help
Biomassa voor de circulaire economie : alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen [Boek] - 2e druk
Groenestijn, Johan van \ Harmsen, Paulien \ Bos, Harriëtte \ 2019
Nederland en de meeste andere landen willen het gebruik van koolstofhoudende fossiele grondstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas verminderen. De twee belangrijkste motivaties hiervoor zijn de klimaatproblematiek en de eindigheid van de voorrad ...
help
Wikisheet diveded wall column : commissioned by the ministry of Economic Affairs [Boek]
2017
A Dividing Wall Column is a distillation column which combines the operation of two conventional columns in one shell. Separation of a three component mixture in the individual components is made possible by the installation of a vertical wall in the ...
help
Wikisheet reactive distillation : commissioned by the ministry of Economic Affairs [Boek]
2017
Reactive distillation, as the name implies, refers to a distillation process which incorporates a reaction and a separation step within the distillation column arrangement. The most important advantage is that by separation of one of the products an ...
help
New catalytic reactions for the conversion of alkenes : from cashew nut shell liquid to unsaturated nitriles [Proefschrift]
Perdriau, Sébastien Cyrille Pierre-Marie \ Vries, Johannes Gerardus de \ 2016
De eindigheid van de niet hernieuwbare olie en gasvoorraden staat niet langer ter discussie. Met deze wetenschap in het achterhoofd zijn we genoodzaakt hernieuwbare alternatieven te vinden voor deze fossiele brandstoffen. Om te slagen in deze zoektoc ...
help
Process design of lignocellulosic biomass fractionation into cellulose, hemicellulose and lignin by prehydrolysis and organosolv process [Studentenverslag]
Holgueras Ortega, Juan \ 2015
Lignocellulosic biomass contains polymers of cellulose, hemicellulose and lignin bound together in a complex structure. The aim of this research is to find an optimized pretreatment to extract the three main components at the same time using separati ...
help
Mantra Bigger is Better raakt achterhaald \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Ikink, H. \ 2014
Een omschakeling naar kleine, modulaire productie-installaties kan de chemische industrie aanzienlijke voordelen opleveren. Dat blijkt uit een casestudie van de TU Delft, op initiatief van DSM. Het businessmodel economy of chain wint het van economy ...
help
CO2 als brandstof [Video]
2013
CO2, ofwel kooldioxide, we willen er niet teveel van uitstoten. Maar de auto aan de kant laten staan, daartoe zijn we ook niet bereid. Wat als we die CO2 nu eens omzetten in brandstof? Dat kan en nog rendabel ook! Er lijkt nu een veelbelovende techni ...
help
Veel belangstelling fosfaatterugwinning \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2013
Een chemische behandeling van het rejectiewater bij rioolzuiveringsinstallaties (rwzi) is nodig om stikstof en fosfaat te binden. Dit levert struviet op. Nadeel is dat in deze meststof de verhouding tussen ammonium en fosfaat vastligt en dat het veel ...
help
Start-up in duurzame waterontharding wordt volwassen : Voltea \ E-zine innovatiezaken [Artikel]
2013
Voltea in Sassenheim wil zijn innovatieve technologie om water te ontharden en te ontzilten te gelde te maken. Op het vlak van industriële toepassing rondde Voltea in 2012 een succesvolle pilot af bij de waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder vlak ...
help
Superconsortium voor procestechnologie : alle publiek-private onderzoek wordt bestuursmatig bij elkaar gebracht \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2011
Eind oktober 2011 heeft het kabinet bij de Topsector Chemie verzocht om innovatiecontracten te ontwikkelen voor de nieuw op te richten Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Deze TKI’s zijn het gevolg van het nieuwe Innovatiebeleid van de overheid. D ...
help
Op bezoek bij Erik Scharenborg, proces-engineer bij Norit \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Tijdens een Nieuwjaarborrel komen we aan de praat over zijn werk. Het blijkt dat we qua opleiding ongeveer gelijke achtergronden hebben en daarna duidelijk hebben gekozen voor hetzelfde vakgebied: water. Ik meld me bij de Norit vestiging in Almelo vo ...
help
Nanotechnologie in perspectief : risico's voor mens en milieu : samenvatting [Boek]
Zijverden, M. van \ Sips, A.J.A.M. \ cop. 2008
Dit is de samenvatting van het rapport ‘Nanotechnologie in perspectief’ dat inzicht geeft in de risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiële r ...
help
Nanotechnologie in perspectief : risico's voor mens en milieu [Boek]
Zijverden, M. van \ Sips, A. \ cop. 2008
Nanotechnologie wordt gezien als één van de meest baanbrekende en vernieuwende technologieën van deze tijd. Deze technologie maakt het mogelijk om bestaande chemische stoffen nieuwe eigenschappen te geven. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van N ...
help
Echtheids- en kwaliteitsbepalingen van spijsoliën \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Hidalgo, F.J. \ Zamora, R. \ 2004
De huidige mogelijkheden en beperkingen worden besproken met betrekking tot het gebruik van hoge-resolutie nucleaire magnetische resonantiespectroscopie (NMR) ten behoeve van echtheids- en kwaliteitsbepalingen bij spijsoliën. Zo worden de vorderingen ...
help
Chemie in transitie? : van kenniscreatie naar toepassing \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]Bijbehorende website
Venselaar, J. \ Weterings, R. \ 2004
Duurzame ontwikkeling vraagt innovatie. Al zeker twee decennia is er een enorme kennisontwikkeling in de chemie gaande die inspeelt op de noodzaak duurzamer te voorzien in de materialen die de maatschappij nodig heeft. Wat nodig is voor een transitie ...
help
Membraan blijkt goed alternatief voor kiezelgoer \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Noordman, T.R. \ Peet, C.J. \ Iverson, W.G. \ 2002
Het helder maken van bier en de voordelen van membraanfiltratie
help
Procestechnologie en afnemerswensen sturen ontwikkelingen bij Meyn Further Processing : speciale aandacht voor oliekwaliteit in braadovens \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Busser, W. \ 2000
help
De opmars van de watersensor : on-line sensoren steeds belangrijker aanvulling op afvalwatermeting [thema: meet & regel] \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Didde, R. \ 2000
Sensoren in een afvalwaterstroom kunnen van verschillende stoffen permanent het concentratieverloop volgen. Dit is sneller, goedkoper en kost minder chemicaliën
help
Milieulab krijgt strakker keurslijf : laboratoriumbranche brengt eigen kwaliteitszorg naar hoger plan [thema: meet & regel] \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Eijk, A. van der \ 2000
Samenwerking in de laboratoriumbranche (FeNeLab) en de nieuwe internationale kwaliteitsnorm ISO/IEC 17025 waarmee het accreditatiemerk Sterlab een nieuwe invulling krijgt
help
Development of an optical sensor for BTEX and chlorinated solvents : final report of two NOBIS projects [Boek]
Heimovaara, T.J. \ Honschooten, D. van \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.