Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 177

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bufferzones"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecologische verkenning bufferzone Engbertsdijksvenen [Boek]
Salomons, Mariska \ Steege, M.W. ter \ Bokje, M.W. \ 2016
Het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen, een hoogveengebied in Overijssel, heeft onder andere te maken met verdroging. De afgelopen decennia zijn daarom reeds diverse herstelmaatregelen getroffen en deze hebben geleid tot positieve ontwikkelingen. ...
help
Bufferzones voor bacterievuur en ZP-percelen : herziening grenzen: reactie voor 20 januari 2016! \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Lauwers, N. \ 2016
FAVV herbekijkt de grenzen van de bufferzones. Waar al langer dan 2 jaar geen ZP-percelen werden aangevraagd, daar zal FAVV de bufferzone verkleinen. Als de handel van planten met ZP b2 plantenpaspoort voor het bedrijf van belang is, moet nagekeken w ...
help
Hoe als loonsproeier restwater vermijden? \ Management&techniek [Artikel]
Schellekens, A. \ Koopmans, K. \ 2016
Volgens het jongste VMM-rapport worden nog steeds aanzienlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddel aangetroffen in het oppervlaktewater. Een gevolg is dat erkenningen worden ingetrokken of dat de overheid extra maatregelen oplegt, zoals het aanlegge ...
help
Investigation into fishing activity near offshore pipelines [Boek]
Hintzen, N.T. \ Machiels, M.A.M. \ 2015
On the North Sea bottom lie numerous pipelines to link oil- or gas offshore drilling units, - platforms and processing stations on land. Although pipeline tubes are coated and covered with protective layers, the pipelines risk being damaged through m ...
help
Controles bacterievuur begin juli gestart : bufferzones en inspecties nog steeds overeind door eigen financiering boomkwekerijsector \ Boom in business [Artikel]
Raats, S. \ 2015
Begin juli zijn de inspecteurs van Naktuinbouw begonnen met de controle van bacterievuur in de bufferzones. De controles zijn noodzakelijk vanwege het exportbelang van de boomkwekerijsector.
help
Bufferzones voor bacterievuur : aanvragen wijzigingen ten laatste op 30 januari 2015! \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Lauwers, N. \ 2015
Jaarlijks kunnen de grenzen van de bufferzones voor bacterievuur aangepast worden. Hierbij is het van groot belang dat de totale oppervlakte niet drastisch toeneemt zodat het onderhoud van de bufferzones efficiënt en werkbaar kan blijven. In een gent ...
help
Bereken de optimale bufferzone \ Management&techniek [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
Begin januari 2015 werd www.spuithulp.be gelanceerd. Deze interactieve webtool moet landen tuinbouwers ondersteunen om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone en product telkens afhankelijk van de (vollegro ...
help
Luzerne-faunaranden als buffer tegen muizenschade : eindrapport 2015 [Boek]
Wiersma, Popko \ 2015
In de meerjarige grootschalige monitoring van muizenholletjes uitgevoerd door Werkgroep Grauwe Kiekendief werd vastgesteld dat natuurbraak vele malen meer muizen herbergt dan andere vegetaties. Ook uit vangsten blijkt dat natuurbraak over het algemee ...
help
IPM in vraag en antwoord \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dias, V. \ 2014
De laatste vragen en antwoorden van deze artikelenreeks gaan over bufferzones: wat zijn ze, wanneer moet je ze respecteren en waarom zijn ze nodig? Verder geven we een aantal tips om drift te reduceren.
help
Houd de spuitmiddelen uit de beek \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Opdat hun erkenning niet in gevaar zou komen, is het belangrijk dat we gewasbeschermingsmiddelen uit de beek houden. Het PCA organiseerde samen met Inagro en ILVO een demonamiddag om te tonen hoe dat kan.
help
Paludicultuur : kansen voor natuurontwikkeling en landschappelijke bufferzones op natte gronden [uit de praktijk] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Fritz, C. \ Lamers, L.P.M. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Joosten, H. \ 2014
Paludicultuur is een concept waarin met innovatieve technieken natte gronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. Het levert mogelijkheden op voor terreinbeheerders, agrariërs en waterbeheerders. In Duitsland heeft pal ...
help
Environmentally Dependent Application System : vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie [Brochure]
[2014]
Vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie, gewasafhankelijk spuiten, vaststellen gewasgezondheid met spctrale reflectie en vaststellen boomgeometrie met ultrasone sensoren; overzicht in het kader van IsaFruit
help
Hoe gewasbeschermingsproducten uit het water houden? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2014
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in het water terecht komen via enerzijds accidentele puntverontreinigingen (vb. lekken aan spuitmachine, overvullen, ongespoelde verpakkingen) en anderzijds door drift vanuit het veld tijdens de bespuiting. Om dit laa ...
help
Breedte teeltvrije zone en driftreductie door gebruik van kantdop [Boek]
Zande, J.C. van der \ Groot, T.T. \ Holterman, H.J. \ 2014
In opdracht van het Productschap Akkerbouw (PA) zijn druppelgroottemetingen uitgevoerd aan verschillende typen kantdoppen horend bij spuitdoppen uit de driftreductieklassen 50,75 en 90. Aan de hand van druppelgroottemetingen van de kantdoppen wordt h ...
help
Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment : final report [Boek]
2014
The main objectives presented in the report are: 1) To examine data gaps in the field of ecologically valuable grasslands and land at risk of abandonment by gathering existing data and making recommendations on how the gaps might best be filled to un ...
help
Afbakening bufferzones bacterievuur 2013 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2013
Op 26 maart verscheen het ministerieel besluit met de nieuwe afbakening van de bufferzones voor bacterievuur in 2013.
help
Ecohydrologische quickscan Fayersheide [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
Fayersheide betreft een klein (circa 8 ha), langgerekt natuurgebied van Staatsbosbeheer ten oosten van Vriezenveen. In het natuurgebied is een grondwaterafhankelijke vegetatie aanwezig. Ten zuidwesten van het natuurgebied, ter plaatse van de Oosterwe ...
help
Regenwaterproblematiek bij bouwprojecten \ Management&techniek [Artikel]
Cnockaert, H. \ 2013
Doordat er in Vlaanderen steeds meer bebouwde en verharde oppervlakte bijkomt, neemt de overheid maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Dat gaat van hemelwateropvang, via infiltratievoorzieningen tot bufferzones. We sommen enkele bela ...
help
Waterkwaliteitsmaatregelen in het veenweidegebied : wat vindt de boer ervan? \ H2O online [Artikel]
Zwanenburg, J. \ Spanjers, B. \ Arkel, P. van \ Schaafsma, R. \ 2013
In het oppervlaktewater van het veenweidegebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bevinden zich hoge nutriëntenconcentraties, waardoor de KRW doelstellingen niet worden gehaald. In de projectgroep Nutriënten veenweidegebied van Rijn ...
help
Klimaatbuffers: natuurlijk en innovatief \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Veen, J. van der \ 2013
Klimaatbuffers vormen een natuurlijke bescherming tegen de effecten van klimaatverandering. Dit door een combinatie van water bergen, water leveren en pieken opvangen, gecombineerd met natuur, recreatie, landbouw en wonen. Een beschrijving van het pr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.