help
De balans na twee jaar selectief droogzetten : celgetal blijft stabiel, maar percentage koeien met nieuwe infectie na afkalven neemt toe \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2016
Hoe gaat het met de uiergezondheid van de Nederlandse melkkoeien nu veehouders al twee jaar lang hun koeien selectief droogzetten? Uit een eerste analyse door CRV, Zoetis en Wageningen UR blijkt dat het celgetal stabiel is gebleven. Minder goed nieuws ...
help
De bedrijfsreserves zijn op : tien procent van de Vlaamse melkveebedrij ven komt nog uit de kosten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Zeven sprekers, zeven thema’s. het programma van de eerste editie van het Melkveecongres in het West-Vlaamse Hooglede was rijk gevuld. De cijfers van KBC-landbouweconoom Jan Leyten trokken de meeste aandacht. ‘De reserves op de melkveebedrij ven zijn opg ...
help
Celgetal als basis voor mastitisaanpak : kans op genezing mastitis is groter in droogstand dan in lactatie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vandenberghe, H. \ 2016
De gevolgen van mastitis zijn niet te miskennen. Medicatiekosten, productie- en opbrengstverliezen en in het slechtste geval opruiming van koeien met chronische mastitis. Opvolging en evaluatie van het celgetal op bedrijfs- en koeniveau is een must.
help
Celgetal via voer verlagen : Wim Boschloo: 'Hoog celgetal geeft kosten, maar ook minder werkplezier' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2015
Een daling van 70.000 cellen per milliliter melk door het toevoegen van een additief dat de weerstand van de koe verhoogt. Op acht bedrijven behaalde AgruniekRijnvallei dit resultaat in een praktijkproef. Een kleine productiestijging geldt als bijeff ...
help
Geit met hoog celgetal aanpakken \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vermoesen, P. \ 2015
Dat een geit met klinische uierontsteking een geitenhouder geld kost, daar twijfelt niemand aan. In samenwerking met een aantal gemotiveerde melkgeitenhouders van onze dierenartsenpraktijk en de leden van melkverwerker Capra, dochteronderneming van h ...
help
Natuurlijke producten voor gezonde uiers \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ 2015
Door selectief droogzetten gebruiken veehouders minder antibiotica. Ze kiezen vaker voor natuurlijke alternatieven voor gezonde uiers. Een overzicht.
help
Minder S. aureus in 2014 \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Scherpenzeel, C. \ 2015
Het percentage tankmelkonderzoeken met een gunstige uitslag voor de mastitisverwekker Staphylococcus aureus, is in 2014 substantieel gestegen. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is de introductie van het S. ...
help
Data als praktisch vergelijkingsmateriaal : de waarde van data -analyse in de praktijk \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Berends, I. \ 2015
Soms is het lastig in te schatten of dat wat uit uw MPR komt wel ‘normaal’ is. Het grote aantal diergezondheidskengetallen dat GD verzamelt in het kader van de monitoring is dan interessant vergelijkingsmateriaal. Daarom een tweetal voorbeelden van d ...
help
Elke dag genieten : Marlies Jacobs: 'In Nederland hadden we het goed, dan kies je bewuster voor emigratie' : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2014
Ze lieten hun geboortegrond achter zich voor een leven met koeien. Marcel en Marlies Jacobs verhuisden in 2006 naar Denemarken. Ze kochten een goedlopend melkveebedrijf, pal voordat de crisis in de Deense melkveehouderij om zich heen sloeg.
help
Duurzame melkveetip 16 : tip 16: gezonde uiers en celgetal [Video]
2014
Het celgetal kenmerkt gezonde uiers, goede melk en een duurzame koe. Wanneer krijgen koeien een verhoogd celgetal in de lactatie en wat is de oorzaak? Berdine Sweep geeft in deze Duurzame Melkveetip van Boerenbusiness en Valacon-Dairy uitleg.
