help
Verkenning van duurzaamheidsrisico's gerelateerd aan gebruik van tak- en tophout [Boek] - Versie 2
CE Delft, \ 2016
In de voor Eneco voor de BWI Lage Weide uitgevoerde verkenning van risico’s op gebied van duurzaamheid is vastgesteld dat zonder compensatie - maatregelen: 1) De hoeveelheid koolstof vastgelegd in strooisel zal afnemen bij oogst van tak - en tophout ...
help
Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht : onafhankelijke toets op de ingebrachte bezwaren op het initiatief BioWarmte Installatie (BWI) Lage Weide [Boek] - Versie 6
Croezen, Harry \ 2016
Eneco Generation & Storage B.V. is voornemens een Biomassa Warmte Installatie (BWI) te realiseren op industriegebied Lage Weide in Utrecht. De met resthout uit bos, landschap en compostering te stoken installatie zal ~30 MW warmte gaan leveren aan he ...
help
Praktijkadvies oogsten van houtige biomassa [Brochure]
Staatsbosbeheer \ 2016
Dit praktijkadvies is bedoeld voor beheerders en eigenaren van bos- en natuurterreinen. In dit praktijkadvies staan de laatste inzichten beschreven wat u moet doen om een goede kwaliteit en kwantiteit houtchips te produceren, opslaan en transporteren ...
help
Groene warmte door kleinschalige houtverbranding voor landbouw, kmo’s en industrie: wetgeving voor ketels tot 2 MW en richtlijnen voor een optimale verbranding en minimale emissies [Boek]
Loosvelt, L. \ Tobback, S. \ Verdonckt, P. \ 2015
Deze publicatie is een handleiding voor de goede praktijken van houtverbranding in kleinschalige (0-2MW) verbrandingsinstallaties en kadert in de Europese projecten ARBOR en TWECOM. Naast het wetgevend kader met betrekking tot houtverbranding in Vlaa ...
help
Goed nieuws over Nederlandse biomassa : vragen en antwoorden over het gebruik van Nederlandse houtige biomassa [Boek]
[2015]
De omschakeling naar duurzame energie vraagt veel van de samenleving. Nieuwe technieken, nieuwe geldstromen, nieuwe kennis, nieuwe marktpartijen, nieuwe ketens, import, export: het is allemaal nodig om een duurzame energie voorziening mogelijk te mak ...
help
Actieprogramma 'Duurzame biomassa 2020' [Brochure]
2014
De organisaties die het Houtconvenant hebben ondertekend zien goede mogelijkheden om op effectieve wijze bij te dragen aan het SER-Energieakkoord. Om bij te kunnen dragen wordt hier een aantal acties voorgesteld die de partners van het convenant in s ...
help
Oogsten van tak- en tophout in bossen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, J.J. de \ Spijker, J.H. \ 2014
Nederlandse bossen zijn aangelegd voor de houtproductie. Vanaf de jaren zeventig is deze functie wat naar de achtergrond geschoven. De overheid en veel beheerders vonden natuur en recreatie steeds belangrijker. Tegenwoordig komt er weer meer aandacht ...
help
Voor energieakkoord moeten veel meer bomen worden geplant \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Oldenkamp, L. \ 2014
Volgens het vorig jaar afgesloten Energieakkoord moeten kolencentrales in 2023 twee keer zoveel biomassa bijstoken als in 2012. Afgezien van de vraag of het stoken van hout bijdraagt aan het verbeteren van de CO2- balans, moeten we ons volgens Leffer ...
help
Valorisatie van houtige biomassa door en voor landbouwers : energie uit hout [Brochure]
2014
Verwarmen met hout heeft heel wat voordelen: hout is een schone, goedkope en vaak lokaal aanwezige energiebron. Het bepalen van de waarde (valorisatie) van lokaal beschikbaar hout voor energieproductie zorgt ook voor behoud en onderhoud van het lands ...
