help
The identification & upgrading of water-soluble products in a pyrolysis waste stream [Studentenverslag]
Smits, M. \ 2017
biomass by itself does not have the right properties for energy generation or chemical production. Pyrolysis, the decomposition of biomass at elevated temperature without oxidation, can output more usable material. The applications of this material a ...
help
CVB Veevoedertabel 2016 : chemische samenstellingen en nutritionele waarden van voedermiddelen [Boek] - [Editie 2]
2016
help
Chemische waterkwaliteit KRW, 2015 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
De chemische waterkwaliteit of wel chemische toestand voldoet bij 39% van de waterlichamen, volgens de definitieve rapportage voor de stroomgebiedsbeheersplannen 2016-2021 voor de Kaderrichtlijn Water. De chemische waterkwaliteit wordt in de KRW beoo ...
help
Zacht water investering in beter milieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2015
Drinkwaterbedrijven investeren in het ontharden van drinkwater. Niet omdat normen of regelgeving dat voorschrijven, maar omdat zacht water duurzaam is, comfort biedt en de waskracht van zeep vergroot. Hoe meer huishoudens hun zeepdosering aanpassen, ...
help
Europese regels verstikken onderzoek naar voeding en gezondheid \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Hanekamp, J. \ 2015
Als het gaat om het onderzoek naar voeding en gezondheid valt er nog heel wat werk te verzetten, meent Jaap Hanekamp. Zeker nu zich ontwikkelingen aandienen die het mogelijk maken om de subtiele relatie tussen de menselijke fysiologie en de vele duiz ...
help
Bijenwas in propolis \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Hoogendoorn, E. \ 2015
Propolis staat in de belangstelling voor medicinale toepassing. Ook in verband met de groei-remmende werking tegen pathogene micro-organismen. Met behulp van moderne analytische methoden zijn er veel stoffen in propolis onderzocht die een biologische ...
help
Hoe maak je 'dun' water 'dikker'? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Het is een bekend probleem: water dat niet thuishoort op de afvalwaterzuivering, maar er om allerlei redenen toch op terechtkomt. Gevolg is dat de hydraulische capaciteit van persleidingen, rioolgemalen en rwzi’s vaak veel groter is dan strikt noodza ...
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2014 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren = [Monitoring recovery of acidification and effects of climate change in shallow soft water lakes in The Netherlands: Temperature, hydrology, chemistry, diatoms] [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2015
Van 1978 tot en met 2014 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met ...
help
Net echt vet : herformulering van geëmulgeerde sauzen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Janssen, A. \ 2014
Minder vet, maar even romig aanvoelend en met eenzelfde smeltgedrag. Dat zijn de grote uitdagingen bij het herformuleren van geëmulgeerde sauzen met minder vet. Dé vetvervanger bestaat echter niet. Welke oplossingen zijn er wel?
help
The potential and challenges of drop-in biofuels : a report by IEA Bioenergy Task 39 [Boek]
Karatzos, S. \ McMillan, J.D. \ Saddler, J.N. \ 2014
This report was commissioned by IEA Bioenergy Task 39 with the goal of providing a background to the topic, an assessment of technical approaches being developed and an overview of anticipated challenges in large scale commercialization of so called ...
help
De in vitro verteerbaarheid van gedroogde algen [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Wikselaar, P.G. van \ Bikker, P. \ 2014
In deze studie is de chemische samenstelling en de in vitro organische stof- en stikstofverteerbaarheid van gedroogde algen bepaald. Het betrof een drietal algenproducten, namelijk algen gedroogd bij 700C, algen samen met een hulpstof gedroogd met ee ...
help
Contaminanten in vis en schaaldieren uit de Noordzee [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Roest, J. van der \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
Het Productschap Vis verzorgt de hygiënecode voor de visafslagen. In deze code moeten mogelijke risico’s van chemische contaminanten in Noordzeevis opgenomen worden, en hoe deze gecontroleerd kunnen worden (HACCP plan). Als basis voor deze hygiënecod ...
