help
Ecology and conservation of the maned wolf : multidisciplinary perspectives [Boek]
Consorte-McCrea, A.G. \ Santos, E.F. \ cop. 2014
This book gathers the work of leading researchers from diverse disciplines and countries, covering up-to-date research on the biology, ecology, and conservation of the maned wolf. It presents innovative insights that can benefit conservation strategi ...
help
Artificial insemination in canids: a useful tool in breeding and conservation \ Theriogenology : an international journal of animal reproduction [Artikel]
Thomassen, R. \ Farstad, W. \ 2009
Artificial insemination (AI) and semen freezing have become services available to dog owners worldwide, and the demand for services to freeze semen is increasing. In other canids such as the fox, the fur industry utilizes fresh or frozen semen to art ...
help
Forum : Wordt de wasbeerhond een nieuwe muskusrat? \ Zoogdier [Artikel]
Broekhuizen, S. \ 2007
Hoewel voortplanting van in het wild levende wasbeerhonden in Nederland nog niet is vastgesteld, lijkt dat nog maar een kwestie van tijd. Definitieve vestiging van de wasbeerhond lijkt een feit, maar hoe willen we met deze nieuweling omgaan?
help
Populatiegenetica en de registratie van vossenpelzen bij de inlevercentrale: een toepassing van de Hardy en Weinberg wet \ De pelsdierenhouder [Artikel]Bijbehorende website
Leipoldt, A.L. \ 2005
Artikel gebaseerd op de voordracht 'Population genetics and registration of fox pelts in warehouses' van de Russische onderzoeker Trapezov op het IFASA congres
help
De vos gaat de uitdaging aan! \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Bang Andreasen, L. \ 2003
Het blauwvosbont kan door nieuwe technieken opnieuw geïntroduceerd worden als een ander product en meer dan een accessoire. Ontwerpers zijn op zoek naar langharige en natuurlijke kleurnuances. Als uitgangspunt is de blauwvos interessant voor de mode- ...
help
The genetics of the dog [Boek]
Ruvinsky, A. \ Sampson, J. \ 2001
help
Reacties op het artikel 'Beheer van vossen' \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Al, E.J. \ 2000
De plaats van de vos in de natuur is zeer omstreden. Vandaar twee reacties op de publicatie van E.J. Al: 'Beheer van vossen; schipperen tussen koesteren en bestrijden' in het Vakblad Natuurbeheer 2-2000
help
Beheer van vossen : schipperen tussen koesteren en bestrijden \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Al, E.J. \ 2000
Een nieuwe benadering voor het beheren van vossen in ons landschap met het intreden van de Flora- en Faunawet van 1998
help
Vossen vangen valt niet mee. 'Eenoog' fopt en wordt gefopt \ Zoogdier [Artikel]
Mulder, J.L. \ 2000
Verslag van een vossenvangst in de duinen tussen Den Haag en Katwijk
help
Vechten tegen windmolens : vossenhouderij zondebok van het Nederlandse publiek \ Voortrekker : agrarisch blad voor Oost-Brabant en Noord-Limburg [Artikel]
Hegeman, H. \ 1999
Over het dreigende fokverbod en bijkomende problemen van de Nederlandse vossenhouders
help
De Vos, de Lepelaar en de Fabeltjeskrant \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Poorter, P.R. \ 1998
Reactie op een artikel van Frans van der Helm in het NRC-Handelsblad van 27 november 1997. Zijn betoog komt er op neer dat de lepelaarpopulatie in Nederland is gegroeid dankzij de vos. De auteur wil proberen een aantal misvattingen over Lepelaars, ov ...
help
Het broedseizoen 1997 van de Purperreiger in Nederland \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Kooij, H. van der \ 1998
Naast de gebruikelijke weeergave van het aantal broedparen in de verschillende kolonies wordt vooral de reden van grote zorg verwoord. Een opmerkelijke verandering viel samen met de aanwezigheid van de vos in het broedseizoen
help
Dark-bellied brent geese Branta bernicla bernicla forego breeding when arctic foxes Alopex lagopus are present during nest initiation \ Ardea : tijdschrift der Nederlandse Ornithologische Unie [Artikel]
Spaans, B. \ 1998
In verband met minder jonge ganzen in sommige jaren werd gedurende 6 opeenvolgende jaren op een locatie in Taimyr (Noord-Rusland) de aankomst, het vestigen en het broeden van rotganzen bestudeerd in relatie tot de aanwezigheid van lemmingen en poolvo ...
help
Vos of grassen? Broedvogels in de Nederlandse duinen sinds 1984 \ Limosa [Artikel]
Verstrael, T. \ Dijk, A.J. van \ 1997
help
Lepelaars en vossen \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Cnoop Koopmans, A.J. \ 1997
Een verslag van het symposium 'Lepelaars in de Lage Landen' toegespitst op de relatie lepelaar - vos
help
Preventie van hondsdolheid. Controle van het dier \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Dechamps, P. \ 1997
Stand van zaken in Belgie
help
Kraaien en vossen: de zelfkant van onze fauna : het verschijnsel kraaien- en vossenhaat \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Ellenbroek, G. \ 1997
Zin en onzin van de vervolging van kraaien, eksters en vossen door jagers. Welke schade richten ze werkelijk aan, natuurlijke en niet-natuurlijke vijanden, wat schrijven de media over deze dieren en hoe is in de huidige wetgeving de bejaging geregeld
help
Jagers verspreiden dodelijke ziekte : twee parasitaire wormen \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Ellenbroek, G. \ 1997
In Duitsland zijn enige slachtoffers gevallen door besmetting met twee parasitaire wormen, Trichinella spiralis en Echinococcus multilocularis. Vossen kunnen als gastheer fungeren. De levenscyclus van de wormen, de manier van besmetting en de risicog ...
help
Mastitis bij nertsen en vossen \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Kleyn van Willigen, F.C. \ 1997
help
Het land van de wolf, beer en draculie \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Vorstman, J. \ 1996
Een kijkje in de Roemeense Karpaten, het land waar de wolven nog huilen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.