help
Upcycling Gemert maakt duurzame warmte van compost [Video]
2017
Het kostte de familie Van den Boomen 7 jaar om te ontwikkelen; de Upcycling Gemert die organisch afval van de champignonkwekerij omzet in droge compost en duurzame warmte. Nu adviseert de familie andere ondernemers die circulair willen ondernemen.
help
Infographic Upcycling Gemert [Poster]
2016
Biologisch afval van de champignonkwekerij wordt in upcycling Gemert omgezet in bodemverbeteraar, droge compost en duurzame warmte. De warmte wordt gebruikt om de kwekerij mee te verwarmen, de droge compost dient als bemesting voor land- en tuinbouw. ...
help
Rotterzwam in Rotterdam : Lokale biomassa voor paddenstoelenkweek \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
2016
‘Kijk om je heen wat er beschikbaar is en probeer daar iets constructiefs mee te doen. Dat aspect van de blue economy spreekt mij enorm aan. Met Rotterzwam doen we dit: lokale biomassa gebruiken als voedingsbodem voor producten die lokaal worden afge ...
help
Schimmelziekten biuj champignons en de bestrijding ervan [Factsheet]
Pyck, N. \ Grogan, H. \ [2015]
Hoewel er veel schimmelziektekiemen zijn, veroorzaken er slechts enkele ernstige teeltverliezen in de champignonteelt. De belangrijkste ziekten waarmee men te maken krijgt zijn: de ‘droge mollen’-ziekte, de ‘natte mollen’-ziekte en de spinnenwebschim ...
help
Inzicht in Trichoderma aggressivum in bulkfase 3-compost van Agaricus bisporus [Factsheet]
Pyck, N. \ Fleming-Archibald, C. \ Grogan, H. \ [2015]
Binnen het Mush TV-project is onderzoek gedaan naar de epidemiologie van Trichoderma aggressivum in fase 3 (fase III) compost. Dit informatieblad geeft een samenvatting van de resultaten.
help
Preventie van het 'bruine hoed'-virus bij champignon (geassocieerd met Virus X) [Factsheet]
Fleming-Archibald, C. \ Burton, K. \ Grogan, H. \ [2015]
De zogenaamde ‘bruine hoed’-ziekte bij champignons heeft betrekking op ‘bruine’ of ‘gebroken witkleurige’ champignons tijdens de teelt van witte champignonrassen. Deze bruinverkleuring is het meest opvallende symptoom van het Virus X bij champignons ...
help
Gebruik van chemische desinfectiemiddelen in de champignonproductie [Factsheet]
O'Neil, T. \ [2015]
In dit informatieblad wordt het gebruik van chemische desinfectiemiddelen in de champignonproductie onderzocht om de verspreiding van champignonziekten te voorkomen. Het is primair een referentiedocument dat informatie biedt over beschikbare producte ...
help
Energiestromen en doodstomen in de champignonteelt. Deelrapport 1, Energiestromen / [Boek]
Gielen, Jan \ 2015
De paddenstoelensector, vooral champignonkwekerijen, heeft in het agroconvenant voor de komende jaren ingezet op een energie-efficiencyverbetering van 2,5% per jaar. Bovendien wil de paddenstoelensector in nieuwe bedrijven in 2020 rendabel energieneu ...
help
Energiestromen en doodstomen in de champignonteelt. Deelrapport 2, Doodstomen / [Boek]
Gielen, Erik \ 2015
De paddenstoelensector, vooral champignonkwekerijen, heeft in het agroconvenant voor de komende jaren ingezet op een energie-efficiencyverbetering van 2,5% per jaar. Bovendien wil de paddenstoelensector in nieuwe bedrijven in 2020 rendabel energieneu ...
help
Energieaspecten bedkoeling champignonteelt (SiB energie) / uitgevoerd door Jan Gielen [Boek]
Gielen, Jan \ 2015
Doel van het project “SiB energie” is in een praktijksituatie het energieverbruik van bedkoeling te monitoren in een meerlaagsysteem, ter vergelijking met de standaard teeltmethode. Dit om naast de reeds bekende aspecten van bedkoeling (betere compos ...
help
Urban Farming in een tropisch zwembad : Rotterzwam \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
2014
Siemen Cox, geïnspireerd geraakt door het boek de Blauwe Economie van Gunter Pauli, vatte het idee op om samen met Mark Slegers paddestoelen te gaan telen op koffiedik. Dat was voor hen namelijk de meest aansprekende case in het boek van Pauli. Plaat ...
help
Market intelligence champignons : productie en handel van Nederlandse champignons in context [Factsheet]
Logatcheva, K. \ Smit, P. \ Meulen, H. van der \ [2014]
De Nederlandse champignonsector staat onder grote druk. De financiële resultaten dalen, evenals het aantal bedrijven en het areaal. Dit komt door de hevige concurrentie in binnen- en buitenland. Deze factsheet geeft informatie over recente ontwikkeli ...
help
Champignons : paddestoelen uit de biobased economy [Video]
2014
In de biobased economy kunnen we afvalstoffen gebruiken om mooie nieuwe dingen te maken. Kijk maar eens mee hoe ze bij CNC reststoffen gebruiken om compost voor champignons te maken.
help
Verslag van de voorstudie: paddenstoelen bedrijf van de toekomst [Boek]
Tuijl, B.A.J. van \ Bos, A.B. \ Sonnenberg, A.S.M. \ Bremme, B. \ 2013
Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport ...
help
LEI-Business Innovation Approach : hoe worden champignons verwerkt? : Teun Koolen, champignonkwekerij [Video]
2013
LEI-BIA staat voor LEI-Business Innovation Approach, een initiatief van LEI Wageningen UR. Het LEI is bij uitstek toegerust om ontwikkeltrajecten met ondernemers naar meer markt- en klantgerichtheid te begeleiden.
help
Visie op agrarisch : sectorupdate 2012 [Boek]
Pons, T. \ 2012
De Visie op Sectoren (VOS) is een jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. In VOS worden de actuele stand van zaken en de vooruitzichten van een groot aantal sectoren en branches besproken. In dit rapport staan trends, actuele bra ...
help
Dekaarde maakt het verschil \ Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België [Artikel]
Hilkens, J. \ 2012
De Nederlandse compost wisselt sterker dan voorheen in structuur, vochtgehalte en activiteit. Een algemene trend is een duidelijk kortere compost, gemiddeld een drogere compost en vaak minder activiteit. Er zijn verschillen tussen de compostleveranci ...
help
Coenegrachts breidt uit \ Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België [Artikel]
Peeters, J. \ 2012
Het Belgische compostbedrijf Coenegrachts Substraat werd opgericht om aan de compostbehoefte te voldoen van drie broers, allen met een eigen kwekerij. Intussen zijn de kwekerijen stilgelegd en gaat de compost de hele wereld over.
help
Haalbaarheid benutting restwarmte : in de paddenstoelenteelt [Boek]
Gielen, J.H. \ 2011
Eind 2008 heeft Agentschap NL aan Cpoint de opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken van de benutting van restwarmte in de paddenstoelenteelt in Nederland, uitgaande van een standaard teeltbedrijf. In dit onderzoek zijn zowel de technische ...
help
Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt : de agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020 [Boek]
Suurmeijer, J.M. \ Hilkens, J. \ 2011
Om de ambitieuze doelstellingen voor 2020 te realiseren zijn structurele veranderingen in de paddenstoelenteelt, het ermee gepaard gaande energieverbruik en de energievoorziening noodzakelijk. Ter ondersteuning daarvan dient het transitiepad voor kli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.