help
Biobased alternatieven voor prioritaire stoffen : een verkennende studie [Boek]
Helmond, C.A.M. van \ cop. 2013
De Nederlandse overheid streeft ernaar om vóór 2030 de schadelijkste chemische stoffen uit te bannen en te vervangen door schonere en minder gevaarlijke alternatieven (het prioritaire stoffenbeleid). Een mogelijkheid is om stoffen uit biomassa te hal ...
help
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? [Presentatie]
Leijdekkers, M. \ 2013
In de afgelopen 30 jaar zijn al diverse belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de analyse van suikerbieten en bietenzaad. Deze presentatie laat zien dat op diverse gebieden nog aan verdere verbetering kan worden gewerkt. Er zal met name ing ...
help
Monitoring perfluor- en organotinverbindingen in kabeljauw- en heeklever 2003-2010 [Boek]
Hoek- van Nieuwenhuizen, M. \ Kwadijk, C.J.A.F. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2012
In 2010 heeft de werkgroep Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) geadviseerd trends van perfluor- en organotinverbindingen te volgen in zeevis in afwachting van officiële normen. De gehalten aan PFOS in kabeljauwlevers, afkomstig uit de Noordzee, b ...
help
Mineralenconcentraten uit dierlijke mest : monitoring in het kader van de pilot mineralenconcentraten = Mineral concentrates from animal slurry : monitoring of the pilot production plants [Boek]
Hoeksma, P. \ Buisonjé, F.E. de \ Ehlert, P.A.I. \ Horrevorts, J.H. \ 2011
Verwerking van dierlijke mest wordt gezien als een mogelijkheid om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Een van de mogelijkheden is dat mest wordt gescheiden en dat het mineralenconcentraat, dat ontstaat uit omgekeerde osmose van de du ...
help
Siloxaan opgelost \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Cramer, J. \ 2011
Tegenwoordig treffen we steeds meer siloxaan aan in het afvalwater. Dit komt omdat siloxaan steeds meer wordt toegepast in consumentenproducten zoals cosmetica, deodorant, hairconditioners, huidverzorgingsproducten en tandpasta. Ook in voedingsmiddel ...
help
Betere benutting spoorelementen met chelaten : "organische gebonden spoorelementen zijn verzekeringspremie voor beter leven" \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2010
Spoorelementen die in de vorm van chelaten aan het voer worden toegevoegd, worden beter benut door het dier dan anorganische spoorelementen. Zink, koper, ijzer, mangaan en kobalt kunnen in chelaatvorm worden gebracht
help
Enhancement of the aerosol direct radiative effect by semi-volatile aerosol components : airborne measurements in North-Western Europe \ Atmospheric chemistry and physics [Wetenschappelijk artikel]
Morgan, W.T. \ Allan, J.D. \ Bower, K.N. \ Esselborn, M. \ Harris, B. \ Henzing, J.S. \ Highwood, E.J. \ Kiendler-Scharr, A. \ McMeeking, G.R. \ Mensah, A.A. \ Northway, M.J. \ Osborne, S. \ Williams, P.I. \ Krejci, R. \ Coe, H. \ 2010
A case study of atmospheric aerosol measurements exploring the impact of the vertical distribution of aerosol chemical composition upon the radiative budget in North-Western Europe is presented. Sub-micron aerosol chemical composition was measured by ...
help
Aerosol analysis using a Thermal-Desorption Proton-Transfer-Reaction Mass Spectrometer (TD-PTR-MS): a new approach to study processing of organic aerosols \ Atmospheric chemistry and physics [Wetenschappelijk artikel]
Holzinger, R. \ Williams, J. \ Herrmann, F. \ Lelieveld, J. \ Donahue, N.M. \ Roeckmann, T. \ 2010
We present a novel analytical approach to measure the chemical composition of organic aerosol. The new instrument combines proton-transfer-reaction mass-spectrometry (PTR-MS) with a collection-thermal-desorption aerosol sampling technique. For second ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.