help
Geitenfokkers actief in diergezondheid \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vries, F. de \ 2013
Nederland is sinds 1999 vrij van de ziekte Brucellose. Om die status te behouden, worden jaarlijks steekproefsgewijs bloedmonsters van geiten en schapen getest op antistoffen tegen de bacterie Brucella melitensis. Per 1 januari 2013 is het niet de Ge ...
help
2 Jaar abortusprotocol in Vlaanderen \ Management&techniek [Artikel]
Van Loo, H. \ 2012
Het abortusprotocol loopt al meer dan 2 jaar. Dankzij de goede respons van de dierenartsen en veehouders is dit programma, dat gefinancierd wordt door het FAVV, uitgegroeid tot een succes. In 2010 en 2011 werden meer dan 9000 abortussen onderzocht bi ...
help
België in ban van brucellose : ruim 500 bedrijven in België geblokkeerd door brucellose-uitbraak \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2012
Afgelaste fokveeshows en ruim 500 geblokkeerde rundveebedrijven. De uitbraak van Brucella abortus houdt dit voorjaar een groot deel van veehoudend België in zijn greep. Boerenbondadviseur Erik Mijten zegt over de uitbraak: ‘Ook bij deze uitbraak blij ...
help
België in ban van brucellose : ruim 500 bedrijven in België geblokkeerd door brucellose-uitbraak \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2012
Afgelaste fokveeshows en ruim 500 geblokkeerde rundveebedrijven. De uitbraak van Brucella abortus houdt dit voorjaar een groot deel van veehoudend België in zijn greep. Boerenbondadviseur Erik Mijten zegt over de uitbraak: ‘Ook bij deze uitbraak blij ...
help
Procedure Brucellose versoepeld \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Kort, K. \ 2011
De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) heeft de procedure na een verdenking op Brucellose (besmettelijk verwerpen of abortus bang) gewijzigd. Er bleken binnen de EU veel verschillen te bestaan binnen afhandeling van een verdenking. De voornaams ...
help
Over zoönosen : de dierenarts \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Plaisier, A. \ 2005
Een dierenarts geeft aan welke de belangrijkste zoönosen zijn en hoe groot de kans voor de hobbydierhouder is om met een dergelijke ziekte te worden geconfronteerd
help
Vrijstatus behouden is nu nog eenvoudiger \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Morselt, M. \ 2004
Nederland heeft een officiële vrijstatus voor de rundveeziekten brucellose, leukose en tuberculose. Omdat het risico op brucellose is afgenomen, heeft men monitoring ervan nu flink ingeperkt
help
Verwerpers: wat moet je er mee? : rund \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Wouda, W. \ Zadoks, R. \ 2000
Hoe als veehouder te reageren op verwerpen
help
Bacillus Licheniformis als mogelijke oorzaak van abortus bij het rund \ Vlaamsch diergeneeskundig tijdschrift [Artikel]
Hommez, J. \ Wullepit, J. \ Devriese, L. \ 1997
Deze algemeen voorkomende bacterie blijkt in zeldzame gevallen de veroorzaker van abortus bij zoogdieren te zijn
help
Gezond verder na abortus Bang - gruwel : melkveehouder moet wennen aan wildvreemde veestapel \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Versteeg, W. \ 1996
Na een uitbraak van abortus-bang moet een Brabantse veehouder met een nieuwe veestapel opnieuw beginnen
help
Gefahren gebannt? : bei Tierseuchen gibt es keinen Grund zur Entwarnung \ Der Tierzuechter : Zeitschrift fuer Veredlungswirtschaft [Artikel]
Schlueter, H. \ 1995
In het bijzonder wordt gewaarschuwd voor de gevaren van IBR, runderbrucellose en -leucose
help
Caprine en ovine brucellose : schape- en geitebrucellose, caprine and ovine brucellosis, brucellose caprine et ovine, Schaf- und Ziegenbrucellose, brucellose melitensis, Maltakoorts (humaan) : ["Interne markt: uitdaging of challenge?"] \ Diergeneeskundig memorandum [Artikel]
Smak, J.A. \ 1993
Epizootiologie van schape- en geitebrucellose
help
Runderbrucellose-bestrijding \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Capelle, E. \ 1993
Stand van zaken in Belgie over het tijdvak 1-1-1988 t/m 1-6-1993
help
De latentie van Brucella abortus veroorzaakt een probleem in de gerichte bestrijding: een overzicht \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Huurne, A.A.H.M. ter \ Meijer, M. \ Dijkerman, N.A. \ 1993
In dit literatuuroverzicht wordt getracht een antwoord te geven op de vraag wat de mogelijke oorzaken zijn van de moeilijke detectie en welke invloed dit kan hebben op de te nemen bestrijdingsmaatregelen
help
De brucellosebestrijding \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
1989
Verslag van een persconferentie van de Belgische Staatssecretaris voor Landbouw. Behandeld worden het economisch belang van brucellosebestrijding in de rundveesector, de relatieve mislukking van deze bestrijding tot nu toe en nieuwe internationale en ...
help
De brucellosebestrijding (vervolg) \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Meers, M. \ 1989
De huidige Belgische opzet van de bestrijding en de resultaten
help
Abortus Bang : terug naar af? \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Damen, C.P.R.M. \ 1989
Deze besmettelijke ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Brucella arbotus Bang. De besmetting vindt dijkwijls plaats door buitenlands vee dat besmet wordt aangevoerd. Een besmet bedrijf dient geheel gesaneerd te worden. De ziektebeheersing in Ned ...
help
Besmettelijk verwerpen bij runderen dreigt als nooit tevoren \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Roumen, M. \ 1988
Uit gegevens van de Limburgse provinciale Gezondheidsdienst blijkt dat vanaf 1986 tot en met de eerste helft van 1988 31 bedrijven zijn gesaneerd na besmetting met brucellose, een reden tot grote ongerustheid onder de veehouders. De oorsprong van de ...
help
Brucellosebestrijding - nieuwe maatregelen \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
1988
Strengere regels omdat de noodzaak tot uitroeiing van runderbrucellose steeds urgenter wordt
help
Brucellose (3): medeverantwoordelijkheid door beter inzicht \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.