help
Ongebruikelijke veelwijverij van Bonte Vliegenvangers : twee vrouwen, één nest \ Limosa [Artikel]
Both, C. \ 2013
In Zuidwest-Drenthe heeft 4% van de Bonte Vliegenvangermannen twee vrouwen. Die vrouwen broeden in verschillende nestkasten, op gemiddeld 180 m uit elkaar. In 2012 werd een bijzonder geval van polygynie vastgesteld, waarbij beide vrouwen samen in dez ...
help
Debat: broedbiologisch onderzoek onder controle? \ Boomblad [Artikel]
Wesseling, M. \ 2008
Broedbiologisch onderzoek aan vogels staat – niet voor het eerst – ter discussie. Volgens sommigen wordt het onderzoek soms ondeskundig uitgevoerd, wat leidt tot onnodig veel stress bij de vogels en soms zelfs tot vermindering van het broedresultaat. ...
help
Roomwit wonder in Hollands laagland : de lepelaars zijn terug! \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Wesseling, M. \ 2005
De komst van de lepelaars in Nederland en hun gedrag tijdens het broedseizoen worden gevolgd
help
Dumpt de Purperreiger eieren in nesten van soortgenoten? \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2005
Het leggen van eieren in andermans nest (eierdumping of broedparasitisme) komt waarschijnlijk vaker voor dan vermoed. Inmiddels zijn enkele waarnemingen gedaan, waaruit blijkt dat dit bij purperreigers voor komt. Waarom dit verschijnsel plaats vindt ...
help
Van imker tot imker \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Zoet, K. \ 2004
Over het ontstaan en de ontwikkeling van het prille broednest in de wintermaanden, en het belang van een goede vochtvoorziening daarbij. Voor de ontwikkeling van broed en larven is niet alleen warmte nodig maar ook een hoge relatieve luchtvochtigheid ...
help
Vogels van de Monnikenberg : resultaten van een eerste broedvogelinventarisatie in 2003 [Boek]
Jonkers, D.A. \ Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken \ 2004
help
Broedvogels van het Oosterpark in de 20e eeuw [Boek]
Kooijmans, J.L. \ 2003
help
Broedvogels van de Buitenvaart-Noord in 2002 [Boek]
Houten, M. van \ 2003
help
Binnenklimaat : waterhaalsters in het voorjaar \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Velthuis, H.W. \ 2002
Hoe bijen de broednesttemperatuur en de luchtvochtigheid in de bijenkast reguleren, en welke rol de waterhaalsters daarbij spelen. In het koele voor- en najaar dient het verdampen van water vooral de vochtregulatie, op warme zomerdagen vooral de temp ...
help
Broedresultaten van kokmeeuwen in Midden-Fryslân in 2000 [Boek]
Kleefstra, R. \ 2001
help
Pronkende prachtvrouwen \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Buissink, F. \ 2000
In de vogelwereld geldt dat vrouwen grauw en onopvallend zijn. 3 vogelsoorten vormen hierop een uitzondering en om broedzorg bekommeren deze zich niet
help
Waarnemingen aan paaiende Kopvoorns in de Grensmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2000
Waarnemingen over 1998 en 1999
help
Broedvogels van de Meinweg : een beetje nat en toch leuk! [themanummer] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Asseldonk, E. van \ Boeren, J. \ 1999
Het mogelijk effect van vermeende gebiedsverdroging op de avifauna
help
Bonte vliegenvanger op de voet gevolgd \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Smit, A. \ 1999
Verslag van een inventarisatie naar het voorkomen en gedrag van de Bonte vliegenvanger in Nederland
help
Broedvogel monitoring-project 1997 : algemene resultaten \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Ammerlaan, H.M. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Plate, C.L. \ 1999
help
Kleine zoogdieren vaker op het menu van de Kokmeeuw Larus ridibundus? \ Limosa [Artikel]
Eising, C. \ 1999
Waarnemingen tijdens het veldseizoen van 1998 in kolonies van kokmeeuwen (Larus ridibundus) bij Pieterburen (Gr.) suggereren dat kleine zoogdieren vaker op het menu voorkomen dan tot nu toe werd aangenomen, althans in de periode dat de voedselbehoeft ...
help
Broedvogels van het stroomdallandschap 'de Drentsche A' in 1998 [Boek]
Manen, W. van \ 1999
help
Broedvogels van Boswachterij Hooghalen in 1998 [Boek]
Manen, W. van \ 1999
help
Ecologische capaciteit natuurdoeltypen - Dl. 2: Model voor duurzaamheidbepaling natuur i.r.t. recreatie [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ 1999
help
De broedvogels van de Nieuwe Zuiderlingedijk in 1998 [Boek]
Vogel, R. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.