help
Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen : effecten van de teelt van genetisch gemodificeerde soja, maïs en katoen op People, Planet en Profit (mens, milieu en economie) [Boek]
Lotz, L.A.P. \ Breukers, M.L.H. \ Broer, W. \ Bunte, F. \ Dolstra, O. \ Engelbronner-Kolff, F.M. d' \ Franke, A.C. \ Montfort, J. van \ Nikoloyuk, J. \ Rutten, M.M. \ Smulders, M.J.M. \ Wiel, C.C.M. van der \ Zijl, M. van \ 2011
Deze studie richt zich op genetische modificatie bij gewassen. Wereldwijd werden in 2010 op meer dan 140 miljoen hectare GG-gewassen verbouwd. Dit is ongeveer 70 maal het totale Nederlandse landbouwareaal. Het gaat met name om de handelsgewassen soja ...
help
Trekkers rijden ook op plantenolie \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hekkert, G. \ 2006
Door aanhoudend hoge dieselprijzen wordt rijden op koolzaadolie steeds interessanter. In tegenstelling tot Duitsland heft Nederland nog wel accijns op koolzaadolie bij gebruik als brandstof en is rode diesel relatief goedkoop. De technisch gevoelige ...
help
Koolzaad vervangt fritesaardappelen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2005
Akkerbouwer Jan ten Bosch in Hoog Soeren (Gld.) is in 2005 gestart met de teelt van zomerkoolzaad. Omdat hij geen contract meer aangeboden kreeg voor fritesaardappelen, moest hij op zoek naar een alternatief. Hij verwacht dat het koolzaadsaldo hoger ...
help
Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : perspectieven koolzaad [Boek]
Borm, G.E.L. \ Geel, W. van \ Vermeij, I. \ Voort, M. van der \ 2005
In het kader van intersectorale samenwerking in de biologische landbouw werd het perspectief onderzocht van koolzaad, waarbij de teelt, de toepassing van de verschillende producten en andere aspecten belicht werden.
help
Koolzaad gaat 't maken in EU: achterblijver Nederland kan toch profiteren \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
Europese boeren telen massaal energiegewassen voor biobrandstof. Nederlandse boeren kunnen dat niet, maar hebben wel baat bij deze impuls voor de hele sector
help
Koolzaad krijgt nieuwe kans in EU : in Nederland blijft koolzaad beperkt \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2004
Analyse van de kansen voor de koolzaadteelt in Nederland. Een belangrijke stimulans zou de Europese biobrandstofrichtlijn kunnen zijn, waaraan ook Nederland zich wil houden. In Groningen en Limburg zijn inmiddels al koolzaadinitiatieven gestart. Maar ...
help
Akkerbouwers nemen deel in koolzaadolieprojecten \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2004
Uitleg over twee Nederlandse koolzaadinitiatieven voor de teelt van koolzaad en de productie van koolzaadolie als biobrandstof. In Groningen hebben akkerbouwers de Noord-Nederlandse Oliemolen (NNO) opgericht; in Limburg heeft een telersgroep de coöpe ...
help
Oliemolen kleurt de akkers geel [Thema Contractteelt] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2004
Verslag van een aantal Nederlandse initiatieven voor de teelt van koolzaad en de productie van koolzaadolie (in Groningen, Zeeland en Limburg). Het Nederlandse areaal koolzaad is in 2004 verdubbeld. In de Noord Nederlandse Oliemolen (NNO) in Delfzijl ...
help
Vereniging wil 250 euro per ha : 'koolzaadteelt biedt teler saldo van ongeveer 1.000 euro' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
2003
In het kader van het project 'Het koolzaad gaat weer bloeien' wil een koolzaadtelersvereniging investeren in een oliemolen in Delfzijl, te bouwen door het bedrijf Solaroilsystems. Akkerbouwers die lid worden van de vereniging worden door een financië ...
help
Aktuelle Tipps zur Sortenwahl 2003 : Winterraps \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Sauermann, W. \ 2003
Koolzaad: resultaten rassenproeven. De rassen worden beoordeeld op opbrengsten, bloeiperiode, oogstdatum, winterhardheid en resistentie tegen schimmelziekten (Phoma, Sclerotinia, Alternaria en Cylindrosporium) en oliegehalte
help
Kohlhernie-resistente Sorten nur auf Befallsflächen säen \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Sauermann, W. \ 2003
Resistentie tegen knolvoet bij knolraapcultivars kan worden doorbroken. Met teeltmaatregelen kan dit worden voorkomen
help
Molen voor koolzaad op til : bedrijf wil Nederlandse koolzaadteelt met groep telers opvijzelen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Winsen, J. van \ 2003
Beschrijving van twee nieuwe initiatieven voor de productie van biobrandstof in Nederland. Het bedrijf Solaroilsystems in Boyl (Fr) wil met geld van een coöperatie van akkerbouwers een molen bouwen in Delfzijl voor de productie van koolzaadolie als b ...
help
Gerste dem Weizen als Raps-Vorfrucht überlegen \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Sauermann, W. \ 2003
Uiteenzetting over de opbrengsten van wintergerst ten opzichte van wintertarwe als voorteelt bij koolzaad
help
Koolzaad aan de prijs : verdubbeling areaal verwacht \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hammink, H. \ 2003
Door het tot stand komen van het noordelijke koolzaadproject waarbij Groninger akkerbouwers zelf koolzaad gaan verwerken in een eigen oliemolen, wordt een verdubbeling van het areaal verwacht. Marktanalisten verwachten dat de prijs gaan oplopen
help
Gangbare landbouwkundige praktijk en recente ontwikkelingen voor vier akkerbouwgewassen in Nederland [Boek]
Kempenaar, C. \ 2003
In dit rapport wordt gangbare landbouwpraktijk in Nederland beschreven voor aardappelen, suikerbieten, snijmais en winterkoolzaad, de gewassen waarvoor nu vergunning voor veldproeven met genetisch gemodificereerde - rassen openstaat. In hoofdstuk 5 e ...
help
Teelthandleiding koolzaad [Boek]
Bernelot Moens, H.L. \ Wolfert, J.E. \ 2003
Handleiding over de teelt van koolzaad.
help
Schwachen Raps früher und stärker andüngen \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Schönberger, H. \ 2003
Bemestingsadviezen voor de teelt van koolzaad
help
Raps: Rechtzeitige Kontrolle spart Kosten! \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Zellner, M. \ Schleich-Saidfar, C. \ Heidel, W. \ 2003
Gewasbeschermingsmaatregelen bij de teelt van koolzaad in Noord- en Oost-Duitsland
help
Koolzaadprijs huidig seizoen naar recordhoogte : hoge koolzaadprijs door wereldwijd tegenvallende opbrengsten \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lankveld, R. van \ 2003
Prijsontwikeling van koolzaad in 2002 in vergelijking met 2001 en 2000, gegevens m.b.t. de koolzaadoogst wereldwijd en de import en export van diverse landen, areaal in Nederland, prijsverwachtingen, en een apart kader over de toepassingsmogelijkhede ...
help
Raps: die Stärken der Sorten gezielt nutzen! \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Sauermann, W. \ 2002
De eigenschappen van (nieuwe) koolzaadrassen zijn in een tabel weergegeven
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.