help
Buisdrainagekaart 2015 : update landelijke buisdrainagekaart op basis van de landbouwmeitellingen van 2012 [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Schuiling, C. \ 2016
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. Op basis van de landbouwmeitellingen 2010 is een landsdekkende kaart met het voorkomen van buisdrainage afgeleid. Bij de meitellingen van 2012 is opnieuw ...
help
Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2015
Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt ...
help
Aanvullende analyse zonering drainagebeleid [Boek]
Klutman, W. \ Hobbelt, L. \ 2015
Het doel van dit onderzoek is om de effecten van buisdrainage in de aanvullende beschermingszone te kwantificeren en richting te geven aan mogelijke voorwaarden. De focus ligt daarbij op het effect in het voorjaar, aangezien die periode van groot bel ...
help
Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke buisdrainagekaarten voor het NHI op basis van de landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare ...
help
Onderwaterdrains uitkomst op veengronden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wolters, W. \ 2009
Op veengrond kunnen onderwaterdrains de pieken in de grondwaterstand afvlakken. Om die reden zijn ze interessant voor boeren én voor het waterschap
help
'We hebben het gered' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2008
Frans en Jolanda van Hulst in Altforst hebben hun boomgaard in 2007 uitgebreid met 3 hectare. Het aangekochte perceel werd in etappes klaargemaakt tot een Conferenceperceel. Fruitteelt volgt de ontwikkelingen
help
Watermanagement met een Oranje tintje in de 19e eeuw : afleiding van water door onderaardse gangen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Wesseling, J.G. \ 2008
In dit artikel staat de opkomst en uitbreiding van de drainage met kleibuizen centraal. Dit gebeurde geheel handmatig. Bij de Groninger methode stond men zelf in de sleuf; bij de Zeeuwse methode legde men vanaf maaiveld de buizen. Het waren de provin ...
help
Onderwater drainage : Zegveld [Video]
Wageningen UR \ 2008
Een onderzoeker van Zegveld en de veehouder geven uitleg over invloed van onderwaterdrains op het grondwaterstandspeil in percelen waar maaivelddaling optreedt.
help
Bezinking in ronde leidingen [aanvulling] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Reijs, M. \ 2008
In Rioleringswetenschap nr. 5 (maart 2002) beschrijft Tiegelaar een ontwerpmethode voor ronde (berg)bezinkleidingen. De toepassing van de methode bij het dimensioneren van een bezinkleiding in een regenwaterstelsel leidde tot onwaarschijnlijk grote r ...
help
Bezinking in ronde leidingen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Reijs, M. \ 2008
De gepresenteerde formule voor het bezinkingsrendement in een ronde buis geeft rendementen die veel groter zijn dan op basis van elementaire theorie mogelijk is. Als alternatief wordt voorgesteld de grafiek van Camp te gebruiken. Er wordt een voorste ...
help
Schoon water een belangrijke voorwaarde voor een goede teelt : Water chemisch of biologisch ontsmetten, via UV-straling of door verhitten : water en ontsmetten \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2007
Ontsmetten van drainwater kan op verschillende manieren. In dit artikel worden 4 ontsmettingsmethoden behandeld: chemisch, biologisch, ultraviolette straling en verhitting. Ozonisatie wordt in het volgende artikel apart besproken. Het gaat om gangbar ...
help
Drainage: de balans tussen water en lucht [thema: bodem en bemesting] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bos, E. \ 2006
Bij de aanleg van een drainagesysteem moet rekening worden gehouden met de ontwerpeisen: de gewenste grondwaterstand en de snelheid van waterafvoer. Het bodemgebruik bepaalt hoe het systeem eruit ziet
help
Subsurface drainage practices : guidelines for the implementation, operation and maintenance of subsurface pipe drainage systems [Boek]
Nijland, H.J. \ Croon, F.W. \ Ritzema, H.P. \ 2005
help
Vlotte doorstroming vergt passende jas om drains : de juiste materiaalkeuze voor drainbuis-omhulling luistert nauw \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Alblas, J. \ 2002
Omhullingsmaterialen voor drainbuizen dienen als filter om inspoeling van bodemdeeltjes en ijzerafzettingen te voorkomen en de doorspoeling te bevorderen. Een overzicht van de toepasbaarheid van KOMO-gecertificeerde omhullingsmaterialen (polypropeenv ...
help
Geotextielen bij infiltratie? Liever iets beters : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Uitgelegd wordt waarom bij het bufferen en infiltreren van hemelwater in de bodem geotextielen vermeden dienen te worden, waarna aanbevelingen volgen indien deze toch toegepast worden
help
Keuze van omhullingsmaterialen bij drainage : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (1) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Voor de toepassing van omhullingsmaterialen zijn een paar praktische regels afgeleid uit praktijkervaringen en jarenlang onderzoek
help
SALTMOD : description of principles, user manual and examples of application : version 1.1 [Boek]
Oosterbaan, R.J. \ 2001
help
Onderhoud van drainageconstructies in waterkeringen : compendium [Boek]
Anema, F.D. \ 2000
help
Subsurface drainage for rehabilitation of waterlogged saline lands : example of a soil in semiarid climate \ Arid soil research and rehabilitation : an international journal [Artikel]
Sharma, D.P. \ Singh, K. \ Rao, K.V.G.K. \ 2000
help
Nitrate leaching in a tile-drained silt loam soil \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Vos, J.A. de \ Hesterberg, D. \ Raats, P.A.C. \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.