help
Duurzame melkveetip 21 : tip 21: California Mastitis Test [Video]
2014
Met de California Mastitis Test kunt u de uiergezondheid van uw koeien testen. Berdine Sweep legt in deze Duurzame Melkveetip van Boerenbusiness en Valacon-Dairy uit hoe de test in zijn werk gaat en hoe je hiermee een flinke productiederving kunt voo ...
help
Tankcelgetal van 40.000 : kengetal melkkoeien \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
2014
Het tankcelgetal is een graadmeter voor de kwaliteit van de afgeleverde melk van het melkveebedrijf. Landelijk schommelt dit celgetal rond 200.000 cellen/ml. Het gemiddelde tankcelgetal is tussen 1970 en 2010 flink gedaald van 550.000 naar 210.000. M ...
help
Geen verlies van structuur : kengetal \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
2014
Veehouder Jan Nieuwenhuizen uit Zevenhoven (NH) is zeer secuur op de winning van het ruwvoer. Dat moet ook wel, anders was het ondenkbaar om een gemiddelde productie van 11.000 kilo melk per koe per jaar te realiseren. En dat bij een gemiddeld celget ...
help
Verlengd behandelen niet altijd zinvol : economisch resultaat van langer behandelen duidelijkst op probleembedrijven \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Swinkels, J. \ 2014
Melkveehouders kiezen geregeld voor het verlengd behandelen van mastitis. Dat lijkt zinvol, maar dat is niet altijd zo. Jantijn Swinkels, dierenarts bij GD, deed een promotieonderzoek naar de effecten en opbrengsten van verlengd behandelen.
help
Preventie van mastitis : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Piepers, S. \ Seelie, M. \ Van Dijck, L. \ 2014
In dit dossier over preventie van mastitis 3 artikelen: 1) Mastitis aanpakken loont. 2) Vaccinatie is hulpmiddel tegen mastitis. 3) Celgetal lager, gemoedsrust en comfort hoger. 3) M-Team haalt NMC (National Mastitis Council) naar Gent.
help
Wegwijs in uiergezondheid \ De boerin [Artikel]
Drie, I. van \ 2013
Tijdens het melken is niets zo frustrerend als een koe met uierontsteking. Het melkglas is minder vol, maar minstens zo vervelend is de extra tijd en energie die een zieke koe kost. Hoe houd je de uieergezondheid op peil? De Boerin bekijkt met CRV-ve ...
help
Pilot selectief droogzetten op Dairy Campus \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wemmenhove, H. \ 2013
Op Dairy Campus in Leeuwarden is onderzoek gedaan naar het selectief droogzetten van koeien. Alleen koeien waarbij de laatste drie uitslagen van de MPR beneden 150.000 cellen/ml lagen kwamen in aanmerking om selectief te worden drooggezet.
help
Droogzetten op kwartierniveau bespaart antibiotica \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wemmenhove, H. \ Kuijt, A. \ Hamming, F. \ 2013
Naast het selectief droogzetten op koeniveau is er ook onderzoek gedaan naar selectief droogzetten op kwartierniveau. Door alleen kwartieren met een laag celgetal droog te zetten zonder antibiotica, is in deze pilot een besparing van 30 procent op dr ...
help
Welzijnsdoelen nog ver weg : veehouders moeten problemen willen oplossen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ Dokter, H. \ 2013
FrieslandCampina wil het percentage mastitis en kreupele koeien tot 2020 verlagen. Sectorbreed een ambitieus streven met hobbels op de weg.
help
Levensduurtoppers nader bekeken : kans op honderdtonners bij nazaten van Etazon Laurel en Etazon Labelle het grootst : ingezonden brief \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Velzen, K. van \ 2013
Fokkerij-analist Kees van Velzen verwijst in een ingezonden brief naar het CRV-jaarverslag 'Koeien en bedrijven in cijfers' met de vraag of we in een vroeger stadium stieren met een grotere kans op duurzaamheid kunnen opsporen. Hij heeft een vergelij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.