beperken. Bovendien wordt het nemen van preventiemaatregelen soms beloond ...
help
Actieplan stalbranden 2012 - 2016 [Boek]
[2013]
Actieplan om de hoeveelheid stalbranden en dierlijke brandslachtoffers fors te verminderen. Acties uit het plan richten zich op een brandveiligere bedrijfsvoering, brandveiligere stallen voor mens én dier en een verbeterd inzicht in de oorzaken van s ...
help
Stalbranden : [kamerbrief] [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over brandveiligere dierverblijven.
help
Strengere eisen brandveiligheid stallen \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2013
Het kabinet neemt het advies van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over om het Bouwbesluit aan te passen op het onderdeel brandveiligheid.
help
Het vuur en de gevolgen : varkensbedrijf na de brand: hoe nu verder \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Elsen, L. van der \ 2013
In de nacht van 4 op 5 juli 2012 gebeurde het. Bij varkensbedrijf Van Ooij in Deurne brak brand uit. De gevolgen waren groot. Want de brand was geen kleintje: er kwamen uiteindelijk 420 zeugen en 1.000 biggen om. Landelijke kranten en televisie, iede ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.