Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 83

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="chloride"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
help
Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
help
Zoet-Zout presentatie Lodewijk Stuyt 31 mei 2012 [Video]
Stuyt, L. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Lodewijk Stuyt (Alterra): 'Handelingsruimte zoetwaterbeheer: €ureyeopener. Een tool om oplossingsrichtingen waterbeheer snel inzichtelijk te maken' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: u ...
help
Magnesium, struviet, ontwatering van slib en mest : verkenning toepassing en effectiviteit diverse Mg-zouten [Boek]
Eekert, M. van \ Weijma, J. \ Schuman, E. \ 2013
Nedmag produceert verschillende magnesiumzouten. Deze zouten kunnen onder andere hun toepassing vinden in de vorming van struviet uit (water)stromen, die vrijkomen op een RWZI. Dosering van magnesium leidt tot vorming van struviet. Dit proces kan lei ...
help
Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s : periode 2008-2012 [Boek]
Zuilichem, H. van \ 2013
Het Waterschap Aa en Maas heeft 7 rwzi’s die effluent lozen op het oppervlaktewater. Daarom is het voor het waterschap van belang om te monitoren in hoeverre de rwzi’s een invloed hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. In voorliggende rapportage zij ...
help
Effecten van brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland [Boek]
Faneca Sanchez, M. \ Klein, J. \ Oude Essink, G. \ Raat, K. \ Paalman, M. \ 2012
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van de gecombineerde onttrekking van grondwater en brijninjectie ten behoeve van de glastuinbouw op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwater(systeem) in het Westland.
help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Praktijkervaring met het doseren van ijzerchloride als maatregel tegen biogene zwavelzuuraantasting van rioleringen \ WT-afvalwater [Artikel]
Donckels, B. \ Gueldre, G. De \ Hellinck, N. \ Weemaes, M. \ 2011
In dit artikel worden recente praktijkervaringen met de dosering van ijzerchloride toegelicht. Na een testfase werd de dosering van ijzerchloride op volle schaal toegepast om problemen met biogene zwavelzuuraantasting in een pompstation in de buurt v ...
help
Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
help
Snelle veranderingen van de chlorideconcentratie in de pompputten van Genderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boukes, H. \ Cardol, G. \ Mureau, B. \ 2010
Waar het beeld bestaat dat grondwater een constante chemische samenstelling heeft, wordt een drinkwaterbedrijf als Brabant Water soms geconfronteerd met situaties, waarbij de chemie binnen een korte tijd grote fluctuaties vertoont. Bij Genderen leek ...
help
Climate change induced salinisation of artificial lakes in the Netherlands and consequences for drinking water production \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
Here, we present a modelling study to investigate the impacts of climate change and associated hydrological shifts on the chloride concentration and salinisation processes in the Lake IJsselmeer region. Chloride is especially relevant for drinking wa ...
help
Nieuwe methode inzetbaar bij saneringsbeslissingen PVC-leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mesman, G. \ Slaats, N. \ Boersma, A. \ Schultz, B. \ 2009
Het Nederlandse waterleidingnet bestaat momenteel voor ongeveer de helft uit pvc-leidingen. Eén van de conclusies van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven luidde dat de levensduur van pvc-buizen afhankelijk is van een combinatie van initië ...
help
Historische en toekomstige ontwikkelingen chloridebelasting in het traject Lobith tot Andijk [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Meulen, E.C.J. van der \ 2009
Dit rapport beschrijft een studie naar de historische en toekomstige ontwikkelingen van de chloridebelasting in het traject van Lobith tot Andijk, over Rijn, IJssel en IJsselmeer. Het is een vervolg op een soortgelijke studie naar deze ontwikkelingen ...
help
Afleiding van milieurisicogrenzen voor chloride in oppervlaktewater, grondwater, bodem en waterbodem [Boek]
Verbruggen, E.M.J. \ 2008
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor chloride in zoet oppervlaktewater en sediment, en voor grondwater en bodem dat niet door brak of zout water is beinvloed. Chloride wordt onder andere gebruikt als strooizout om gladheid op wegen te bes ...
help
Achtergrondwaarden in het grondwater: verschillen tussen methoden en gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Passier, H. \ Griffioen, J. \ 2008
Achtergrondwaarden van stoffen in het grondwater kunnen dienen als referentiekader voor 'schoon' grondwater dat niet beïnvloed is door de mens. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de Europese Grondwaterrichtlijn. Er zijn verschillende methoden getoets ...
help
Aktuelle and zukünftige Entwicklung der Belastung mit Chlorid im Rheineinzugsgebiet [Boek]
Fleig, M. \ Mertineit, S. \ Brauch, H.J. \ 2008
In de nabije toekomst zullen er alleen stapsgewijs veranderingen komen in de vervuiling met chloride van de Rijn en zijn zijrivieren. De reeds afgekondigde maatregelen om te komen tot vermindering strekken zich uit van 2009 tot voorbij 2018. Het groo ...
help
Advies voor drempelwaarden [Boek]
Verweij, W. \ 2008
Dit rapport bevat een advies aan het ministerie van VROM over de selectie van stoffen in grondwater waarvoor drempelwaarden moeten worden afgeleid. Daarnaast bevat het adviezen over een procedure voor die afleiding en over de hoogte van drempelwaarde ...
help
Verzilting boven zeeniveau op de Friese waddeneilanden [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kok, A. \ Rus, J.S. \ 2007
De verdeling van zoet en zout grondwater op de waddeneilanden is een complex geheel. Geohydrologisch onderzoek van de afgelopen 15 jaar op de Friese eilanden, onder andere op Vlieland en Terschelling, toonde dit aan. Met dit onderzoek is meer inzicht ...
help
Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Velstra, J. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geef ...
help
Eindrapport IOP Milieutechnologie/Zware Metalen ZM [Boek]
IOP Milietechnologie/Zware Metalen \ 2005
Het IOP Milieutechnologie/Zware Metalen (Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma) richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis die een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de milieubelasting van zware metalen. Het stimuleert onderzoe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.