help
Ecological sustainability of wood bioenergy feedstock supply chains: local, national and international policy perspectives [Boek]
Thiffault, E. \ Lorente, M. \ Murray, J. \ Fritsche, U. \ Iriarte, L. \ Endres, J.M. \ McCubbins, J.S.N. \ 2014
The aim of this project is to provide background information on the regulatory and operational aspects of sustainability criteria for solid woody bioenergy feedstocks to policymakers and other stakeholders for the development and possible extensions ...
help
Woodfuel for urban markets in the Congo Basin: a livelihood perspective [Proefschrift]
Schure, J. \ 2014
Hout is de belangrijkste energiebron van huishoudens in sub-Sahara Afrika en het gebruik van houtskool in stedelijke gebieden groeit. Deze dissertatie maakt deel uit van een nieuwe generatie van houtenergie-studies sinds de begin jaren 2000. De herni ...
help
Interactions between initiatives addressing the sustainability of woodfuels [Studentenverslag]
Raulf, J. \ 2014
This study assumes that improved coordination among the initiatives with different backgrounds may benefit the sustainability of woodfuels. It regards the better understanding of the interactions between the initiatives as a necessary first step for ...
help
Veiligheid en verantwoordelijkheid voor particuliere houtzagers [Brochure]
[2013]
Brandhout op stam wordt vaak aan particuliere hobbyzagers gegund. De hobbyzager mag het hout voor een vriendelijke prijs of zelfs gratis meenemen, en de terreineigenaar heeft een voordelige verzorging van zijn bos. Maar wie is dan verantwoordelijk vo ...
help
Eigen chips niet eerst! : onderzoek naar het oogsten van houtige chips uit lokale landschappelijke beplantingen het verstoken ervan in (lokale) verbrandingsinstallaties [Boek]
Kienhuis, A. \ 2013
Dit rapport zal i.h.k.v. de CoP valorisatie Biomassa uitgangspunten het onderwerp “het lokaal oogsten en verstoken van houtige chips in lokale verbrandingsinstallaties” behandelen. Dit gebeurt aan de hand van een onderzoek naar de resultaten en ervar ...
help
Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig : tussenrapportage Green Deal Veenhuizen [Boek]
Lamain, M. \ Weister Klap Advies \ 2013
De voorgenomen modernisering van de gevangeniscomplexen Norgerhaven en Esserheem bezorgt Veenhuizen bijzondere kansen om doelstellingen te realiseren op het gebied van nieuwe detentie, duurzame energie, energiebesparing, bos-, natuur- en landschapsbe ...
help
Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout [Boek]
Boosten, M. \ Oldenburger, J. \ 2013
Tak- en tophout uit bos vormt een belangrijk nog vrijwel onbenut potentieel aan houtige biomassa voor energieopwekking. Om te zorgen dat in de toekomst meer tak- en tophout uit het Nederlandse bos kan worden ingezet voor de opwekking van duurzame ene ...
help
Biomassaverbrandingsinstallaties nog vaak in de fout \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vanheerentals, L. \ 2012
Installaties voor het verbranden van biomassa-afval gaan in Vlaanderen vaak in de fout. De Milieu-Inspectie stelde bij liefst 76 van de 93 installaties die in de periode 2006-2010 werden gecontroleerd overtredingen op de milieuregelgeving vast. Dat m ...
help
Green Deal groene gevangenis Veenhuizen [Factsheet]
[2012]
Uit eerste verkenningen is gebleken dat bij de partijen veel draagvlak is voor het opzetten van een regionale biomassaketen om (een deel van) de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen van duurzame energie te voorzien. Ook bij marktpartijen en maats ...
help
Groen goud uit landschapsonderhoud [Boek]
Oldenburger, J. \ 2012
Zes procent van de stroom in Duitsland wordt gemaakt uit biomassa. Dat is meer dan uit zonne-energie (drie procent) en uit water (ook drie procent) en maar iets minder dan uit windenergie (ruim zeven procent). Bovendien levert in Duitsland biomassa b ...
help
Emissies bij houtverbranding \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2012
Naar aanleiding van studies uitgevoerd door VMM en VITO waarin emissies bij biomassaketels werden onderzocht, en de aankomende wijzigingen in de wetgeving rond emissies bij houtverbranding, informeerde Inagro zich bij de Vlaamse overheid over de wetg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.